Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  November  >>
PoUtStŠtPiSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

555754

November

43668

Dnes

41

Biomasa

Štúdia: Kritériá pre posudzovanie biopalív sú „nekonzistentné“


14.12.2009
Spôsob, akým sa merajú dôsledky produkcie biopalív na zmenu vzorcov využívania pôdy a tvorbu emisií CO2, treba prepracovať, tvrdí správa francúzskej konzultačnej spoločnosti.

Metódy merania dôsledkov produkcie biopalív si vyžadujú zásadné zmeny a zdokonalenia, tvrdí štúdia francúzskej environmentálnej konzultačnej spoločnosti BeCitizen. Ak sa posudzujú rozdielne biopalivá, pokiaľ ide o nepriamy vplyv na zmeny vzorcov využívania poľnohospodárskej pôdy a dôsledky pre tvorbu emisií uhlíka, pri rovnakých metódach sa dosahujú rôzne výsledky.

So súčasnými métodami možno hovoriť o dôsledkoch pestovania konkrétnych energetických plodín v jednotlivých ročných obdobiach, nemožno však hovoriť zovšeobecnene o dôsledkoch produkcie biopalív ako takej.

Ak sa diskutuje o legislatíve v oblasti biopalív, zakladať všeobecné politické rozhodnutie na čiastkových výsledkoch súčasných metód by bolo „rizikové“, hovorí analýza. Dokument sa zameral na preskúmanie piatich metodík, ktorých autormi sú Priatelia Zeme, Ecofys, Fritsche, Fargione a Searchinger.

Konzultačná spoločnosť hodnotila metodiky podľa troch kritérií, ktoré definovala Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. viac na www.EuropskaUnia.sk »

  • vyhradené percentá z existujúcej ornej pôdy pre pestovanie technických plodín,
  • typ pôdy a krajinný typ, kde možno pestovať technické plodiny,
  • nepriamy vplyv na zmenu vzorcov využívania pôdy a dôsledky v oblasti tvorby emisií skleníkových plynov.

K spomenutým trom pridala tiež hodnotenie podľa ôsmych subkritérií: celková hodnota biopaliva ako produktu, miera výnosov, integrácia biopalív druhej generácie, typ pôd so zmenenými vzorcami ich využívania, pohltené emisie pestovanými plodinami, emisný časový rámec, vývoj emisií uhlíka a zdroj údajov pre kalkuláciu emisií.

Konzultačná spoločnosť v správe uzatvára, že posudzovaniu biopalív chýba „robustná metodika“, ktorá by dokázala hodnotiť biopalivá komplexne a poskytla by všeobecný obraz o sektore ako takom, nie o konkrétnych technických plodinách.

Politická a hospodárska voľba

Spomedzi kritérií sa javí ako dominantné meranie vplyvu na tradičné vzorce využívania ornej pôdy. Na jednej strane to má silný hospodársky rozmer, na druhej strane ide o politické rozhodovanie. Do sektora poľnohospodárstva putujú ročne milióny eur vo forme dotácií, segment je tiež tvorcom veľkého počtu pracovných miest. Capucine Laurent, spolupracovníčka BeCititzens, preto konštatuje, že toto kritérium má „najväčšie dôsledky na biopalivový priemysel“.

Päť metodík, žiadny konsenzus

Žiadna z piatich metodík si nedokázala získať konsenzuálnu podporu medzi zúčastnenými stranami.  Mimovládne organizácie napríklad preferujú merať vplyv na vzorce využívania pôdy a tvorbu emisií skleníkových plynov.

Priemysel však nesúhlasí a ako riešenie ponúka medzinárodnú dohodu, ktorá by ochraňovala tzv. uhlíkovo-bohaté biotopy.

Do tretice, mimovládne organizácie a priemysel sú zatiaľ rezervované k nazeraniu na problém aj z pohľadu, že pestovanie energetických plodín sa môže dotýkať i nečlenských krajín EÚ. Súčasne platí nepísaný predpoklad, že biopalivá vyprodukované v EÚ sa predajú a využijú len v rámci jednotného trhu.


Zdroj: EurActiv
Biomasa Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
16.12.2009
Zobrazené:
1940 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
V prípade nálezu chráneného živočícha nebrať z miesta nálezu, ale kontaktovať
Správa Pieninského národného parku ulica SNP č. 57 061 01 Spišská Stará Ves tel.: +421 (0)52 4181071-3 fax: +421 (0)52 4822395 e-mail: pienap@sopsr.sk www.pienap.sk
(12.11.2019)


Nová kontaktná osoba od 1.1.2020
Od nového roku sa ujíma vedenia našej organizácie Mgr. Laura Martonová MSc - mobil 0911 298 822 E-mail : lauramarton@yahoo.com Vyštudovala odbor Environmentálna geológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a na Technickej univerzite vo Viedni MSc Program New Energy – Renewable Energy in Central and Eastern Europe. Aktívna členka mimovládnej neziskovej environmentálnej organizácie Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska – Pčola v Starej Ľubovni od jej založenia v roku 1994. Pracovala 5 rokov ako projektová manažérka a odborná konzultantka v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany vôd, trvalo udržateľného lesného hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie v regióne severovýchodného Slovenska. Od roku 2008 pracuje ako odborná konzultantka pre oblasť mitigácie a adaptácie na klimatickú zmenu, najmä v súvislosti s energetickou efektívnosťou, obnoviteľnými zdrojmi, nakladaním s odpadmi a udržateľným využívaním lesov. Vypracováva projekty a programy hlavne v rozvojových krajinách (Afrika, Balkán, Ázia, Arabský polostrov), ktoré sú často spolufinancované prostredníctvom tzv. carbon market mechanizmov. Klientmi sú hlavne medzinárodné inštitúcie (UNDP, UNIDO, World Bank, EIB, EBRD), rozvojové agentúry, ale aj firmy a mimovládne organizácie.
(12.11.2019)


1.jnovember 2017
Vzhľadom na dlhodobú nemoc došlo k zmene na poste predsedníctva OZ Pčola, keď predsedníčkou organizácie sa stala pani Eulalia Štefanová - kontakt : 0905 769 541 E-mail : eulaliastefanova@gmail.com
(01.11.2017)


  Foto dňa
foto 7

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4555 (4555 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
2983 (2983 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2789 (2789 hl.)

Geotermálnu
2808 (2808 hl.)

Veternú
3354 (3354 hl.)

Atómovú
2512 (2512 hl.)

V podstate ma to netrápi
2039 (2039 hl.)

Celkom hlasovalo: 21040


  Top články
Mainstreamové riešenie klimatickej zmeny je drahé s neistým koncom aj s úpadkom ekonomiky, tvrdí hydrológ

51 x    (22.09.2019)

Varovanie hydrológa, ktoré sa ťažko počúva: Naša bezbrehá betónová kultúra je už veľmi malý krôčik ku kolapsu. Ak nezastavíme vysušovanie Slovenska...

44 x    (22.09.2019)

Prezidentka podpísala zákon, ktorý zavádza zálohovanie PET fliaš a plechoviek

17 x    (16.10.2019)Designed by Salonky with phprs