Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Apríl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

521226

Apríl

47913

Dnes

12

Energia

Fond Živá energia


   Nadačný fond Živá energia je výsledkom spolupráce spoločnosti ZSE Energia, Nadácie Ekopolis a zákazníkov spoločnosti ZSE Energia, ktorí sa rozhodli odoberať elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie (vodná, veterná, solárna a geotermálna energia, energia z biomasy, z bioplynov a pod.) a zároveň tak podporovať rozvoj opatrení a projektov smerujúcich k zvyšovaniu energetickej efektívnosti a racionálneho využívania energie. Z každej predanej MWh v produkte Živá Energia odvedie ZSE Energia do Nadačného fondu Živá energia pri Nadácii Ekopolis 3,30 €.

Cieľ programu

     Cieľom Nadačného fondu Živá energia je podpora projektov, ktoré prispievajú k rozvoju využívania obnoviteľných zdrojov energie a k rozvoju energetickej efektívnosti a racionálneho využitia energie, ako aj podpora osvetovej činnosti a podpora výskumu a vývoja v oblasti energetickej efektívnosti.


Podporované aktivity


Programové priority Nadačného fondu Živá energia majú investičný aj neinvestičný charakter.


V roku 2009 je podpora nasmerovaná do 3 oblastí:


1. Podpora investičných projektov

 • výstavba a inštalácia nových zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ich rekonštrukcia a zvýšenie výkonu;
 • rekonštrukcia zariadení využívajúcich fosílne palivá na obnoviteľné zdroje;
 • zavádzanie opatrení na úspory energie.

2. Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o úsporách energie a obnoviteľných zdrojoch energie, osvetové programy pre školy a verejnosť, aktivity ekocentier, odborné kurzy a semináre


3. Seed fund - príprava komunálnych a regionálnych energetických koncepcií, projektových zámerov a štúdií uskutočniteľnosti na úrovni obcí a mikroregiónov založených na zvýšení využívania potenciálu obnoviteľných
zdrojov energie a úspor energie;Maximálna výška grantu

 • Podpora investičných projektov - 17 000 EUR (512 142 Sk)
 • Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia - 3 300 EUR (99 415 Sk)
 • Seed fund - 3 300 EUR (99 415 Sk)

Kto sa môže uchádzať o podporu

     Oprávnenými žiadateľmi na pridelenie prostriedkov Nadačného fondu Živá energia sú:

mimovládne neziskové organizácie, mestá, obce, školy a iné vzdelávacie inštitúcie, ústavy sociálnej starostlivosti, domovy dôchodcov, vedecko-výskumné pracoviská, centrá voľného času, komunitné centrá - v závislosti od jednotlivých oblastí podpory (pozri propozície Fondu v dokumentoch na stiahnutie)


  

Kritériá pre výber projektov

 • Preukázateľný verejnoprospešný charakter projektu a prínos projektu pre komunitu
 • Súlad so zameraním v rámci jednotlivých oblastí podpory
 • Intelektuálna, materiálna a finančná účasť rôznych partnerov - neziskové organizácie, školy, miestna samospráva a podnikatelia a pod.
 • Vyčísliteľný dopad projektu na úspory energie
 • Efektivita navrhovaných opatrení vzhľadom na náklady
 • Miera zapojenia dobrovoľníkov
 • Zaistenie následnej dlhodobej starostlivosti o výsledky po ukončení projektu
 • Vhodnosť navrhovaných aktivít z odborného hľadiska a hľadiska ochrany životného prostredia
 • Súlad zámeru s legislatívou, technickými normami a regulatívami a prípadne s rozvojovými dokumentmi obce /mesta / regiónu

Poradný výbor

     Dietrich Max Fey
     Ing. Miroslav Recký
     RNDr. Emil Bédi

     Radek Pazour, riaditeľ IKEA Slovensko

     Marcel Lauko, ECB Bratislava

Manuál k programu Fond Živá Energia

Dokumenty na stiahnutie

Formulár žiadosti


Propozície programu Živá energia


Uzávierka


15. apríla 2009, 16,00 hod.


Kontakt

Peter Medveď, medved@ekopolis.sk

tel.: 048 / 414 54 78, 0903 521 614

                         ekopolis@ekopolis.sk
Zdroj: Ekopolis
Energia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
10.04.2009
Zobrazené:
1185 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Kde sa obrátiť pri probléme s živočíchmi
Sem vložte príslušný text vrátane HTML syntaxu alebo v prípade nevyužitia tejto časti všetko vymažte - teda vrátane tohoto textuSpráva Pieninského národného parku ulica SNP č. 57 061 01 Spišská Stará Ves tel.: +421 (0)52 4181071-3 fax: +421 (0)52 4822395 e-mail: pienap@sopsr.sk www.pienap.sk Kontakty pracovníkov!
(15.12.2017)


1.jnovember 2017
Vzhľadom na dlhodobú nemoc došlo k zmene na poste predsedníctva OZ Pčola, keď predsedníčkou organizácie sa stala pani Eulalia Štefanová - kontakt : 0905 769 541 E-mail : eulaliastefanova@gmail.com
(01.11.2017)


  Foto dňa
kf

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4484 (4484 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
2932 (2932 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2744 (2744 hl.)

Geotermálnu
2730 (2730 hl.)

Veternú
3310 (3310 hl.)

Atómovú
2466 (2466 hl.)

V podstate ma to netrápi
1994 (1994 hl.)

Celkom hlasovalo: 20660


  Top články
Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku 2030

18 x    (01.03.2019)Designed by Salonky with phprs