Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  December  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

557216

December

39672

Dnes

74

Biomasa

Bioenergia – v júni budeme múdrejší


10.02.2009
Európska komisia vypracúva záväzné vzory pre národné akčné plány pre biomasu. Mala by ich predstaviť v júni tohto roka, oznámil Paul Hodson, zástupca riaditeľa DG pre energetiku a dopravu.
  • Najnovšie správy

Bioenergia hrá rozhodujúcu úlohu, pokiaľ ide o cieľ zvýšiť do roku 2020 podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej skladbe EÚ na 20 percent. Komisia by mala preto v júni 2009 predstaviť detailnejšie kritériá pre záväzné národné akčné plány pre biomasu, oznámil včera (9.2.) Paul Hodson, námestník riaditeľa DG pre energetiku a dopravu.

Európsky Akčný plán pre biomasu z roku 2005 identifikuje presahujúcu povahu bioenergie, hovorí Hodson. Členské krajiny v súčasnosti produkujú významnejšie množstvo energií z biomasy v sektore elektroenergetiky, termoenergetiky a dopravy. Nová Smernica o obnoviteľných zdrojoch to berie na vedomie a preto vyzýva, aby boli národné akčné plány zasadené do kontextu palety súčasne dostupných zdrojov obnoviteľných zdrojov.

Hodson prezradil, že Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. viac na www.EuropskaUnia.sk »nadviazala na doterajšie dobrovoľné akčné plány pre biomasu, ktoré si vytvorili jednotlivé členské štáty v rámci iniciatívy z roku 2005. Júnový návrh jednotnej šablóny by mal byť jasnejší a prehľadnejší, než súčasné dobrovoľné plány. Súčasne by sa mali do neho premietnuť národné ciele pre jednotlivé hospodárske sektory, ako i nástroje pre ich dosiahnutie.

Plány budú musieť obsahovať informáciu o tom, či bude daná členská krajina biomasu dovážať alebo ju bude pre vlastné účely pestovať doma. Súčasne by plán mal definovať nástroje na podporu vytvorenia trhu s bioenergiou, hovorí Hodson. Zdôrazňuje, že v tomto zmysle budú kľúčovými hráčmi orgány miestnej a regionálnej samosprávy.

Na vytváraní spoločného vzoru akčného plánu pre biomasu (tzv. „BAP Driver“) sa podieľajú energetické agentúry z jedenástich členských krajín. Alexandra Lermen z Nemeckej energetickej agentúry tvrdí, že vypracovanie dobrovoľných národných plánov narazilo na komplexnosť bioenergetickej problematiky ako takej. Podľa nej, členské krajiny majú dnes oveľa jasnejšie predstavu, čo očakávať od politík v oblasti bioenergie.

Európska komisia a energetické agentúry definovali niekoľko kritérií, ktoré budú musieť národné stratégie pre biomasu splniť. V rámci každého bude vybratá jedna členská krajina ako referenčný bod pre porovnávania a vyhodnocovanie. Napríklad Fínsko Fínsko vstúpilo do EÚ pomerne neskoro - počas studenej vojny mu jeho pozícia "medzi dvoma blokmi" neumožňovala aktívne vstupovať do integračného procesu vo vtedajšej západnej Európe. viac na www.EuropskaUnia.sk »môže byť referenčným bodom pre meranie a porovnávanie cezhraničného dopadu využívanie bioenergie, nakoľko sa nachádza v strede reťaze Rusko Všeobecné informácie o Ruskej federácii.viac na www.EuropskaUnia.sk »Švédsko Iným referenčným bodom môže byť Rumunsko Rumunsko musí po vstupe do EÚ 1. januára 2007 splniť podmienky v oblasti reformy súdnictva, boja proti korupcii a organizovanému zločinu, v opačnom prípade mu hrozia sankcie, vrátanie zadržania finančnej pomoci EÚ.viac na www.EuropskaUnia.sk » ktoré vypracovalo najkvalitnejší národný akčný plán pre biomasu, vrátane detailného implementačného plánu a systému hodnotenia každého článku dodávateľského reťazca.

Komisia vypracúva aj kritériá udržateľnosti pre biomasu, ktoré budú odlišné od kritérií udržateľnosti pre biopalivá a tekuté (skvapalnené) biopalivá, ktoré už definuje Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie. Kritériá udržateľnosti pre biomasu by mali byť predstavené do konca roka 2010. Závery verejného pripomienkovania návrhov by mali byť predstavené v krátkej dobe v tomto roku.

„Správa Komisie bude môcť povedať, že nie sú potrebné žiadne špecifické kritériá udržateľnosti pre biomasu, ale je pravdepodobnejšie, že predstavíme legislatívne kritériá pre také využívanie biomasy, ktoré zatiaľ nie je ošetrené,“ prezradil Hodson. Doplnil: „Stále sme uprostred definovania kritérií, ale verejné konzulácie naznačujú, že máme podporu“, aby sme v práci pokračovali. Podľa neho, len 20 percent pripomienkujúcich sa vyjadrilo, že preferuje doterajší systém dobrovoľných akčných plánov.

  •   Európske inštitúcie

Zdroj: EuroActiv
Biomasa Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
12.02.2009
Zobrazené:
1669 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
V prípade nálezu chráneného živočícha nebrať z miesta nálezu, ale kontaktovať
Správa Pieninského národného parku ulica SNP č. 57 061 01 Spišská Stará Ves tel.: +421 (0)52 4181071-3 fax: +421 (0)52 4822395 e-mail: pienap@sopsr.sk www.pienap.sk
(12.11.2019)


Nová kontaktná osoba od 1.1.2020
Od nového roku sa ujíma vedenia našej organizácie Mgr. Laura Martonová MSc - mobil 0911 298 822 E-mail : lauramarton@yahoo.com Vyštudovala odbor Environmentálna geológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a na Technickej univerzite vo Viedni MSc Program New Energy – Renewable Energy in Central and Eastern Europe. Aktívna členka mimovládnej neziskovej environmentálnej organizácie Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska – Pčola v Starej Ľubovni od jej založenia v roku 1994. Pracovala 5 rokov ako projektová manažérka a odborná konzultantka v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany vôd, trvalo udržateľného lesného hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie v regióne severovýchodného Slovenska. Od roku 2008 pracuje ako odborná konzultantka pre oblasť mitigácie a adaptácie na klimatickú zmenu, najmä v súvislosti s energetickou efektívnosťou, obnoviteľnými zdrojmi, nakladaním s odpadmi a udržateľným využívaním lesov. Vypracováva projekty a programy hlavne v rozvojových krajinách (Afrika, Balkán, Ázia, Arabský polostrov), ktoré sú často spolufinancované prostredníctvom tzv. carbon market mechanizmov. Klientmi sú hlavne medzinárodné inštitúcie (UNDP, UNIDO, World Bank, EIB, EBRD), rozvojové agentúry, ale aj firmy a mimovládne organizácie.
(12.11.2019)


1.jnovember 2017
Vzhľadom na dlhodobú nemoc došlo k zmene na poste predsedníctva OZ Pčola, keď predsedníčkou organizácie sa stala pani Eulalia Štefanová - kontakt : 0905 769 541 E-mail : eulaliastefanova@gmail.com
(01.11.2017)


  Foto dňa
foto 27

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4568 (4568 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
2992 (2992 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2802 (2802 hl.)

Geotermálnu
2820 (2820 hl.)

Veternú
3362 (3362 hl.)

Atómovú
2523 (2523 hl.)

V podstate ma to netrápi
2053 (2053 hl.)

Celkom hlasovalo: 21120


  Top články
Prezidentka podpísala zákon, ktorý zavádza zálohovanie PET fliaš a plechoviek

36 x    (16.10.2019)

V zmysle Smernice o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z.

35 x    (18.10.2019)

Laura Martonová: Všetkých nás treba – jemných motivátorov, energických presviedčačov, katastroferov, štrajkujúcich školákov, ekoinovátorských vedcov,

32 x    (31.10.2019)Designed by Salonky with phprs