Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Február  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

587502

Február

47870

Dnes

97

Vietor

SÚ VETERNÉ ELEKTRÁRNE HROZBOU PRE ZDRAVIE ĽUDÍ ? Nerobme strašiaka z veterných elektrárni.


Dňa 24.11.2008 vyšiel v týždenníku ZÁHORÁK článok pod názvom „Veterné parky môžu podlomiť vaše zdravie“. Autor článku sa opiera  o výsledky štúdií Nini Pierpont, MD, PhD.  (USA), Dr. Robyn  Phipss, PhD. (Nový Zeland), Dr. Amand Harry z (Veľkej Británie) a v neposlednej rade MUDr. Jána Malecha z Čiech. Všetci spomínaní   doktori opisujú u ľudí žijúcich v blízkosti  veterných elektrárni (VTE), či veterných parkov (300 – 1 500m) rovnaké problémy. Poruchy spánku, vyšší krvný tlak, poruchy srdcového rytmu, znížená výkonnosť, nesústredenosť, depresívne stavy, bolesti hlavy, závrate a iné nepriaznivé stavy. Uvedené zdravotné problémy pripisujú infrazvuku (zvuk s frekvenciou pod 20 Hz). Doktor J. Malecha  na základe svojich štúdii žiada aby veterné elektrárne boli vzdialene od prvých obydlí minimálne 2-3 km. Táto podmienka by prakticky znemožnila výstavbu VTE na Slovensku, nakoľko hustota osídlenia v lokalitách vhodných na výstavbu  je taká, že väčšina obcí je  od seba vzdialená cca do 3 až 4 km.

Po prečítaní daného článku som zistil viacero nezrovnalostí s výsledkami výskumov a pozorovaní, ako aj s  poznatkami štátnych úradov.  

Prvou veľkou chybou v článku je zamieňanie, respektíve  nízkofrekvenčný zvuk = počuteľný zvuk a infrazvuk pokladať za to isté, pričom sú to dve rozdielne kategórie.

Zdravotný ústav so sídlom v Pardubiciach,  NÁRODNÉ REFEREČ  LABORA-TORIUM pre meranie a posudzovanie hluku v komunálnom prostredí  nemá do tejto doby vierohodné dôkazy o škodlivosti infrazvuku, či nízkofrekvenčného hluku na zdravotný stav ľudí.

Merania v zahraničí, či už v Nemecku (Nemecký spolkový zdravotný úrad), Veľkej Británii alebo v Čechách  potvrdili, že veterné elektrárne prakticky nevydávajú infrazvuk a nespôsobujú zdravotné problémy. Epidemiologické štúdie hluku VTE zo Švédska udávajú v stupnici obťažovania hlukom z VTE vplyv tónového alebo nízkofrekvenčného hluku až na 6. a 7. mieste z 8 faktorov. Nie je  teda predpoklad plošných problémov s nízkofrekvenčným hlukom.

Dňa 02.mája 2007 som sa zúčastnil konferencie Veterná energia – nová výzva pre Slovensko,  súčasťou ktorej bola aj  návšteva Rakúska, konkrétne veterného parku v blízkosti dedinky Prellenkirchen. V okolí obce  sa nachádzajú veľké vinice a miestni poľovníci majú uprostred veterného parku poľovný revír. Viacerí  účastníci exkurzie, medzi nimi aj ja, sme boli týmto zaskočení. Jedna z prvých otázok bola či nepocítili výstavbou parku úbytok zveri v revíre. Odpoveď predsedu poľovného združenia nás prekvapila: „Nezbadali sme, že by sa stavy zvere znížili, skôr naopak“.

            Vo Veľkej Británii pri 5 veterných parkoch zo 126 boli  v pásme nízkofrekvenčného hluku  namerané hodnoty prekračujúce hodnoty smernej  krivky. S veľkou pravdepodobnosťou toto prekročenie bolo spôsobené technickými závadami na zariadení, ako aj staršími typmi VTE.

Druhou chybou, či nedostatkom článku je fakt, že  tvrdenia či zistenia autorov štúdií sú založené na  nedostatočne veľkej štatistickej  vzorke, na ktorej bol výskum robený a chýbajúcej oponentúre daných výsledkov štúdií.

 

Pre informovanosť čitateľov chcem podotknúť, že infrazvuk je v prostredí prítomný neustále, zvýšené hodnoty v prírode vznikajú napr. prúdením vetra, šumom stromov alebo hučaním vody vo vodopádoch, či vodných tokoch. Z fyzikálnej podstaty šírenia zvuku sa z každého zvuku šíreného na väčšie vzdialenosti stáva „infrazvuk“- zvyšuje sa podiel zložiek s nízkymi frekvenciami. Ľudskému sluchu však tento „infrazvuk“ nijak nevadí, lebo sa mu človeka behom vývoja prispôsobil (šum stromov v lese nikomu neškodí). Človek sa stretáva s infrazvukom aj v bežnom živote, napríklad pereje na riekach, ventilátory chladiacich veží, vibračne triediče, dieselové agregáty lokomotív, lodí alebo  elektrocentrál,  či diskotéky. Napriek tomu nikto nezakázal používať tieto zariadenia.

Zo zdrojov Zdravotného ústavu so sídlom v Pardubiciach viem, že boli robené merania na VTE  Vestas V90 – 2.0 MW  v roku 2007 a nebol  tónový infrazvuk ani nízkofrekvenčný hluk dokázaný vo vonkajšom prostredí vo vzdialenosti 150, 300 a 575 m od VTE a ani v 

chránenom vnútornom prostredí stavieb, konkrétne v spálni rodinného domu vo vzdialenosti 700 m. Rovnako dopadli merania na  VTE Enercon E70 - 2.0 MW v chránenom vonkajšom a vnútornom priestore  stavieb. Teda bez zistenia  tónového infrazvuku a nízkofrekvenčného hluku.

 

V článku sa konštatuje, že k vzniku syndrómu veterných elektrárni ďalej napomáhajú rytmicky sa opakujúce svetelné efekty spôsobené tieňom vrtule, takzvaný stroboskopický efekt. Toto tvrdenie je tiež vymyslené a nepodložené žiadnymi rozumnými faktami, čo je ďalšou slabinou tohto článku.

Tomuto javu naozaj dochádza pri prevádzke VTE, ale musia byť na to vhodné meteorologické podmienky: jasná obloha, rotor musí byť neustále kolmo k pozorovateľovi, čo závisí od smeru vetra a musí vrhať čo najväčší tieň a to závisí od výšky slnka na oblohe. Takýchto reálnych meteorologických podmienok, kedy stroboskopický efekt vzniká a ovplyvňuje negatívne človeka  je do roka približne 5 –6 hodín. Svetelný efekt sa dá prakticky vylúčiť nadstavením programu ovládania VTE, ktorá sa po dobu niekoľkých minúť denne zastaví, keď hrozí vrhanie tieňov na domy. 

 

VTE majú svoje negatíva, ale tie sa dajú minimalizovať ešte pred plánovanou výstavbou. Všetky elektrárne musia prejsť posúdením vplyvov činnosti na životné prostredie, ktoré zahŕňa aj posúdenie na zdravie ľudí. Z výsledkov získaných dlhodobými štúdia vplyvu VTE na zdravie človeka, ako aj z prevádzkovania veterných parkov v krajinách, ako je Nemecko, Rakúsko, Španielsko, či Veľká Británia vzišli normou schválené odstupové vzdialenosti VTE od obydlí v rozmedzí 300 až 500 m.  Neviem prečo by mali u nás platiť iné kritériá pre výstavbu VTE, ako  v týchto krajinách, kde  majú už viac ako 10 ročné skúsenosti s ich prevádzkou.

Som hlboko presvedčený, že VTE sú omnoho výhodnejšou alternatívou pre zdravé životné prostredie a zdravie ľudí, čo sa nedá povedať o uhoľných a jadrových elektrárňach. Pripomeniem len niektoré ich ohrozujúce faktory, napríklad emisie, popolček, jadrový odpad a jeho bezpečné uloženie, havárie jadrových elektrárni a iné.   

 

Na záver chcem povedať, že naša spoločnosť by mala vytvoriť vhodné legislatívne podmienky pre rýchly rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie prijatím zákona na podporu ich využívania, ktorý bude porovnateľný s európskym štandardom.

 

Peter Nováčik podpredseda OZ Brečtan, Nové Mesto nad Váhom a člen Strany zelených

 

 

  

 


Zdroj: Peter Nováčik
Vietor Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
16.12.2008
Zobrazené:
1828 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Ukončujeme svoju činnosť
Naša organizácia ukončuje svoju činno po vyše 25 rokoch ( 30.6.1994 ) bez personálneho pokračovateľa ku dňu 31.13.2019. Ďakujeme všetkým svojím členom a priaznivcov. Pavel Petráš
(31.12.2019)


  Foto dňa
foto 19

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4627 (4627 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3019 (3019 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2831 (2831 hl.)

Geotermálnu
2895 (2895 hl.)

Veternú
3389 (3389 hl.)

Atómovú
2562 (2562 hl.)

V podstate ma to netrápi
2087 (2087 hl.)

Celkom hlasovalo: 21410


  Top články

Neexistují vhodná data!Designed by Salonky with phprs