Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

638992

Júl

48107

Dnes

366

Energia

Čo ohrozuje naše regióny


10.12.2008
Východné Slovensko je menej pripravené čeliť výzvam globalizácie, západ zas viac ohrozujú dopady klimatických zmien a energetické hrozby, tvrdí správa „Regióny 2020“, ktorú vydala Európska komisia.
  • Súvisiace články:
Správa Regióny 2020 analyzuje pripravenosť európskych regiónov čeliť dopadom globalizácie, demografického vývoja, klimatických zmien a v energetike, v perspektívne roku 2020. Štúdia je súčasťou procesu reflexie o budúcej Európskej kohéznej politike.

Rôzna pripravenosť na globalizáciu

Vo všeobecnosti sa ukazuje, že regióny s konkurencieschopnými a inovatívnymi ekonomikami budú z globalizácie benefitovať, regióny s nedostatkom kapacít na budovanie poznatkovo orientovanej ekonomiky sú vystavené riziku. Index je najpriaznivejší v regiónoch severozápadnej Európy – Švédsko Švédsko sa zapojilo do európskej integrácie až v 90. rokoch a po intenzívnych vnútropolitických diskusiách.viac na www.EuropskaUnia.sk » Fínsko Fínsko vstúpilo do EÚ pomerne neskoro - počas studenej vojny mu jeho pozícia "medzi dvoma blokmi" neumožňovala aktívne vstupovať do integračného procesu vo vtedajšej západnej Európe. viac na www.EuropskaUnia.sk » Dánsko Dánsko zakladajúcim členom Severoatlantickej aliancie NATO NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.viac na www.EuropskaUnia.sk ». Súčasťou EHS (neskôr EÚ) sa stalo v roku 1973.viac na www.EuropskaUnia.sk »a Británia. Najohrozenejšie regióny sa nachádzajú vo východnej a južnej Európe Lotyšsko Podobne ako ostatné dve pobaltské krajiny (Estónsko, Litva), Lotyšsko dosiahlo nezávislosť od ZSSR v roku 1991, ruské jednotky odišli v roku 1994. Členom Únie i NATO sa stalo spolu so Slovenskom v roku 2004.viac na www.EuropskaUnia.sk » Rumunsko Rumunsko musí po vstupe do EÚ 1. januára 2007 splniť podmienky v oblasti reformy súdnictva, boja proti korupcii a organizovanému zločinu, v opačnom prípade mu hrozia sankcie, vrátanie zadržania finančnej pomoci EÚ.viac na www.EuropskaUnia.sk » Bulharsko Bulharsko muselo tesne pred koncom predvstupového procesu čeliť hrozbe odloženia vstupu do EÚ o rok v prípade, že nestihne implementovať požadované reformy.viac na www.EuropskaUnia.sk » časť Maďarska a Grécka, južné Taliansko Taliansko patrí medzi zakladajúcich členov Európskej únie. Je členom skupiny G-8 a do eurozóny vstúpilo už pri jej vznikuviac na www.EuropskaUnia.sk » juh Španielska a Portugalsko).

V prípade Slovenska je viditeľný rozdiel medzi najohrozenejším východom krajiny, západoslovenskými regiónmi a Bratislavou. V porovnaní s regiónmi v okolitých krajinách – najmä v Maďarsku a Českej republike, má západná časť Slovenska vyššie šance, že jej globalizácia prinesie viac príležitostí, než rizík.

Index zraniteľnosti dopadmi globalizácie sa zakladá na faktoroch ako odhadovaná produktivita, miera zamestnanosti a vzdelania.

Demografický vývoj

Asi tretina európskych regiónov zažije do roku 2020 pokles populácie. Väčšina z nich sa nachádza v strednej a východnej Európe, východnom Nemecku, južnom Taliansku a severozápadnom Španielsku. Ohrozené sú aj škandinávske regióny, či stredné Francúzsko Francúzsko patrí medzi zakladajúce krajiny EÚ, jeho politickí predstavitelia zohrali rozhodujúcu úlohu v procese vytvárania európskej integrácie po druhej svetovej vojne.viac na www.EuropskaUnia.sk » Vďaka dobiehajúcim „silným populačným ročníkom“ a nižšiemu priemernému veku dožitia sa demografické problémy prejavia v nových členských krajinách trochu neskôr. Komisia im však odporúča, aby takto získaný čas využili na prípravu hospodárstva a sociálnych systémov na starnutie obyvateľstva.

Podľa odhadov Komisie je na tom Slovensko Slovensko vstúpilo do EÚ v máji 2004. viac na www.EuropskaUnia.sk »v tejto skupine rizík veľmi dobre. všetky naše regióny patria medzi najmenej rizikové z pohľadu demografie, vo výraznom protiklade nie len k západnej Európe, ale aj okolitým štátom.

Index demografickej zraniteľnosti bol vytvorený na základe odhadovaného podielu ľudí starších ako 65 rokov, podielu pracujúcich na celej populácii, a odhadovaného poklesu obyvateľov regiónu do roku 2020.

Klimatické zmeny

Klimatické zmeny negatívne ovplyvnia väčšinu európskych regiónov – záplavy riek, zdvíhanie hladiny morí, suchá, a pod. Dopady pocíti viacero sektorov hospodárstva, predovšetkým turizmus, poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, výroba energie. Komisia odhaduje, že v najohrozenejších regiónoch žije viac ako 170 miliónov ľudí, teda tretina európskej populácie. Južnú a východnú časť EÚ poznačia zmeny v zrážkovej činnosti, riziká záplav a pod., regióny na severe a západe zas silnejšia erózia pri morskom pobreží a extrémne výkyvy počasia, ako silné búrky.

Slovensko patrí s Českou republikou a Poľskom medzi stredne ohrozené krajiny. Efekty sa môžu najnegatívnejšie prejaviť v západnej časti.

Index sa zakladá na zmene počtu ľudí ohrozených záplavami riek, populácie oblastí menej ako 5 metrov nad hladinou mora, potenciálnom riziku sucha a zraniteľnosti poľnohospodárstva, rybárstva, turizmu vzhľadom na zmeny teploty a zrážok.

Energetické riziká

Výkyvy nestálych svetových energetických trhov ovplyvňujú stále viac všetky európske regióny. Z analýzy vyplýva, že mnohé regióny západnej a strednej Európy sú viac pripravené čeliť výzvam bezpečnosti dodávok, efektívnosti spotreby, či trvalej udržateľnosti. Situácia je najoptimistickejšia vo Francúzsku, Dánsku, Švédsku, Británii a Holandsku.

Krajiny v strede EÚ, ako Belgicko Belgicko je jednou z najhustejšie osídlených krajín s najhustejšou cestnou sieťou v Európe. V hlavnom meste Belgicka, Bruseli, sídli väčšina inštitúcií EÚ, ale aj medzinárodné organizácie, napríklad NATO. viac na www.EuropskaUnia.sk »a Nemecko, majú pomerne vysokú energetickú efektivitu, súčasne však veľkú spotrebu domácností a environmentálne nízko udržateľnú výrobu energie. Najohrozenejšie sú juhoeurópske krajiny – Portugalsko Hoci bolo Portugalsko zakladajúcim členom NATO, do európskej integrácie sa mohlo plne zapojiť až po páde salazarovskej diktatúry v 70. rokoch 20. storočia.viac na www.EuropskaUnia.sk » Taliansko, Grécko Grécko vstúpilo do EÚ po zložitom vývoji - po druhej svetovej vojne nasledovala občianska vojna (1944-49), reštaurácia monarchie, vojenská diktatúra (1967-74) a až potom vytvorenie parlamentnej demokracie.viac na www.EuropskaUnia.sk » viacero nových členských krajín – Cyprus Cyprus je ostrovný štát rozdelený od roku 1974 na dve časti – tureckú a grécku. Doterajšie pokusy (v minulosti predovšetkým OSN, dnes najmä EÚ) o jeho zjednotenie stroskotali.viac na www.EuropskaUnia.sk » Bulharsko, Slovensko, Česká republika Česká republika vstúpila do EÚ spolu so Slovenskom v máji 2004. Česká republika a Slovensko majú dlhú históriu spolužitia v jednom štáte.viac na www.EuropskaUnia.sk » Poľsko Poľsko je jednou z krajín Strednej a Východnej Európy, ktorá sa zaraďuje k post-komunistickým. Do EÚ vstúpilo spoločne s ďalšími 9 krajinami regiónu (vrátane Slovenska) v roku 2004.viac na www.EuropskaUnia.sk » Estónsko Estónsko je najmenším z pobaltských štátov. Nezávislosť od ZSSR získalo v roku 1991, ruské jednotky odišli však až v roku 1994. V roku 1994 vstúpilo, spolu so Slovenskom, do EÚ i NATO.viac na www.EuropskaUnia.sk » a tiež Írsko Írsko patrilo medzi najchudobnejšie krajiny Európy, vďaka viacerým špecifikám však dokázalo plne využiť výhody členstva a dostať sa na ekonomicky medzi špičkových európskych hráčovviac na www.EuropskaUnia.sk » V tomto prípade je negatívom kombinácia nízkej bezpečnosti dodávok, nízkej energetickej efektivity a environmentálne škodlivej výroby energie.

Západoslovenský región je na tom aj v tomto prípade o niečo horšie, než Bratislava a východ a stred krajiny.

Index energetickej zraniteľnosti je tvorený spotrebou energie v domácnostiach (vrátane osobnej dopravy), odhadovanou spotrebou nákladnej dopravy, priemyslu, služieb a poľnohospodárstva, národnou intenzitou emisií CO2 (množstvo emisií na vyrobenú jednotku energie) a národnou závislosťou na dovoze energií.

Interakcia rizík

Kombinácie indexov napovedá, že niektoré regióny sú pomerne dobre pripravené benefitovať z globalizácie, ohrozuje ich však demografický vývoj. Platí to pre stredné Francúzsko, východné Nemecko Nemecko je stále najvyšším prispievateľom so spoločného rozpočtu EÚ, čo mu spolu s ľudnatosťou dáva veľkú váhu v európskej politike.viac na www.EuropskaUnia.sk » časti Švédska a Fínska a niektoré nové členské krajiny. Viacero regiónov, najmú na juhu Európy, je však ohrozených v oboch oblastiach. Zároveň, mestské oblasti sa zdajú byť lepšie pripravené na oba typy výziev, než odľahlé vidiecke regióny.

Na druhej strane, klimatické zmeny a energetika vytvárajú riziká prakticky pre všetky európske regióny, najviac v oblasti Stredomoria, relatívne menej v severnej a západnej Európe. 

  •   Európske inštitúcie

Zdroj: EuroActiv
Energia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
11.12.2008
Zobrazené:
1168 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
kf

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5578 (5578 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3098 (3098 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2892 (2892 hl.)

Geotermálnu
3035 (3035 hl.)

Veternú
3455 (3455 hl.)

Atómovú
2632 (2632 hl.)

V podstate ma to netrápi
2156 (2156 hl.)

Celkom hlasovalo: 22846


  Top články
ochranár, poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska dnes predstavil návrhy zelených opatrení, ktoré môžu pomôcť Slovensku

118 x    (19.05.2020)

HROMADNÁ PODPISOVÁ AKCIA

95 x    (21.05.2020)

Vysoká koncentrácia NO2 takmer vo všetkých krajských mestách

83 x    (31.05.2020)Designed by Salonky with phprs