Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Apríl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

604917

Apríl

50407

Dnes

487

0bčianske fórum

MOCHOVCE V PRAVDIVOM SVETLE


Mochovce musia prejsť EIA procesom!
O.z. ZA MATKU ZEM a organizácia Greenpeace sa na vás obracajú s prosbou o podporu nášho úsilia, aby bol projekt dostavby jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4. blok (EMO 3,4) prešiel zákonným posudzovaním vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 (EIA).

SPRÁVY     ZVÝŠENIE VÝKONU EMO 1,2     INFOMATERIÁLY O EMO

     PODPORTE STANOVISKO  ZA  KONANIE  EIA  PROCESU  NA  EMO  3,4

Zodpovedné štátne orgány (Úrad jadrového dozoru (ÚJD) a Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR)) sa snažia ignorovať fakt, že projekt EMO 3,4 podlieha zákonnému posudzovaniu EIA. Argumentujú platným stavebným povolením z roku 1986 !, ktoré bolo bez požiadaviek akýchkoľvek zmien v roku 2004 predĺžené s platnosťou do konca roku 2011. Ignorujú tak niekoľko závažných skutočností hovoriacich v prospech EIA procesu:

1. V prípade, že od vydania stavebného povolenia v roku 1986 nedošlo k zmenám na projekte, jedná sa logicky o nebezpečnú a rizikovú stavbu, ktorá nespĺňa súčasné bezpečnostné kritériá jadrových elektrární. Konštatuje to aj ÚJD vo svojom liste zo dňa 8.7.2004, cit.: „Keďže od pôvodného stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (č. Výst. 2010/86 zo dňa 12.11.1986), ktoré bolo zmenené v časti „lehota dokončenia stavby“ listom č. sp. 97/02276-004 zo dňa 5.5.1997, uplynulo už viac ako 17 rokov a je nepochybné, že došlo k zmenám okolností dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti a takisto k zmenám požiadaviek na jadrovú bezpečnosť. Z toho vyplýva, že aj dokumentácia, na základe ktorej bolo vydané stavebné povolenie z roku 1986, nemôže  objektívnych dôvodov odzrkadľovať nové požiadavky na jadrovú bezpečnosť, ktoré boli za posledných 17 rokov značne modifikované, resp. vyvinuté nové.

2. V roku 2004, keď už platil EIA zákon, nežiadal ÚJD proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životnéprostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z.

3. V stanovisku ÚJD z 7.7.2004 sa okrem iných uvádza požiadavka úradu, cit.: „6) ... Podľa údajov v tabuľkách v Prílohe č. 2 k správe „Koncepce dostavby 3. a 4. bloku v JE Mochovce“, EGP Praha, 2002, pre tzv. „Variant EGP – univerzální“ z celkového počtu hodnotených bezpečnostných opatrení sa na EMO 3&4 uvažuje prevziať bez zmeny iba cca 30% opatrení realizovaných na EMO 1&2; u zostávajúcich opatrení sa navrhované riešenie bude odlišovať. Z hľadiska platného atómového zákona sa jedná o zmeny na jadrovom zariadení počas výstavby, ktoré podliehajú posudzovaniu ÚJD SR. Aj keď zmeny pôvodného projektu je možné posudzovať postupne, dodatkami ÚP, ide o relatívne veľký rozsah zmien, z ktorých naviac mnohé sa navzájom ovplyvňujú.
To znamená, že by Slovenské elektrárne, a.s. (SE), mali na EMO 3,4 realizovať až 70% bezpečnostných zmien oproti opatreniam, ktoré boli akceptované pre vydanie stavebného povolenia na EMO 1,2 z roku 1986 !!! Jednalo by sa teda o výraznú zmenu na projekte počas výstavby, ktorá podľa EIA zákona spadá pod povinné posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Zo všetkých spomínaných dôvodov vás žiadame o pomoc a podporu a to nasledovnou formou:

Podporte naše stanovisko ZA konanie EIA procesu na EMO 3,4 ako jednotlivec alebo organizácia. Stanovisko je adresované ÚJD, SE, MŽP SR, MH SR a Vláde SR.

Podpíšte Vyhlásenie plnej moci Eve Kováčechovej, ktorá ako právna expertka zastupuje MVO a časť verejnosti v procese žaloby na ÚJD a ďalších právnych úkonoch súvisejúcich so žalobou za nekonanie EIA procesu na túto jadrovú elektráreň.

V prípade, že takmer 40 ročná zastaralá sovietska technológia v EMO 3,4 nebude posúdená podľa zákona EIA, vytvorí na Slovensku precedens, ktorý môže eskalovať do ďalších prípadov ignorovania posudzovania rizikových projektov z hľadiska vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.
NEDOVOĽTE TAKÝTO PRECEDENS IGNOROVANIA ZÁKONOV, NÁZORU VEREJNOSTI A BEZPEČNOSTI KRAJINY A PODPORTE SNAHY A AKTIVITY MVO!

Mgr. Pavol Široký
o.z. ZA MATKU ZEM, koordinátor programu ENERGIA
WISE Slovensko, koordinátor

ZA MATKU ZEM
P.O.Box 93
814 99 Bratislava
Tel./fax: 02-52454515

0bčianske fórum Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
20.05.2008
Zobrazené:
1031 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zm,enilo adresu
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontakt : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com
(00.00.0000)


  Foto dňa
kf

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4650 (4650 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3045 (3045 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2843 (2843 hl.)

Geotermálnu
2926 (2926 hl.)

Veternú
3408 (3408 hl.)

Atómovú
2582 (2582 hl.)

V podstate ma to netrápi
2108 (2108 hl.)

Celkom hlasovalo: 21562


  Top články

Neexistují vhodná data!Designed by Salonky with phprs