Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Jún  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

630324

Jún

47012

Dnes

61

Energia

Faktúry za energie sa menia nedostatočne


BRATISLAVA Na najbližšej faktúre za plyn a elektrinu, ktorú väčšina domácností dostane v druhej polovici tohto mesiaca, má byť úplná informácia o tom, za čo všetko odberateĺ platí. Teda nielen doterajšie údaje o mesačnom poplatku a cene za kilowatthodinu, ale aj to, koĺko z ceny tvorí výroba či prenos energie. Predajcom to uložil parlament, aby ĺudia vedeli, čo je a nie je v cene štátom regulované a v akej časti ceny už obchodníci medzi sebou súperia. Domácnosti by následne mohli lepšie posúdiť prípadnú zmenu pôvodného dodávateĺa energie za lacnejšieho.
Odberatelia elektriny však všetky potrebné údaje zatiaĺ nedostanú. Trojica tradičných dodávateĺov - Západoslovenská, Stredoslovenská a Východoslovenská energetika - zákazníkom síce do faktúry napíše, z čoho je cena za kilowatthodinu zložená, ale jednotlivé zložky ceny nevysvetlí ani nepridá ich percentuálny či číselný podiel na celkovej cene. „Text o tom, ktoré zložky cena obsahuje, považujeme za dostatočný," opisuje hovorca Západoslovenskej energetiky Ján Orlovský. Podĺa neho predpisy nadväzujúce na zákon nehovoria o tom, že by mali zložky cien podrobnejšie rozpisovať.
Úpravu faktúr v zákone inicioval regulačný úrad. „Cieĺom bolo, aby odberateĺ presne vedel, za čo platí," opisuje šéf úradu Jozef Holjenčík. Podĺa neho úrad zmení cenové výnosy najneskôr od roku 2009 tak, aby spotrebiteĺ dostal vo faktúre úplnú informáciu o hodnotách jednotlivých položiek ceny. Dovtedy však faktúry zrejme nad’alej nebudú hovoriť o tom, kam v skutočnosti odchádzajú peniaze, ktoré zákazník za elektrinu platí. Napríklad z priemernej ceny 4,65 Sk/kWh zostáva distribučným podnikom len tretina. A klient sa nedozvie ani to, že pri výrobe elektriny, ktorá tvorí asi polovicu z nezdanej ceny, už existuje súťaž. Domácnosti majú právo na výber dodávateĺa elektriny aj plynu od júla 2007, ani jedna rodina ho však doteraz nevyužila.
Ako sa s informačnou povinnosťou vyrovná monopolný dodávateĺ plynu SPP, zatiaĺ nie je jasné. Plynári tvrdia, že na začlenenie údajov do faktúr dostali málo času, ked’že zákon bol schválený vo februári a povinnosť platí hned’ od apríla. Hovorkyňa SPP Dana Kršáková však zároveň dodáva, že spoločnosť spraví všetko pre to, aby neporušila zákon. Plynári musia dať do účtov kompletné informácie. Poslanci totiž v poslednej chvíli do zákona pridali vetu, že vo faktúre sa osobitne uvedie suma za regulované a neregulované dodávky.
Podĺa nového zákona o energetike musia byť vo faktúre „riadne a úplné informácie o skladbe jednotlivých zložiek ceny". Trojica dodávateĺov elektriny Pravde potvrdila, že to vyrieši textom o tom, čo cena zahŕňa, bez číselných údajov. Ministerstvo hospodárstva sa k problematike zatiaĺ nechce vyjadriť, kým nové faktúry nevyjdú. Rezort naznačuje, že ich znenie skontroluje Štátna energetická inšpekcia. Ak by inštitúcia zistila porušenie zákona, môže dodávateĺovi energií za neúplnú faktúru udeliť pokutu od jedného do päť miliónov korún a pri opakovanom porušení dvojnásobok.
Dodávatelia elektriny však tvrdia, že obsah faktúr zodpovedá zákonu a doplnenie si vopred právne zanalyzovali. Podĺa Orlovského zo ZSE by informácia o tom, aký je podiel jednotlivých poplatkov na cene za kilowatthodinu elektriny, spotrebiteĺovi nič nepriniesla. Faktúry teraz delia cenu na pevný mesačný poplatok za istič, respektíve vyčlenený výkon a premenlivú platbu v závislosti od množstva spotrebovaných kilowatthodín. „Pri zachovaní súčasného stavu z hĺadiska otvorenia trhu pre domácnosti je akýkoĺvek ďalší zásah do vzhĺadu faktúry nežiaduci, pretože by vyvolal vlnu otázok zo strany verejnosti a zmätok, ktorý by v tomto prípade nepriniesol zákazníkom reálny prínos," dodáva Orlovský.

Cieľom bolo, aby odberateľ presne vedel, za čo platí Jozef Holjenčík, šéf Regulačného úradu

Zmena faktúr za elektrinu a plyn od 1. apríla

Čo žiada od dodávateľov zmenený zákon o energetike:

* "Dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu je povinný riadne a úplne informovať na vyhotovenej faktúre odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny a za dodávku plynu." * "Vo faktúre za plyn sa prehľadne osobitne uvedie suma za regulované dodávky a služby v súlade s rozhodnutím úradu a suma za neregulované dodávky a služby stanovené dodávateľom." * Za porušenie povinností môže Štátna energetická inšpekcia udeliť pokutu od 1 milióna do 5 miliónov Sk

Ako si povinnosť vysvetľujú dodávatelia energií a vláda Západoslovenská, Stredoslovenská a Východoslovenská energetika pridajú do faktúr text: "Cena za dodávku elektriny zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví náklady na nákup elektriny vrátane nákladov na odchýlky, náklady na dodávku elektriny, tarifu za distribúciu elektriny vrátane ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny vrátane strát pri prenose, straty elektriny pri distribúcii, tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby." Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že na úpravu faktúr treba dlhší čas, riešenie nezverejnil: "SPP však urobí všetko pre to, aby vykonával svoju činnosť v súlade so zákonom."

Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že informácie o cenách vo faktúre musia byť úplné, inak hrozia dodávateľom pokuty

Čo platí domácnosť v cene plynu
a elektriny
Priemerná cena elektriny (rok 2008)
položka Sk/kWh
elektrina z výroby (nákup elektriny) 1,81
distribúcia, prenos, straty 1,72
stabilita siete, dotácie baníkom
(tarifa systému, systémové služby) 0,38
DPH (19 %) 0,74
Spolu 4,65

Priemerná cena plynu (rok 2007)
položka Sk/kWh
nákup plynu (z Ruska) 0,68
distribúcia a preprava 0,38
obchod a skladovanie 0,11
DPH (19 %) 0,22
Spolu 1,39

Poznámka: Pri elektrine ide o štruktúru ceny v priemere od ZSE, SSE a VSE a pri plyne od SPP. Nezvýraznené položky musí platiť každý dodávateľ a urč uje ich regulačný ú rad. Plyn sa dodá va v kubíkoch, ale fakturuje sa od tohto roka už v kWh. Platí, že 1m3 = 10,555 kWh energie. ZDROJ: Zákon o energetike, ZSE, SSE, VSE, SPP,ÚRSO, Pravda, mar

Foto autor| FOTO PRAVDA: MARTIN KOVÁČIK,
Foto autor| Infografika: Pravda, ab

Zdroj: www.pravda.sk
Energia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
15.04.2008
Zobrazené:
1093 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
kf

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5121 (5121 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3065 (3065 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2862 (2862 hl.)

Geotermálnu
2979 (2979 hl.)

Veternú
3426 (3426 hl.)

Atómovú
2600 (2600 hl.)

V podstate ma to netrápi
2126 (2126 hl.)

Celkom hlasovalo: 22179


  Top články
ochranár, poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska dnes predstavil návrhy zelených opatrení, ktoré môžu pomôcť Slovensku

38 x    (19.05.2020)

HROMADNÁ PODPISOVÁ AKCIA

21 x    (21.05.2020)

Vysoká koncentrácia NO2 takmer vo všetkých krajských mestách

7 x    (31.05.2020)Designed by Salonky with phprs