Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  December  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

557038

December

39494

Dnes

58

Občianské práva

Verejná prospešnosť


Súčasťou odbornej diskusie je aj sprístupnenie materiálov, ktoré sa dotýkajú vzťahov verejného a občianskeho sektora, problematiky verejnej prospešnosti, jej úpravy v rôznych krajinách a financovania z verejných zdrojov.
- Verejná prospešnosť: Proces diskusie PDF (966 KB)

Autori: Lenka Iľanovská (Fórum donorov), Zuzana Konrádová (NOS-OSF), Helena Woleková (Nadácia SOCIA)
Zdroj: Nadácia otvorenej spoločnosti-OSF, Fórum donorov, 2006 

- Verejná prospešnosť: Legislatíva a prax PDF
(1.2 MB)
Autori: Právnická učená spoločnosť
Zdroj: Nadácia otvorenej spoločnosti-OSF, Fórum donorov, 2006

- Verejná prospešnosť: Príklady iných krajín PDF
(2.6 MB)
Autori: David Moore (ECNL), Eduard Marček (PANET-PDCS)
Zdroj: Nadácia otvorenej spoločnosti-OSF, Fórum donorov, 2006 


Analýza:

Verejný záujem a verejná prospešnosť v legislatíve a v praxi orgánov verejnej správy
- skrátená verzia
Kompletná analýza
Nadácia otvorenej spoločnosti a Fórum donorov pripravili projekt Verejná prospešnosť a jej dôsledky pre neziskový sektor na Slovensku, ktorého cieľom je otvoriť diskusiu o verejnej prospešnosti so zástupcami neziskových organizácií, predstaviteľmi štátu a s domácimi a zahraničnými expertmi, nie dospieť k finálnej definícii verejnej prospešnosti.

Na základe zadania realizátorov projektu vypracovala Učená právnická spoločnosť (organizačná zložka 1. slovenského neziskového servisného centra, menovite Ján Svák, Peter Haňdiak, Milan Andrejkovič) v spolupráci s nezávislými konzultantmi (Helena Woleková, Oľga Plišňáková, Eduard Marček) odbornú analýzu "Verejný záujem a verejná prospešnosť v legislatíve a v praxi orgánov verejnej správy". Daný materiál bude slúžiť ako podklad pre otvorenie diskusie s odborníkmi ako aj zástupcami neziskových organizácií.

Vzťahy:

- Úlohy troch sektorov v podpore medzisektorovej spolupráce a partnerstva

www.partnerstva.sk

- Model medzisektorovej spolupráce pri riešení spoločenských problémov

www.partnerstva.sk


Analýzy:


- Analýza financovania mimovládnych neziskových organizácií

Tereza Horská, Úrad vlády Slovenskej republiky, 2004
Komplexný prehľad verejných zdrojov určených na financovanie verejnoprospešných aktivít.

- Analýza výsledkov poukázanej sumy z 2% z dane v roku 2004

1. slovenské neziskové servisné centrum pre Nadáciu pre deti Slovenska, 2005
Analýza asignácie 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb po prvých rokoch fungovania v praxi.

- Financovanie neziskového sektora na Slovensku po roku 1989

Eduard Marček, PANET pre Inštitút pre verejné otázky, 2004
Analýza princípov a zdrojov financovania neziskových organizácií od znovuzrodenia sektora, vrátane rozsiahlej časti venovanej verejným zdrojom.

- Štátne zdroje a financovanie mimovládnych organizácií na Slovensku v rokoch 1998-2002

Marianna Dluhá, Kamil Kouřil, SAIA-SCTS, 2002
Pokračovanie a rozšírenie pilotnej analýzy verejného financovania mimovládnych organizácií zo štátnych zdrojov.


Prehľady:

- Public Benefit Status: A Comparative Overview

David Moore - The European Center for Not-for-Profit Law - 2005
(vrátane Legal Framework for The Activity of Public Benefit Organisations in The Republic of Croatia - Mladen Ivanović)

- Recognition of Public Benefit in Legal Systems of Several Nations
- Publicly benefitial activities - Usage overview in countires

Petr Pajas - The International Journal of Not-for-Profit Law - 1999 - Vol. 2, Issue 1

- Public Benefit Commissions: A Comparative Overview - Armenia, England / Wales, Moldova PDF, HTML

The International Center for Not-for-Profit Law - 2005

- Overview of Government - NGO Relationships in EU member states

Nilda Bullain, European Center for Not-for Profit Law, 2004
Modely usporiadania vzťahov medzi verejným a neziskovým sektorom v rôznych krajinách.

- An Overview of Issues in Social Contracting

Nilda Bullain, European Center for Not-for Profit Law, 2004
Aspekty poskytovania služieb neziskovým sektorom, modely, legislatíva, financovanie.

- Tax incentives for philanthropy in some EU member states

Nilda Bullain, European Center for Not-for Profit Law, 2004
Rôzne formy daňového zvýhodnenia darcovstva v rôznych európskych krajinách.

- Percentage laws in Central and Eastern Europe

Nilda Bullain, European Center for Not-for Profit Law, 2004
Kontext legislatívy upravujúcej asignáciu percenta dane a jej vzťah k filantropii.


Zákony:

- Model Provisions for Laws Affecting Public Benefit Organizations
The International Center for Not-for-Profit Law - 2002
Česká verzia:
- Modelová ustanovení zákona o veřejně prospěšných organizacích
http://www.isea-cz.org/attachments/doc304/ZVP_model-ldpp.htm
Petr Pajas - preklad, The International Center for Not-For-Profit Law - ICNL, 2001

- Poľský zákon o verejnej prospešnosti
(po poľsky - pdf - zdroj Poľský Sejm)
(po anglicky - doc - zdroj The International Centre for Non-For-Profit Law)

- Maďarský zákon o verejnoprospešných organizáciach
(po maďarsky - doc)
(po anglicky - doc - The International Centre for Non-For-Profit Law)

- Lotyšský zákon o verejnom prospechu
(po anglicky - doc - The International Centre for Non-For-Profit Law)

- Návrh českého Občianskeho zákonníka
Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Expertízne stanoviská k návrhu českého občianskeho zákonníka a úprave štatútu verejnej prospešnosti
Nadace Via


Články:


- Úpravy veřejné prospěšnosti v Maďarsku, Polsku, Slovensku a EU
Econnect

- Poland's Council on Public Benefit Activities: A New Era of Government-Civil Society Partnership
Nilda Bullain, SEAL - Mechanisms of Cooperation Government and Civil Society, Winter 2003 - Spring 2004 - Vol. 6, No. 3

- Mechanisms of Government-NGO Cooperation in Hungary
Ewa Kulik Bielinska, SEAL - Mechanisms of Cooperation Government and Civil Society, Winter 2003 - Spring 2004 - Vol. 6, No. 3

- Veřejná prospěšnost ve Švýcarsku, Nizozemí a Rakousku
Kateřina Ronovská, Econnect

- Public Benefit Status in the Netherlands
Wino J.M. van Veen, The International Journal of Not-for-Profit Law - Volume 2, Issue 1

- Public Benefit Checks - how will we carry them out?
- Public Benefit - the Charity Commission's approach
- Public Benefit - the legal principles
Charity Commission - úprava verejnej prospešnosti vo Veľkej Británii.

- Government and CSOs in Austria: A Tradition of Consultation and Support
Christiana Weidel, Oliver Puchta, SEAL - Mechanisms of Cooperation Government and Civil Society, Winter 2003 - Spring 2004 - Vol. 6, No. 3

- Cooperation between the State and NGOs in Germany: Levelling the Playing Field
Rupert Graf Strachwitz, SEAL - Mechanisms of Cooperation Government and Civil Society, Winter 2003 - Spring 2004 - Vol. 6, No. 3

Linky:

- The International Journal of Not-for-Profit Law - Public Benefit Organizations
Vol. 8 Iss. 2 - January 2006
(http://www.icnl.org/knowledge/ijnl/vol8iss2/index.htm)
Tematicky zamerané číslo odborného časopisu Medzinárodného centra pre
neziskové právo venované verejnoprospešným organizáciam.

- Veřejná prospěšnost
(http://www.verejnaprospesnost.ecn.cz)
Otvorené diskusné fórum k problematike verejnej prospešnosti v Česku. Spoločný projekt Ligy lidských práv a Institutu pro sociální a ekonomické analýzy

- Verejná prospešnosť v Poľsku
(http://www.pozytek.gov.pl)
Oficiálna stránka ministerstva sociálnej politiky, ktorá sa venuje problematike verejnoprospešných organizácií v Poľsku.

- ICNL Publications
( http://www.icnl.org/knowledge/pubs/index.htm)
Publikácie o rôznych aspektoch občianskej spoločnosti ako aj informačné materiály o právnych a finančných rámcoch pre mimovládne organizácie.

- Legislatívne aspekty spolupráce verejného, podnikateľského a neziskového sektora
(http://www.partnerstva.sk/buxus/generate_page.php?page_id=554)
www.partnerstva.sk
Výstupy pracovného stretnutia expertov k legislatívnemu rámcu medzisektorovej spolupráce.

- SEAL - Mechanisms of Cooperation Government and Civil Society
Winter 2003 - Spring 2004 - Vol. 6, No. 3
(http://www.efc.be/Newsletters/Seal/contentsseal200401.html)
Odborný časopis Európskeho nadačného centra o verejnej prospešnosti a usporiadaní vzťahov medzi verejným a občianskym sektorom.

- SEAL - Percentage Philanthropy
Spring - Autumn 2005 - Vol. 7, No. 1
(http://www.efc.be/newsletters/seal/contentsseal2004.html)
Tematicky zameraný časopis Európskeho nadačného centra na asignáciu 1%, resp. 2% dane v rôznych európskych krajinách.

- Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
(http://www.vlada.gov.sk/vlada/poradneorgany/rvmno)
Poradný orgán Vlády SR pre oblasť mimovládnych neziskových organizácií.Občianské práva Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
16.03.2008
Zobrazené:
2775 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
V prípade nálezu chráneného živočícha nebrať z miesta nálezu, ale kontaktovať
Správa Pieninského národného parku ulica SNP č. 57 061 01 Spišská Stará Ves tel.: +421 (0)52 4181071-3 fax: +421 (0)52 4822395 e-mail: pienap@sopsr.sk www.pienap.sk
(12.11.2019)


Nová kontaktná osoba od 1.1.2020
Od nového roku sa ujíma vedenia našej organizácie Mgr. Laura Martonová MSc - mobil 0911 298 822 E-mail : lauramarton@yahoo.com Vyštudovala odbor Environmentálna geológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a na Technickej univerzite vo Viedni MSc Program New Energy – Renewable Energy in Central and Eastern Europe. Aktívna členka mimovládnej neziskovej environmentálnej organizácie Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska – Pčola v Starej Ľubovni od jej založenia v roku 1994. Pracovala 5 rokov ako projektová manažérka a odborná konzultantka v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany vôd, trvalo udržateľného lesného hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie v regióne severovýchodného Slovenska. Od roku 2008 pracuje ako odborná konzultantka pre oblasť mitigácie a adaptácie na klimatickú zmenu, najmä v súvislosti s energetickou efektívnosťou, obnoviteľnými zdrojmi, nakladaním s odpadmi a udržateľným využívaním lesov. Vypracováva projekty a programy hlavne v rozvojových krajinách (Afrika, Balkán, Ázia, Arabský polostrov), ktoré sú často spolufinancované prostredníctvom tzv. carbon market mechanizmov. Klientmi sú hlavne medzinárodné inštitúcie (UNDP, UNIDO, World Bank, EIB, EBRD), rozvojové agentúry, ale aj firmy a mimovládne organizácie.
(12.11.2019)


1.jnovember 2017
Vzhľadom na dlhodobú nemoc došlo k zmene na poste predsedníctva OZ Pčola, keď predsedníčkou organizácie sa stala pani Eulalia Štefanová - kontakt : 0905 769 541 E-mail : eulaliastefanova@gmail.com
(01.11.2017)


  Foto dňa
foto 56

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4565 (4565 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
2990 (2990 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2800 (2800 hl.)

Geotermálnu
2817 (2817 hl.)

Veternú
3360 (3360 hl.)

Atómovú
2521 (2521 hl.)

V podstate ma to netrápi
2051 (2051 hl.)

Celkom hlasovalo: 21104


  Top články
Prezidentka podpísala zákon, ktorý zavádza zálohovanie PET fliaš a plechoviek

34 x    (16.10.2019)

V zmysle Smernice o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z.

32 x    (18.10.2019)

Laura Martonová: Všetkých nás treba – jemných motivátorov, energických presviedčačov, katastroferov, štrajkujúcich školákov, ekoinovátorských vedcov,

27 x    (31.10.2019)Designed by Salonky with phprs