Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Apríl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

603792

Apríl

49282

Dnes

285

Občianské práva

Verejná prospešnosť


Súčasťou odbornej diskusie je aj sprístupnenie materiálov, ktoré sa dotýkajú vzťahov verejného a občianskeho sektora, problematiky verejnej prospešnosti, jej úpravy v rôznych krajinách a financovania z verejných zdrojov.
- Verejná prospešnosť: Proces diskusie PDF (966 KB)

Autori: Lenka Iľanovská (Fórum donorov), Zuzana Konrádová (NOS-OSF), Helena Woleková (Nadácia SOCIA)
Zdroj: Nadácia otvorenej spoločnosti-OSF, Fórum donorov, 2006 

- Verejná prospešnosť: Legislatíva a prax PDF
(1.2 MB)
Autori: Právnická učená spoločnosť
Zdroj: Nadácia otvorenej spoločnosti-OSF, Fórum donorov, 2006

- Verejná prospešnosť: Príklady iných krajín PDF
(2.6 MB)
Autori: David Moore (ECNL), Eduard Marček (PANET-PDCS)
Zdroj: Nadácia otvorenej spoločnosti-OSF, Fórum donorov, 2006 


Analýza:

Verejný záujem a verejná prospešnosť v legislatíve a v praxi orgánov verejnej správy
- skrátená verzia
Kompletná analýza
Nadácia otvorenej spoločnosti a Fórum donorov pripravili projekt Verejná prospešnosť a jej dôsledky pre neziskový sektor na Slovensku, ktorého cieľom je otvoriť diskusiu o verejnej prospešnosti so zástupcami neziskových organizácií, predstaviteľmi štátu a s domácimi a zahraničnými expertmi, nie dospieť k finálnej definícii verejnej prospešnosti.

Na základe zadania realizátorov projektu vypracovala Učená právnická spoločnosť (organizačná zložka 1. slovenského neziskového servisného centra, menovite Ján Svák, Peter Haňdiak, Milan Andrejkovič) v spolupráci s nezávislými konzultantmi (Helena Woleková, Oľga Plišňáková, Eduard Marček) odbornú analýzu "Verejný záujem a verejná prospešnosť v legislatíve a v praxi orgánov verejnej správy". Daný materiál bude slúžiť ako podklad pre otvorenie diskusie s odborníkmi ako aj zástupcami neziskových organizácií.

Vzťahy:

- Úlohy troch sektorov v podpore medzisektorovej spolupráce a partnerstva

www.partnerstva.sk

- Model medzisektorovej spolupráce pri riešení spoločenských problémov

www.partnerstva.sk


Analýzy:


- Analýza financovania mimovládnych neziskových organizácií

Tereza Horská, Úrad vlády Slovenskej republiky, 2004
Komplexný prehľad verejných zdrojov určených na financovanie verejnoprospešných aktivít.

- Analýza výsledkov poukázanej sumy z 2% z dane v roku 2004

1. slovenské neziskové servisné centrum pre Nadáciu pre deti Slovenska, 2005
Analýza asignácie 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb po prvých rokoch fungovania v praxi.

- Financovanie neziskového sektora na Slovensku po roku 1989

Eduard Marček, PANET pre Inštitút pre verejné otázky, 2004
Analýza princípov a zdrojov financovania neziskových organizácií od znovuzrodenia sektora, vrátane rozsiahlej časti venovanej verejným zdrojom.

- Štátne zdroje a financovanie mimovládnych organizácií na Slovensku v rokoch 1998-2002

Marianna Dluhá, Kamil Kouřil, SAIA-SCTS, 2002
Pokračovanie a rozšírenie pilotnej analýzy verejného financovania mimovládnych organizácií zo štátnych zdrojov.


Prehľady:

- Public Benefit Status: A Comparative Overview

David Moore - The European Center for Not-for-Profit Law - 2005
(vrátane Legal Framework for The Activity of Public Benefit Organisations in The Republic of Croatia - Mladen Ivanović)

- Recognition of Public Benefit in Legal Systems of Several Nations
- Publicly benefitial activities - Usage overview in countires

Petr Pajas - The International Journal of Not-for-Profit Law - 1999 - Vol. 2, Issue 1

- Public Benefit Commissions: A Comparative Overview - Armenia, England / Wales, Moldova PDF, HTML

The International Center for Not-for-Profit Law - 2005

- Overview of Government - NGO Relationships in EU member states

Nilda Bullain, European Center for Not-for Profit Law, 2004
Modely usporiadania vzťahov medzi verejným a neziskovým sektorom v rôznych krajinách.

- An Overview of Issues in Social Contracting

Nilda Bullain, European Center for Not-for Profit Law, 2004
Aspekty poskytovania služieb neziskovým sektorom, modely, legislatíva, financovanie.

- Tax incentives for philanthropy in some EU member states

Nilda Bullain, European Center for Not-for Profit Law, 2004
Rôzne formy daňového zvýhodnenia darcovstva v rôznych európskych krajinách.

- Percentage laws in Central and Eastern Europe

Nilda Bullain, European Center for Not-for Profit Law, 2004
Kontext legislatívy upravujúcej asignáciu percenta dane a jej vzťah k filantropii.


Zákony:

- Model Provisions for Laws Affecting Public Benefit Organizations
The International Center for Not-for-Profit Law - 2002
Česká verzia:
- Modelová ustanovení zákona o veřejně prospěšných organizacích
http://www.isea-cz.org/attachments/doc304/ZVP_model-ldpp.htm
Petr Pajas - preklad, The International Center for Not-For-Profit Law - ICNL, 2001

- Poľský zákon o verejnej prospešnosti
(po poľsky - pdf - zdroj Poľský Sejm)
(po anglicky - doc - zdroj The International Centre for Non-For-Profit Law)

- Maďarský zákon o verejnoprospešných organizáciach
(po maďarsky - doc)
(po anglicky - doc - The International Centre for Non-For-Profit Law)

- Lotyšský zákon o verejnom prospechu
(po anglicky - doc - The International Centre for Non-For-Profit Law)

- Návrh českého Občianskeho zákonníka
Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Expertízne stanoviská k návrhu českého občianskeho zákonníka a úprave štatútu verejnej prospešnosti
Nadace Via


Články:


- Úpravy veřejné prospěšnosti v Maďarsku, Polsku, Slovensku a EU
Econnect

- Poland's Council on Public Benefit Activities: A New Era of Government-Civil Society Partnership
Nilda Bullain, SEAL - Mechanisms of Cooperation Government and Civil Society, Winter 2003 - Spring 2004 - Vol. 6, No. 3

- Mechanisms of Government-NGO Cooperation in Hungary
Ewa Kulik Bielinska, SEAL - Mechanisms of Cooperation Government and Civil Society, Winter 2003 - Spring 2004 - Vol. 6, No. 3

- Veřejná prospěšnost ve Švýcarsku, Nizozemí a Rakousku
Kateřina Ronovská, Econnect

- Public Benefit Status in the Netherlands
Wino J.M. van Veen, The International Journal of Not-for-Profit Law - Volume 2, Issue 1

- Public Benefit Checks - how will we carry them out?
- Public Benefit - the Charity Commission's approach
- Public Benefit - the legal principles
Charity Commission - úprava verejnej prospešnosti vo Veľkej Británii.

- Government and CSOs in Austria: A Tradition of Consultation and Support
Christiana Weidel, Oliver Puchta, SEAL - Mechanisms of Cooperation Government and Civil Society, Winter 2003 - Spring 2004 - Vol. 6, No. 3

- Cooperation between the State and NGOs in Germany: Levelling the Playing Field
Rupert Graf Strachwitz, SEAL - Mechanisms of Cooperation Government and Civil Society, Winter 2003 - Spring 2004 - Vol. 6, No. 3

Linky:

- The International Journal of Not-for-Profit Law - Public Benefit Organizations
Vol. 8 Iss. 2 - January 2006
(http://www.icnl.org/knowledge/ijnl/vol8iss2/index.htm)
Tematicky zamerané číslo odborného časopisu Medzinárodného centra pre
neziskové právo venované verejnoprospešným organizáciam.

- Veřejná prospěšnost
(http://www.verejnaprospesnost.ecn.cz)
Otvorené diskusné fórum k problematike verejnej prospešnosti v Česku. Spoločný projekt Ligy lidských práv a Institutu pro sociální a ekonomické analýzy

- Verejná prospešnosť v Poľsku
(http://www.pozytek.gov.pl)
Oficiálna stránka ministerstva sociálnej politiky, ktorá sa venuje problematike verejnoprospešných organizácií v Poľsku.

- ICNL Publications
( http://www.icnl.org/knowledge/pubs/index.htm)
Publikácie o rôznych aspektoch občianskej spoločnosti ako aj informačné materiály o právnych a finančných rámcoch pre mimovládne organizácie.

- Legislatívne aspekty spolupráce verejného, podnikateľského a neziskového sektora
(http://www.partnerstva.sk/buxus/generate_page.php?page_id=554)
www.partnerstva.sk
Výstupy pracovného stretnutia expertov k legislatívnemu rámcu medzisektorovej spolupráce.

- SEAL - Mechanisms of Cooperation Government and Civil Society
Winter 2003 - Spring 2004 - Vol. 6, No. 3
(http://www.efc.be/Newsletters/Seal/contentsseal200401.html)
Odborný časopis Európskeho nadačného centra o verejnej prospešnosti a usporiadaní vzťahov medzi verejným a občianskym sektorom.

- SEAL - Percentage Philanthropy
Spring - Autumn 2005 - Vol. 7, No. 1
(http://www.efc.be/newsletters/seal/contentsseal2004.html)
Tematicky zameraný časopis Európskeho nadačného centra na asignáciu 1%, resp. 2% dane v rôznych európskych krajinách.

- Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
(http://www.vlada.gov.sk/vlada/poradneorgany/rvmno)
Poradný orgán Vlády SR pre oblasť mimovládnych neziskových organizácií.Občianské práva Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
16.03.2008
Zobrazené:
2879 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zm,enilo adresu
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontakt : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com
(00.00.0000)


  Foto dňa
foto 8

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4650 (4650 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3045 (3045 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2842 (2842 hl.)

Geotermálnu
2926 (2926 hl.)

Veternú
3408 (3408 hl.)

Atómovú
2582 (2582 hl.)

V podstate ma to netrápi
2108 (2108 hl.)

Celkom hlasovalo: 21561


  Top články

Neexistují vhodná data!Designed by Salonky with phprs