Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Máj  >>
PoUtStŠtPiSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

629110

Máj

59966

Dnes

43

Energia

Energetická efektívnosť zásobovania teplom - 2


 

7.   TALAŠA, L., TEDOM Třebíč, ČR   

      Aktuálne skúsenosti s kogeneračnými jednotkami na zemný plyn v ČR

 

8.   ŠVOLÍK, P., HODULOVÁ, I., Intech Slovakia, s.r.o. Bratislava       

      Praktické skúsenosti s využitím kogeneračných jednotiek na bioplyn

 

9.   HORBAJ, P., TAUŚ, P., TU Košice      

      Navrhovaný model bioplynovej stanice s využitím odpadového tepla pre výrobu bioetanolu   

  

10. FIEDOROVÁ, Z., RYBÁR, R., HORODNÍKOVÁ, J., TAUŠ, P., TU Košice 

      Ekonomické posúdenie návru kogeneračnej jednotky pre potreby Centra OZE fakulty BERG TU v Košiciach

 

13,00 - 14,30     Prestávka na obed

 

15,00    - 18,00  Exkurzia    

  

 

14,30 – 16,30    V. sekcia: Odovzdávacie stanice tepla

                        vedie: Doc. Ing. J. Takács, PhD., SvF STU Bratislava    

 

1.   KOVAČOVIČ, J., Teplárenské združenie na Slovensku Bratislava

      Koncepcia kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie v sústavách CZT

 

      2.   JURECKÝ, L., Decon Žilina

Koncepcia riešenia parných OST veľkých výkonov

 

      3.   KONTRA, J., BME Budapešť, Maďarsko  

      Podiel geotermálnej energie v zabezpečení potreby tepla pre SCZT

 

      4.  KOTRBATÝ, M., KOTRBATÝ, s.r.o. Praha, ČR 

Parné sústavy CZT – prektické skúsenosti z realizácie

 

5.   ŠČEPKA, J., Honeywell Slovensko, Bratislava

      Konfigurocateľné regulátory s optimálnymi algoritmami pre OST, znižovanie aplikačných nákladov   

 

6.   KALISKÝ, A., SYSTHERM SK, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Spôsoby zapojenia a regulácie parných ohrievačov v sústavách CZT

 

7.   HALÁS, O., Slovgeoterm Bratislava

      Využívanie geotermálnej energie pre zabezpečenie potreby energie pre SCZT v meste Michalovce

 

8.   TAKÁCS, J., ŠTEFANIČKA, F., SvF STU Bratislava  

      Prehľad využívania geotermálnej energie pre rekreačné účely

 

9.   TAKÁCS, J., TÓTHOVÁ, V., SvF STU Bratislava

Prehľad využívania geotermálnej energie pre poľnohospodárske účely

 

10. TOBIS, L., RYBÁR, R., KUZEVIČ, Š., TU Košice

      Aspekty uplatňovania metód fyzikálneho modelovania v oblasti využívania geotermálnej energie 

    

16,30 - 17,00     Prestávka na kávu  

 

17,00 - 18,00     B. Diskusné fórum : Progresívna výroba tepla 

                        vedie: Ing. L. Jediný, Rozvojová spoločnosť, a.s. Bratislava    

 

  

                                                          Diskutujúc i: Kabát, V., Piatnička, I., Kovačovič, J., Obšívaný, M., Nittnaus, A.,        

 

18,00 – 18,30   Stretnutie sympatizantov Teplárenského združenia SR  

 

19,30 - 20,00    Koktail generálnych partnerov :           Viessmann, s.r.o. Bratislava 

                                                                                Herz, s.r.o. Bratislava

                                                                                                                                                                Protherm, s.r.o. Skalica  

                                                                                                                                                               SYSTHERM SK, s.r.o. Liptovský Mikuláš

 

 

 

      5. 3. 2008   STREDA :  OBNOVITEĽNÉ ZDROJE  ENERGIE        

 

 

8,00 – 18,00     Prezentácia účastníkov

 

 

8,30 - 10,30      VI. sekcia:  Zdroje tepla na báze biomasy        

                       vedie: Prof. Ing. J. Víglaský, CSc., FEVT TU vo Zvolene 

 

1.   VÍGLASKÝ, J., SUCHOMEL, J., TU vo Zvolene    

      Biomasa a jej úloha v sektore energetiky v horizonte do 2010

 

2.   ĎUĎÁK, I., Intech Slovakia, s.r.o. Bratislava    

Regionálna stratégia rozvoja energetiky na báze lesnej biomasy

 

3.   JANKOVSKÝ, J., Zvolenská teplárenská, a.s.      

Energetický zdroj so spoluspaľovaním biomasy – po rekonštrukcii ( II. etepa )

 

4.   JANDAČKA, J., MIKULÍK, M., FEDOROVÁ, I., SjF Žilinská univerzita, Žilina         

Konštrukcie kúrenísk zdrojov tepla na spaľovanie peliet

 

5.   GEFFERT, P., FEVT TU vo Zvolene       

      Potenciál a možnosti biopalív na báze priemyselných organických odpadov

 

6.   JANDAČKA, J., KAPJOR, A., PAPUČÍK, Š., SjF ŽU v Žiline       

      Analýza rôznych vplyvov na environmentálne a výkonové parametre lokálnych

      zdrojov tepla na spaľovanie dreva  

 

7.   GULA, A., AGH Krakov, Poľsko           

     Ekonomická analýza výroby tepla na báze biomasy v Poľsku

 

8.   LUBY, P., Ingchem Bratislava       

      Energetické zdroje na báze biomasy

 

9.   ZSEBIK, A., BME Budapešť, MAROSVÖLGYI, B., ZMU Sopron, Maďarsko    

      Plantáže ako zdroj biomasy pre energetické využitie v Maďarsku

 

10. FORGÁČ, M., Forgim, s.r.o. Košice    

     Bio-energetické plantáže a ich perspektíva   

 

10,30 - 11,00     Prestávka na kávu

 

 

11,00 - 13,00                VII. sekcia: Tepelné čerpadlá   

                                   vedie: Ing. B. Füri, PhD., SjF STU Bratislava    

 

1.    FÜRI, B., SjF STU Bratislava

Triedenie a klasifikácia tepelných čerpadiel

 

      2.       HAVELSKÝ, V., SjF STU Bratislava

      Porovnanie výroby tepla tepelnými čerpadlami a solárnymi kolektormi z hľadiska

      možnosti ich efektívneho využívania v podmienkach SR

 

      3.       TOMLEIN, P., SZ CHKT Rovinka

       Tepelné čerpadlá sa presadzujú energetickou efektívnosťou

 

      4.       VRANAY, F., SvF TU Košice

Tepelné čerpadlo, praktická cesta k zníženiu energetickej náročnosti v administratívnej budove  

 

      5.       KOVÁČ, J., Daikin CE Bratislava

      Tepelné čerpadlá vzduch-voda pre vykurovanie RD

 

      6.       KRIŠÍKOVÁ, H., KABELE, K., ČVUT Praha, ČR

      Modelování tepelného chování výměníku tepelných čerpadel  

 

      7.       MATEJ, P., PORR, Rakúsko

      Technicko-ekonomické posúdenie aplikácie tepelných čerpadiel

   

      8.       KUBA, J., VŠB FS Ostrava-Poruba, ČR

      Instalace tepelných čerpadel do středne velkých objektů 

 

 

13,00 – 14,30    Prestávka na obed

 

 

14,30 – 16,30      VIII. sekcia: Slnečná energia   

                          vedie: Ing. M. Novák, THERMO/SOLAR, Žiar nad Hronom 

 

      1.       NOVÁK, M., THERMO/SOLAR, Žiar nad Hronom

       Solárne teplo v Európe a na Slovensku

 

      2.       LULKOVIČOVÁ, O., TOMANOVÁ, K.,SvF STU Bratislava     

      Analýza výpočtových metód návrhu kolektorovej plochy

 

      3.       NOVÁK, M., TOMČIAK, J., THERM/SOLAR Žiar nad Hronom

       Využitie solárneho tepla v priemysle

 

      4.       MATUŠKA, T., ŠOUREK, B., ÚTP, FS ČVUT Praha, ČR

Zkušenosti ze skoušení vakuových trubkových solárních kolektorů

 

      5.       ŠPES, M., Solarklima, s.r.o. Košice 

      Zaujímavé realizácie solárnych systémov na Slovensku

 

      6.       BELOVIČ, I., Schüco International KG Bratislava

       Integrácia fotovoltaických článkov do obvodových plášťov budov

 

      7.       SEDLÁK, B., CHYLÍK, M., Viessmann, s.r.o. Bratislava

Praktický návrh solárneho systému pre rodinný dom

 

      8.       MIČUŠÍK, K., Herz, spol. s r.o. Bratislava

      Využitie solárnej energie pre ohrev teplej pitnej vody, podporu vykurovania a ohrev

      bazénovej vody -  od myšlienky k realizácii

      

16,30 – 17,00    Prestávka na kávu 

 

17,00 – 18,00                                         C. Diskusné fórum : Obnoviteľné zdroje energie

                         vedie: Doc,Ing. O. Lulkovičová, PhD., SvF STU Bratislava  

 

                                                Diskutujúci:  Novák, M., Víglaský, J., Halás, O., Horbaj, P., Füri, B.,  

 

18,00 – 18,30    Stretnutie sympatizantov SSTP  

 

19,30 – 20,00    Koktail generálnych partnerov :         Decon, s.r.o. Žilina    

                                                                                                                                                             Alfa Laval Slovakia, s.r.o. Bratislava

                                                                               REGULUS-TECHNIK, s.r.o. Prešov  

 

 

 

 

6. 3. 2008  ŠTVRTOK :  AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ 

 

08,00 – 18,00    Prezentácia účastníkov

 

 

08,30 – 10,30                8,30 - 10,30   IX. sekcia : Vykurovacie sústavy a telesá        

                                                        vedie: Doc. Ing. O. Lulkovičová, PhD. SvF STU Bratislava      

                                

       1.       LULKOVIČOVÁ, O., SvF STU Bratislava

       Stanovenie energetickej efektívnosti výroby a distribúcie tepelnej energie vo vykurovacích sústavách

 

       2.       ŠABÍKOVÁ, J., SvF STU Bratislava

Environmentálne aspekty vykurovania a vetrania v budovách s nízkoteplotnými  vykurovacími sústavami  

 

       3.       DOLEŽÍLKOVÁ, H., KABELE, K., KABRHEL, M., ČVUT Praha, ČR

        Požadavky řízeného bytového vytápění a větrání

 

       4.       POČINKOVÁ, M., SvF VUT Brno, ČR 

       Vytápěcí sytémy v střešných nadstavbách 

 

       5.       KOTRBATÝ, M., KOVÁŘOVÁ, Z., KOTRBATÝ, s.r.o. Praha, ČR

 Vplyv volby šírky závesných sálavých panelov na hospodárnosť vykurovacej sústavy

 

       6.       KABRHEL, M., ČVUT Praha, ČR

       Optimalizace systému přípravy teplé vody

 

 7.   SVATOŠOVÁ, I., VŠB SvF Ostrava – Poruba, ČR         

       Solární ohřev teplé vody v kombinaci s krbovým ohřevem teplé vody v řadovém domě     

 

 8.   PETRÁŠ, D., BOLEDOVIČ, M., KESZEGH, M., STU Bratislava  

       Vykurovanie futbalových trávnikov  

  

10,30 – 11,00    Prestávka na kávu 

 

 

 

11,00 – 13,00    X. sekcia: Regulácia a riadenie vykurovacích sústav     

                        vedie: Ing. M. Kurčová, SvF STU Bratislava

 

       1.       KRAKOVIK, R., Herz, spol. s r.o. Bratislava

       Regulácia a riadenie vykurovacích sústav kotlami na biomasu

 

       2.       KOUBA, J., Grundfos, s.r.o. Bratislava

       Obehové čerpadlá novej generácie s funkciou AUTOadapt      

 

       3.       KIR, J., Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o. Bratislava 

        Aplikácia systémov merania a regulácie pre zvyšovanie energetickej efektívnosti budov   

 

       4.       PITEĽ, J., FVT TU Košice

 Simulácia automatickej regulácie vykurovania    

       

       5.       VÉGH, P., KACHAŇÁK, A., SjF STU Bratislava

       Rozvetvené regulačné obvody pri regulácii tepelných procesov    

   

       6.       ŠČEPKA, J., Honeywell, s.r.o. Bratislava

        Riadiace systémy s otvorenými protokolmi, základný kameň komplexného riadenia budov

 

       7.       GAZDARICA, M., C-bau, spol. s r.o. Bratislava


Energia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
04.03.2008
Zobrazené:
2127 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
foto - 4

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5111 (5111 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3063 (3063 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2859 (2859 hl.)

Geotermálnu
2961 (2961 hl.)

Veternú
3423 (3423 hl.)

Atómovú
2598 (2598 hl.)

V podstate ma to netrápi
2122 (2122 hl.)

Celkom hlasovalo: 22137


  Top články
ochranár, poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska dnes predstavil návrhy zelených opatrení, ktoré môžu pomôcť Slovensku

28 x    (19.05.2020)

HROMADNÁ PODPISOVÁ AKCIA

15 x    (21.05.2020)Designed by Salonky with phprs