Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Máj  >>
PoUtStŠtPiSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

629121

Máj

59977

Dnes

54

Energia

Energetická efektívnosť zásobovania teplom


  v spolupráci s Katedrou TZB  Stavebnej fakulty STU  Bratislava  pri príležitosti 70. výročia založenia STU  Vás pozývajú na 16. medzinárodnú konferenciu   

 

  SLOVENSKÁ  SPOLOČNOSŤ  PRE  TECHNIKU PROSTREDIA   ZSVTS BRATISLAVA       

 

                                       v spolupráci s Katedrou TZB  Stavebnej fakulty STU  Bratislava

                     pri príležitosti 70. výročia založenia STU  Vás pozývajú na 16. medzinárodnú konferenciu   

 

                                                               VYKUROVANIE 2008  

 

                                                                                na tému

                                       Energetická efektívnosť zásobovania teplom

                                              3. -  7. marca 2008  -  Tatranské Matliare 

                                                         

       

   Tradičná 16. medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2008, aktuálne  na tému: “ Energetická efektívnosť

zásobovania teplomsa uskutoční  opäť vo Vysokých Tatrách  v  Tatranských Matliaroch v  hoteli  SOREA  HUTNÍK  

v  dňoch    3. – 7. marca 2008.      

     Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom, a to :

 

   -   Energetika budov  

   -     Progresívna výroba tepla  

   -   Obnoviteľné zdroje energie  

    -   Automatizácia vo vykurovaní   

    -     Energetické služby  

 

     Spolu sa teda uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra, 3 pracovné stretnutia profesijných organizácií

a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 130 odborníkov z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované

v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 50 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

 

     Popri uvedených odborných aktivitách sú pripravené i viaceré spoločenské podujatia, ako uvítací a rozlúčkový večierok,

ale aj firemné kokteilové prezentácie generálnych partnerov :  

 

       ENSI, Progres Partners Advertising, PORR, U.S. Steel, Viessmann,  Herz,  Protherm, Decon, Alfa Laval,

       REGULUS, SYSTHERM SK, IMI International,  Johnson Controls Int., V. I. Ttrade,

 

     Dovoľujeme si týmto srdečne pozvať všetkých  odborníkov  z  oblasti  vykurovania a energetiky, či už projektantov,

prevádzkovateľov, investorov, ale aj zástupcov bytových družstiev a podnikov, spoločenstiev vlastníkov bytov a v neposlednom

rade predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu resp. školstva.

 

Odborný garant :                                                                      Organizačný garant :

 

Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.                                                   Jozef Molnár 

Rektorát STU                                                                             SSTP

Vazovova 5                                                                                Koceľova 15

812 43  Bratislava                                                                       815 94 Bratislava 

prorektor.zahr@stuba.sk                                                             tel : 02 / 5556 7748, mobil : 0903 562 108,                                                             

                                                                                                 fax: 02/5564 7022,  

                                                                                                 E- mail : sstp@stonline.sk   

 

 

Prípravný výbor :                                                                   Zahraniční koordinátori :      

                                                                      

RNDr. M. Dubnička CSc., MH SR Bratislava                               Ing. J. Hansen, Dánsko   

Prof. Ing. I. Chmúrny, PhD., SvF STU                                         Ing. T. Dahlsveen, Nórsko   

Doc.Ing. V. Kabát, CSc., SjF STU                                             A. Zsebik, Maďarsko  

Ing. I. Piatnička, PhD., T. Štrba                                                 W. Zapfel, Rakúsko

Doc. Ing. J. Takács, PhD. SvF STU                                           Prof.Ing. K. Kabele, PhD., ČR

Prof. Ing. J. Víglaský, PhD., TU Zvolen                                       Prof. A. Gula, Poľsko 

Ing. B. Füri, PhD. SjF STU        

Ing. M. Novák, CSc., THERMO/SOLAR  Žiar n/H

Doc. Ing. O. Lulkovičová, PhD., SvF STU                                    

Ing. M. Piterka, SBD Komárno                                       

Ing. M. Kurčová, SvF STU                                                          

Ing. F. Vranay, TU Košice                                                          

Ing. V. Somorová, PhD. SvF STU                                               

Dr. Ing. K. Šoltésová, SEA Bratislava                              

Ing. L. Piršel, PhD. JCI Bratislava

Ing. J. Štubniak, CSc., Bratislava          

Ing. L. Jediný, Bratislava                                                                                                                

__________________________________________________________________________________________________

 

 

Odborný program  :

 

 

3. 3. 2008   PONDELOK :    ENERGETIKA  BUDOV        

 

 

8,00 – 18,00          Prezentácia účastníkov  

 

11,00 – 12,00        3. zasadnutie prípravného výboru  

 

 

13,00 – 15,00        I. sekcia: Energetická legislatíva a technické normy   

                           vedie: RNDr. M. Dubnička, CSc., MH SR Bratislava   

 

 1.   DUBNIČKA, M., MH SR Bratislava 

      Návrh zákona o podpore kombinovanej výroby založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu

      s energiou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

      2.   HOLIENČÍK, J., predseda regulačnej rady

      Rada pre reguláciu a jej regulačná politika v sieťových odvetviach

 

      3.   MOŠAT, V., ŠEI Trenčín

      Skúsenosti Štátnej energetickej inšpekcie pri aplikácii energetickej legislatívy

 

      4.   MARKOVÁ, M., ÚRSO Bratislava

      Regulácia cien tepla v roku 2008

 

      5.   JASENÁK, I., ÚRSO Bratislava  

      Sekundárna legislatíva ÚRSO k zákonu č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a novele č. 99/2007 Z. z.

 

      6.   ŠOLTÉSOVÁ, K., SIEA Bratislava

      Zásady návrhu zákona o energetickej efektívnosti   

                                                                       

7.   MAGYAR, Z., REHVA Brusel     

      REHVA – EPBD Platforma  

     

8.   PETRÁŠ, D., STU Bratislava, DAHLSVEEN, T., ENSI Nórsko

      Nórsko – Slovenský projekt: Energetické audity, certifikácia a monitoring budov  

 

15,00 - 15,30     Prestávka na kávu 

 

 

15,30 - 17,30                II. sekcia: Energetické certifikáty budov     

                                   vedie: Prof. Ing. I. Chmúrny, PhD., SvF STU Bratislava  

 

1.   DAHLSVEEN, T., ENSI Nórsko

     Energy auditing and certification according EN standards

 

2.   CHMÚRNY, I., SvF STU Bratislava     

      Hodnotenie tepelnej ochrany pri energetickej certifikácii budov

 

3.   VALÁŠEK, J., SvF STU Bratislava

     Spôsoby ohrevu pitnej vody určujú kritériá energetickej hospodárnosti

 

4.   KONKOĽ, R., PETRÁŠ, D., SvF STU Bratislava   

     Určovanie účinnosti vykurovacích systémov podľa EN štandardov

 

5.   LULKOVIČOVÁ, O., TOMANOVÁ, K., SvF STU Bratislava      

     Metodika výpočtu energetickej efektívnosti solárnych systémov

 

6.   FÜRI, B., SjF STU Bratislava  

      Metodika hodnotenia tepelných čerpadiel    

  

7.  KABELE, K., ČVUT, Praha 

     Metodika hodnotenia energetickej náročnosti uplatňovaná v ČR 

 

8.  KOŠIČANOVÁ, D., SvF TU Košice

    Energetická certifikácia systémov pre ohrev teplej vody

 

9.  KAPALO, P., SvF TU Košice

    Certifikácia budov, potreba energie na prípravu vody   

 

17,30 - 18,30                A. Diskusné fórum: Energetika budov 

                                   vedie: Ing. J. Holienčík, predseda regulačnej rady 

 

                                         Diskutujúci: Dubnička, M., Mošat, V., Šoltésová, K., Kučera, M., Magyar, Z.

     

19,30 - 20,00                Firemný koktail generálnych partnerov :        ENSI Nórsko                                                                                                                                                                                

                                                                                                        Progres Partners Advertising Praha, ČR  

                                                                                                        PORR Rakúsko

                                                                                                        U. S. Steel Košice

 

                                   Odovzdanie ceny SSTP Prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2008      

 

20,00 - 23,00              Zoznamovací spoločenský večer 

 

 

 

 

 4. 3. 2008   UTOROK :   PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA   

 

8,00 – 18,00     Prezentácia účastníkov

 

 

8,30 - 10,30      III. sekcia :  Zdroje tepla

                        vedie: Doc. Ing. V. Kabát, CSc., SjF STU Bratislava  

 

1.   JANKOVSKÝ, J., SEZ, a.s. Žilina        

      Využitie obnoviteľných zdrojov energie v centrálnych zdrojoch tepla s kogeneráciou

 

2.   MALÝ, S., KABÁT, V., SjF STU Bratislava       

       Problematika desulfurizácie spalín pri spaľovaní sírnatých palív v teplárňach

 

3.   PLÁŠEK, J., FEaVT TU vo Zvolene  

Energetická bilancia pretekajúcej tekutiny

 

4.   URBAN, F., KUČÁK, Ľ., SjF STU Bratislava         

Výber technológií pre rekonštrukcii zdrojov tepla z pohľadu emisií

 

5.   SCHWARZBACHEROVÁ, E., SjF TU Košice     

      Využívanie odpadového tepla spalín  

           

6.   POVAŽAN, S., SES, a.s. Tlmače    

      Spoluspaľovanie biomasy v uhoľnom kotli    

 

7.   ŠOLTÉS, J., SIEA, Banská Bystrica    

      Účinnosť zdrojov tepla pri spaľovaní biomasy    

  

8.   LULKOVIČOVÁ, O., SvF STU Bratislava     

      Certifikácia kotlov ako súčasť hodnotenia energetickej hospodárnosti budov

 

9.   ŽIARAN, S., SjF STU Bratislava

      Redukcia nízkofrekvenčného hluku kotlových sústav

 

10.  Lulkovičová, O., SvF STU Bratislava   

      Pravidelná kontrola kotlov ako súčasť hodnotenia energetickej hospodárnosti 

   

10,30 - 11,00                Prestávka na kávu 

 

 

11,00 - 13,00                IV. sekcia: Kogeneračné zdroje energie  

                                   vedie: Ing. I. Piatnička, PhD., Tatranská Štrba   

 

1.   JEDINÝ, L., Rozvojová spoločnosť, a.s. Bratislava  

      Zdroje tepla s využitím kogeneračných jednotiek

 

2.   ŠOLTÉS, J., SIEA Banská Bystrica        

      Analýza potenciálu vysoko účinnej kombinovanej výroby energie v SR    

 

3.   KUNC, P., Elteco Žilina        

     Skúsenosti z&nb


Energia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
04.03.2008
Zobrazené:
1318 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
kf

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5111 (5111 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3063 (3063 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2859 (2859 hl.)

Geotermálnu
2961 (2961 hl.)

Veternú
3423 (3423 hl.)

Atómovú
2598 (2598 hl.)

V podstate ma to netrápi
2122 (2122 hl.)

Celkom hlasovalo: 22137


  Top články
ochranár, poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska dnes predstavil návrhy zelených opatrení, ktoré môžu pomôcť Slovensku

28 x    (19.05.2020)

HROMADNÁ PODPISOVÁ AKCIA

15 x    (21.05.2020)Designed by Salonky with phprs