Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  December  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

557037

December

39493

Dnes

57

Voda

Najväčším bohatstvom je voda


Generálny tajomník Organizácie Spojených národov Ban Ki-Moon na zasadnutí BR OSN o energii, bezpečnosti a klíme 17. apríla 2007 v New Yorku načrtol alarmujúce scenáre možných dopadov klimatickej zmeny. Zdôraznil, že predpokladané zmeny klímy na Zemi nie sú len hrozbou pre životné prostredie, ale môžu mať aj vážne spoločenské a ekonomické implikácie, v neposlednom rade pre mier a bezpečnosť.

Väčšina hrozieb, ktoré generálny tajomník OSN spomínal, úzko súvisí s rastom extrémov klímy a s vodou, najmä s jej nedostatkom a so záplavami. V snahe zabrániť katastrofickým scenárom Ban Ki-Moon vyzval k jednote a k snahe o konsenzus prostredníctvom diskusie na rozličných fórach, k rýchlemu konaniu a osobitne k aktivizácii zdrojov občianskej spoločnosti a privátneho sektora.
Stotožňujeme sa s obavami generálneho tajomníka OSN v súvislosti s tendenciami klímy a možnými negatívnymi následkami jej zmien. Plne podporujeme racionálne úsilie o nahradenie technológií poškodzujúcich životné prostredie menej škodlivými, vrátane technológií na zníženie produkcie tzv. skleníkových plynov. Znižovaním produkcie skleníkových plynov by sa však boj proti klimatickým zmenám mal začínať. Nakoľko hrozby sú mimoriadne kritické, tak je potrebné neodkladne preskúmať aj iné ľudské vplyvy na teplotné pomery a klímu na Zemi.
Vedecká komunita priznáva, že úloha vody a vodných pár v klimatickom systéme Zeme je viac ako dôležitá a málo preskúmaná. Oblaky majú podstatnú úlohu pri regulovaní energetickej bilancie Zeme vzhľadom na slnečné žiarenie, keď obmedzujú jeho vstup do atmosféry a na povrch Zeme. Prítomnosť či absencia vody v krajine rozhoduje o tom, či sa dopadajúce slnečné žiarenie premení na latentné teplo výparu vody alebo na citeľné teplo. Výpar každej molekuly vody spotrebúva teplo, o ktoré sa ochladzuje zemský povrch. Vodné pary, ktoré vystúpia vyššie do atmosféry, kondenzujú vplyvom chladu, pričom uvoľnia tepelnú energiu. Potom sa vracajú späť v podobe ochladzujúceho dažďa.
Opakovanie tohto procesu predstavuje účinný mechanizmus na elimináciu nadbytočnej tepelnej energie. Voda sa však môže odparovať a plniť si svoju klimatizačnú úlohu jedine vtedy, ak je v krajine v dostatočnom množstve prítomná. Ak je krajina odvodnená, vytvára sa množstvo citeľného tepla, ktoré lokálne rádovo presahuje hodnoty nárastu oteplenia vplyvom skleníkových plynov prezentované Medzinárodným panelom pre klimatickú zmenu.
Slovensko nebolo prebiehajúcich klimatických zmien ušetrené. Podľa oficiálnych údajov na Slovensku v 20. storočí priemerná ročná teplota vzduchu vzrástla asi o 1,1°C. Ročné úhrny atmosférických zrážok poklesli v priemere o 5,6 %, na juhu bol pokles za posledné storočie o približne 10 % a miestami aj väčší. Charakteristiky výparu a vlhkosti pôdy potvrdzujú, že najmä juh Slovenska sa postupne vysušuje.
Zo Slovenska sa za tejto hrozivo sa vyvíjajúcej situácie každoročne skanalizuje viac ako 100 miliónov metrov kubických dažďovej vody, ktorá v minulosti nasycovala pôdu i vegetáciu, doplňovala zásoby podzemných vôd, posilňovala pramene a svojím výparom zvlhčovala klímu. Pri odlesňovaní, nesprávnej poľnohospodárskej praxi, necitlivých úpravách tokov či urbanizácii dochádza nielen k zmenách v obehu vody, ale aj k zmenám v tokoch energií a k zmenám klímy na miestnej či regionálnej úrovni. Dozrel čas na zásadnú zmenu manažmentu vody, ktorý sa u nás sotva zmenil od čias, keď naše územie oplývalo vodou.
Doterajšie jednostranné úzke zameranie politickej a finančnej podpory na zníženie produkcie tzv. skleníkových plynov a prehliadanie hlasov o ďalších aspektoch ľudskej činnosti, ktoré ovplyvňujú klímu, narúša jednotu, ničí diskusiu, ohrozuje konsenzus a hrozí dopustením sa chýb s fatálnymi dôsledkami. Avšak široká verejnosť, podnikatelia, samospráva ani politici na národnej úrovni, nie sú dostatočne informovaní o závažných rizikách doteraz zaužívaného spôsobu pretvárania krajiny.
Vyzývame domácu i zahraničnú odbornú i vedeckú verejnosť, aby venovala prioritu výskumu ľudskou činnosťou vyvolaných zmien v obehu vody na zmeny klímy. Vyzývame vládne i mimovládne štruktúry, aby rozšírili svoj záujem a podporu aj na túto oblasť. Ide predsa o podmienky života človeka a jeho krajiny. V konečnom dôsledku musí ísť o čo najskoršie obmedzenie škôd v miliardách vo všetkých sférach ľudskej činnosti. Chceme veriť, že aj masmédiá rozvinú širokú diskusiu o dopadoch zmien v obehu vody vplyvom ľudskej činnosti na klimatické zmeny, ale aj na ekonomický rozvoj, bezpečnosť a zdravie obyvateľstva.

Výzva skupiny členov združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub a mimovládnej organizácie Ľudia a voda zo 6. februára 2008 na rokovanie X. valného zhromaždenia NEF Hospodársky klub 28. februára 2008 .

Dr. Peter Kasalovský, výkonný podpredseda, NEF Hospodársky klub, združenie
Ing. Michal Kravčík, CSc., predseda, MVO Ľudia a voda


Zdroj: ludiaavoda
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
27.02.2008
Zobrazené:
893 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
V prípade nálezu chráneného živočícha nebrať z miesta nálezu, ale kontaktovať
Správa Pieninského národného parku ulica SNP č. 57 061 01 Spišská Stará Ves tel.: +421 (0)52 4181071-3 fax: +421 (0)52 4822395 e-mail: pienap@sopsr.sk www.pienap.sk
(12.11.2019)


Nová kontaktná osoba od 1.1.2020
Od nového roku sa ujíma vedenia našej organizácie Mgr. Laura Martonová MSc - mobil 0911 298 822 E-mail : lauramarton@yahoo.com Vyštudovala odbor Environmentálna geológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a na Technickej univerzite vo Viedni MSc Program New Energy – Renewable Energy in Central and Eastern Europe. Aktívna členka mimovládnej neziskovej environmentálnej organizácie Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska – Pčola v Starej Ľubovni od jej založenia v roku 1994. Pracovala 5 rokov ako projektová manažérka a odborná konzultantka v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany vôd, trvalo udržateľného lesného hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie v regióne severovýchodného Slovenska. Od roku 2008 pracuje ako odborná konzultantka pre oblasť mitigácie a adaptácie na klimatickú zmenu, najmä v súvislosti s energetickou efektívnosťou, obnoviteľnými zdrojmi, nakladaním s odpadmi a udržateľným využívaním lesov. Vypracováva projekty a programy hlavne v rozvojových krajinách (Afrika, Balkán, Ázia, Arabský polostrov), ktoré sú často spolufinancované prostredníctvom tzv. carbon market mechanizmov. Klientmi sú hlavne medzinárodné inštitúcie (UNDP, UNIDO, World Bank, EIB, EBRD), rozvojové agentúry, ale aj firmy a mimovládne organizácie.
(12.11.2019)


1.jnovember 2017
Vzhľadom na dlhodobú nemoc došlo k zmene na poste predsedníctva OZ Pčola, keď predsedníčkou organizácie sa stala pani Eulalia Štefanová - kontakt : 0905 769 541 E-mail : eulaliastefanova@gmail.com
(01.11.2017)


  Foto dňa
kf

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4565 (4565 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
2990 (2990 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2800 (2800 hl.)

Geotermálnu
2817 (2817 hl.)

Veternú
3360 (3360 hl.)

Atómovú
2521 (2521 hl.)

V podstate ma to netrápi
2051 (2051 hl.)

Celkom hlasovalo: 21104


  Top články
Prezidentka podpísala zákon, ktorý zavádza zálohovanie PET fliaš a plechoviek

34 x    (16.10.2019)

V zmysle Smernice o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z.

32 x    (18.10.2019)

Laura Martonová: Všetkých nás treba – jemných motivátorov, energických presviedčačov, katastroferov, štrajkujúcich školákov, ekoinovátorských vedcov,

27 x    (31.10.2019)Designed by Salonky with phprs