Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  August  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

647053

August

47507

Dnes

210

Energia

Balíček opatrení EK pre energetiku a klimatické zmeny je ambicióznyDnes Európska komisia predstavila klimaticko-energetický balíček, ktorý patrí k najzásadnejších návrhom súčasnej Európskej komisie počas jej mandátu. Očakáva sa, že bude mať dosah na európsku a slovenskú ekonomiku v nadchádzajúcich desaťročiach. Zatiaľ ide o návrhy, ku ktorým bude v marci 2008 ako aj v júni 2008 prebiehať diskusia na úrovni Európskej rady. Dohodu členských krajín možno očakávať v druhom polroku 2008 počas francúzskeho predsedníctva, pričom cieľom je dosiahnuť celkové schválenie návrhov v rámci spolurozhodovacej procedúry s EP do apríla 2009 (pred vypršaním mandátu súčasného EP).

Návrhy Komisie premietajú do konkrétnych legislatívnych textov politické rozhodnutia summitu EÚ z marca 2007, kde sa hlavy štátov a vlád dohodli na nasledujúcich cieľoch:
  • dosiahnuť 20% zníženie emisii skleníkových plynov do rok 2020 oproti úrovni 1990 (možné je aj zníženie o 30%, ak dôjde k dohode na medzinárodnej úrovni – Kodaň 2009),
  • dosiahnuť 20% podiel obnoviteľných zdrojov na energetickej spotrebe EÚ,
  • dosiahnuť 10% podiel biopalív v spotrebe nafty a benzínu.

Z politického hľadiska návrhy konkrétnym spôsobom potvrdzujú vedúce postavenie EÚ v otázke klimatických zmien a sú základom pre silnú východiskovú pozíciu EÚ v medzinárodných rokovaniach o režime po roku 2012. Sledujú jednak energetickú bezpečnosť EÚ, keďže sa predpokladá, že väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov a biopalív zníži závislosť EÚ na vonkajších zdrojoch (odhad je úspora 50 miliárd euro na importe ropy a plynu v roku 2020).

Z ekonomického hľadiska návrhy ponúkajú nové príležitosti pre výrobu a rast zamestnanosti. Príležitosti spočívajú najmä vo vytváraní nových ekonomických odvetví a technológii spätých s obnoviteľnými zdrojmi, pričom európske krajiny a firmy, ktoré investovali do týchto technológii ako prvé, majú šancu byť svetovými lídrami a profitovať so zaujímavými ziskami. EK odhaduje, že nové „zelené“ odvetvia vytvoria do roku 2020 okolo 1 milióna nových pracovných príležitostí.

Riziká návrhov sú najmä vo vysokých nákladoch na dosiahnutie cieľov, pričom podstatnú časť bude musieť znášať aj verejný sektor. Zvýšené náklady vzniknú aj pre priemysel, ktorý bude nútený kupovať emisné kvóty. To sa môže premietnuť do zvýšenia cien pre spotrebiteľov a zhoršenia konkurenčnej schopnosti európskych podnikov. Hrozí aj riziko delokalizácie firiem do oblastí, kde sa natoľko prísne neprihliada na ekologické kritériá a kde nevzniknú zvýšené ekologické náklady.

Vláda SR si veľmi dobre uvedomuje dôležitosť návrhov vzhľadom na ich vplyv na postavenie EÚ v globálnom meradle a ich dopad na ekonomiku SR. Pre Slovensko je cieľ obnoviteľných zdrojov nastavený vo výške 14% konečnej spotreby energie. Je to vysoký cieľ, ale zodpovedné orgány príjmu také opatrenia, aby sme ho splnili. Bude vyžadovať obrovské investície do infraštruktúry a technológii (cca. 3,5 mld. euro do roku 2020). Preto sa vláda zameria na citlivé a správne nastavenie jednotlivých opatrení. Návrhy na jednej strane otvárajú nové možnosti, ale na druhej strany prinášajú aj viacero rizík, ktoré bude potrebné dôsledne analyzovať a zvážiť. SR má dobré dispozície na lepšie využívanie obnoviteľných zdrojov energií, biopalív i na uplatňovanie nových pokrokových technológií vytvárajúcich nové pracovné príležitosti. Bude však veľmi potrebné sústrediť sa na zváženie a minimalizovanie rizík negatívneho dopadu opatrení na dynamicky sa rozvíjajúcu ekonomiku.

V najbližšom období budú zainteresované rezorty musieť hlbšie analyzovať dosah jednotlivých návrhov na Slovensko a to jednak z hľadiska prípravy na rokovania v rámci EÚ, a to aj na úrovni Európskej rady, ako aj z hľadiska definovania ekonomickej stratégie SR. V úvodnej fáze bude potrebné vykonať najmä prepočet potrebných investícii na naplnenie cieľov vo využívaní OZE a biopalív, posúdiť výšku alokácie povolení na emisie pre SR, ktoré bude možné predávať prostredníctvom aukcií, dosah na rozpočet a na ekonomiku Slovenska najmä z hľadiska konkurencieschopnosti emitentov v citlivých sektoroch (oceliarne, cementárne, spracovanie hliníka a pod.)


(MH SR)

Zdroj: MH SR
Energia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
24.01.2008
Zobrazené:
821 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
foto 73

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5618 (5618 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3129 (3129 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2922 (2922 hl.)

Geotermálnu
3066 (3066 hl.)

Veternú
3487 (3487 hl.)

Atómovú
2662 (2662 hl.)

V podstate ma to netrápi
2179 (2179 hl.)

Celkom hlasovalo: 23063


  Top články


94 x    (22.06.2020)

CLIMATE ACTION IN EU AGRICULTURE - How can the CAP deliver? 23rd June 15:30-16:30

87 x    (21.06.2020)

Cigaretové ohorky či iné na prvý pohľad nerecyklovateľné veci možno zúžitkovať skutočne efektívne…

87 x    (26.06.2020)Designed by Salonky with phprs