Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  December  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

557145

December

39601

Dnes

3

Klasická ochrana prírody

Monitoring vodných tokov


Občiansky monitoring vodných tokov je zapojenie dobrovoľných miestnych skupín do pravidelného sledovania a vyhodnocovania rôznych ukazovateľov čistoty vodných tokov.
19.12.2007 07:46
 

Tie najdôležitejšie ukazovatele zahŕňajú chemické parametre vody (koncentrácia amoniaku, dusitanov, dusičnanov, fosforečnanov, pH, kyslíka, celkovej tvrdosti vody a uhličitanovej tvrdosti vody), biologické parametre-biomonitoring (určovanie čistoty vody na základe výskytu indikátorových skupín živočíchov a ich vyhodnocovanie pomocou Trentovho indexu), sledovanie okolitej fauny a flóry (výskyt vtáctva, kvality brehových porastov) a výskytu čiernych skládok, ako aj iných zdrojov znečistenia.

Pre chemický monitoring vodných tokov je využívané kompaktné laboratórium pre analýzu vody AQUAMERCK. Skupiny realizujú od marca do novembra príslušného roku 8 až 12 odberov a následné chemické analýzy (optimálne 5 v jarnom období, 5 v jesennom období a po jednom počas júla a augusta ) a zasielajú vyplnené formuláre na spracovanie občianskemu zruženiu OZ TATRY.

V roku 2007 bolo do monitoringu zapojených 7 mládežníckych skupín na 7 tokoch. Spomenúť treba skupinu zo ZŠ Letnej v Poprade (rieka Poprad, 117,2 km), skupinu zo ZŠ v Liptovskej Tepličke (rieka Čierny Váh, km 15,0), skupinu zo ZŠ Ing. Kožucha – Spišská Nová Ves (rieka Hornád, km 45,0), skupinu z Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (rieka Orava, km 17,2), skupinu z Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku (rieka Poprad, km 100,05), skupinu zo Spojenej školy na Demänovskej ceste v Liptovskom Mikuláši (rieka Váh, za ČOV) a skupinu zo Spojenej školy v Bardejove (rieka Topľa).

Celkové znečistenie sledovaných vodných tokov v porovnaní s monitorovacím obdobím v roku 2006 stagnovalo na veľmi vysokej úrovni znečistenia - kolísanie medzi 3. a 5. triedou celkovej čistoty. Vysoké hodnoty znečistenia vodných tokov spôsobujú dusičnany a fosforečnany, ktoré sa do vodných tokov dostávajú prostredníctvom vypúšťaných septikov a žúmp so zvyškovým obsahom látok tvoriacich podstatu umývacích a pracích prostriedkov, splachom agrochemikálií a pod.

Realizovaný monitoring je nielen príkladom projektového vyúčovania uplatniteľného na základných a stredných školách, ale jeho filozofia a ciele sú v plnom súlade s Rámcovou smernicou o vodách, ktorej ústredným motívom je: „Voda je verejným statkom a preto si vyžaduje verejný záujem a kontrolu.“

Foto: hu

(ds)

Prílohy:

Zdroj: www.mladez.sk
Klasická ochrana prírody Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
21.12.2007
Zobrazené:
1573 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
V prípade nálezu chráneného živočícha nebrať z miesta nálezu, ale kontaktovať
Správa Pieninského národného parku ulica SNP č. 57 061 01 Spišská Stará Ves tel.: +421 (0)52 4181071-3 fax: +421 (0)52 4822395 e-mail: pienap@sopsr.sk www.pienap.sk
(12.11.2019)


Nová kontaktná osoba od 1.1.2020
Od nového roku sa ujíma vedenia našej organizácie Mgr. Laura Martonová MSc - mobil 0911 298 822 E-mail : lauramarton@yahoo.com Vyštudovala odbor Environmentálna geológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a na Technickej univerzite vo Viedni MSc Program New Energy – Renewable Energy in Central and Eastern Europe. Aktívna členka mimovládnej neziskovej environmentálnej organizácie Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska – Pčola v Starej Ľubovni od jej založenia v roku 1994. Pracovala 5 rokov ako projektová manažérka a odborná konzultantka v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany vôd, trvalo udržateľného lesného hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie v regióne severovýchodného Slovenska. Od roku 2008 pracuje ako odborná konzultantka pre oblasť mitigácie a adaptácie na klimatickú zmenu, najmä v súvislosti s energetickou efektívnosťou, obnoviteľnými zdrojmi, nakladaním s odpadmi a udržateľným využívaním lesov. Vypracováva projekty a programy hlavne v rozvojových krajinách (Afrika, Balkán, Ázia, Arabský polostrov), ktoré sú často spolufinancované prostredníctvom tzv. carbon market mechanizmov. Klientmi sú hlavne medzinárodné inštitúcie (UNDP, UNIDO, World Bank, EIB, EBRD), rozvojové agentúry, ale aj firmy a mimovládne organizácie.
(12.11.2019)


1.jnovember 2017
Vzhľadom na dlhodobú nemoc došlo k zmene na poste predsedníctva OZ Pčola, keď predsedníčkou organizácie sa stala pani Eulalia Štefanová - kontakt : 0905 769 541 E-mail : eulaliastefanova@gmail.com
(01.11.2017)


  Foto dňa
foto 68

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4568 (4568 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
2992 (2992 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2802 (2802 hl.)

Geotermálnu
2819 (2819 hl.)

Veternú
3362 (3362 hl.)

Atómovú
2523 (2523 hl.)

V podstate ma to netrápi
2053 (2053 hl.)

Celkom hlasovalo: 21119


  Top články
Prezidentka podpísala zákon, ktorý zavádza zálohovanie PET fliaš a plechoviek

36 x    (16.10.2019)

V zmysle Smernice o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z.

34 x    (18.10.2019)

Laura Martonová: Všetkých nás treba – jemných motivátorov, energických presviedčačov, katastroferov, štrajkujúcich školákov, ekoinovátorských vedcov,

30 x    (31.10.2019)Designed by Salonky with phprs