Čo by ste spravili vy, ak by išlo o miesto, na ktorom ste vyrastali?

Túto otázku nám položila Megan, viceprezidentka Shelburne Farm, keď rozprávala o tom, ako sa zo súkromnej farmy stala vplyvná mimovládna organizácia, o ktorej programy je v USA taký záujem, že sa na ne zájazdy zo škôl nehlásia, ale raz do roka losujú.

barn_2.jpg

História tejto farmy však začala o niečo skôr, vo Vermonte v r. 1886. Toto obdobie 19. storočia je v USA známe ako Gilded Age - Pozlátená doba. Bola to éra Rockefellera a Carnegieho, éra prerozdeľovanie bohatstva, pochádzajúceho z industrálnej expanzie a v neposlednom rade éra vystatovania sa s ním.

Toto obdobie však prinieslo aj formulovanie ideálnych predstáv o vzťahu človeka a prírody a jeho zodpovednosti voči nej, zakladanie prvých národných parkov, hoci spočiatku len ako miest dramatických scenérií a prírodných krás, hodných zvečnenia. Príroda sa stala miestom reflektovania hodnôt človeka a hľadania vlastnej identity, ale aj zdrojom silných emócií. Romantické ideály zaznievali vo filozofii, výtvarnom umení i v hudbe; premietli sa aj do predstáv o tom, ako majú vyzerať mestá a akú zodpovednosť majú ľudia, ktorí vlastnia majetok.

founders.jpg

A tak sa na brehoch jazera Champlain stretli William Seward a Lila Vanderbilt Webovci, rozhodnutí realizovať svoje predstavy o tom, ako má vyzerať poľnohospodárska farma a ako sa na nej má hospodáriť s využitím všetkých novodobých poznatkov. Majiteľom usadlosti pomáhal Frederick Law Olmsted, krajinný architekt a zakladateľ Central Parku v New Yorku spolu s architektom Robertsonom.

 

Výsledkom sa stala zázračná krajina – usadlosť, silne odrážajúca romantizujúce predstavy o prírode ako o mieste dokonalej harmónie i provokácie; s malebnými skupinami stromov, zvlnenými poliami, priehľadmi do krajiny, ovocnými sadmi a kvetinovými záhonmi, s romantickou šindľovou architektúrou budov, inšpirovanou obdobím kráľovny Anny. V časoch najväčšieho rozkvetu mala usadlosť vyše 1500 hektárov a 300 zamestnancov a jej jednotlivé časti spájalo vyše 20 km ciest.

meadow.jpg

Krátky čas bola farma známa v USA ako najpokrokovejší model poľnohospodárskej usadlosti, pre svoju veľkosť a pod tlakom konkurencie však nebola udržateľná. Počnúc rokom 1910 sa začala postupne zmenšovať, hľadajúc nový spôsob fungovania.

V roku 1972 vlastnili farmu potomkovia Webbovcov - rodina s deťmi, ktoré v tomto čase mali medzi 15 až 26 rokov; všetky vyrastali na farme. Na jednej strane dlhodobá neudržateľnosť situácie, na druhej strane silný vplyv ideálov, s ktorými bola farma zakladaná aj ideálov vtedajšieho obdobia hippies viedli k tomu, že deti sa rozhodli previesť majetok na neziskovú organizáciu, ktorá by pokračovala v ochrane týchto ideálov. A hoci to znie jednoducho, aj ich rozhodovanie sprevádzali dilemy...

map_2.jpg

V súčasnosti je poslaním farmy zveľaďovať ochranársku etiku a prehlbovať a rozvíjať hodnoty, spojené s ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva - znamená to, že všetky aktivity a programy, ktoré organizácia realizuje smerujú k tomu, aby sa ľudia učili týmto hodnotám rozumieť a presadzovať ich.

barn.jpg

Výchova a vzdelávanie

Farma žije z výučbových a vzdelávacích programov. V prvom rade pripravuje vzdelávacie programy pre školy a keďže záujem je obrovský, školí aj učiteľov, ktorí potom informácie rozširujú ďalej. Ide o najrôznejšie programy, ktoré sa venujú oblastiam ako je zdravá výživa, význam vody v prírode, úspory energie a podobne. Žiakom a učiteľom sa nesprostredkujú pomocou suchých prednášok, ale pomocou živých, interaktívnych dielní a zážitkových tréningov.

board.jpg

Živá farma

Na farme chovajú hnedé švajčiarske kravy, z mlieka ktorých vyrábajú vynikajúci syr cheddar. Zároveň sa tu pestujú rôzne plodiny, ktoré sa predávajú priamo na mieste alebo idú do sietí biopredajní. Na farme tiež sídli dielňa, vyrábajúca nábytok z miestneho dreva.

cheese_2.jpg

Niečo pre deti

Farma je otvorená turistom a návštevníkom, ktorí si môžu pozrieť procesy výroby tradičného syra, originálneho dreveného nábytku a tradičné roľnícke činnosti, ku ktorým sa deti ináč nedostanú – napríklad dojenie kráv či kŕmenie kuriatok. Atraktívne sú aj slávnosti, ktoré sa spájajú s jednotlivými ročnými obdobiami – žatva a dožinky, vyrezávanie tekvíc, zber jabĺk, slávenie vianočných sviatkov. Ale už samotná možnosť pozrieť si zvieratká či dotknúť sa ich deti fascinuje...

pigs.jpg

calf.jpg

goat.jpg

pet.jpg

Skvelým divadlom je dojenie kráv. Jednoduché a zrozumiteľné, interaktívne, dramaturgicky členené a nastavené pre tých najmenších divákov - asi by som sem poslala mnohých lektorov či lektorky z múzeí učiť sa, ako spraviť z nudného výkladu potešenie.

cow.jpg

milking_3.jpg

milking_2.jpg

Myslím, že tváre deti jasne hovoria o fascinácii.

kids.jpg

watching.jpg

No a potom príde samotná možnosť podojiť si kravičku...
people.jpg

Spolupráca s miestnou komunitou

Pretože v blízkosti stojí dedina, spolupracuje farma aj s miestnymi obyvateľmi – v hlavnej budove je zriadená škola pre deti z okolia a lektori vzdelávacích programov sú zároveň učiteľmi. Obyvatelia blízkeho i vzdialenejšieho okolia sa môžu stať za poplatok členmi a farma ich informuje o všetkých chystaných akciách (vstup na farmu je v rámci členského.)

workshop.jpg

Chvíľu sme mali možnosť školákov sledovať - domáca úloha bola priniesť si predmet z ďalekej krajiny a porozprávať o ňom. Škola mala taký waldorfsko - montessoriovský nádych, ale naviac ma fascinovali snežnice a bežky, opreté v kúte...

school.jpg

Kvapka luxusu

Zahmlený výhľad na jazero Champlain

flowers.jpg

Pri jazere sa nachádza „Inn“ – hostinec, ktorý ponúka luxusné ubytovanie a reštauráciu, využívajúcu produkty miestnych farmárov a menu z biopotravín. Príťažlivo spracovaný jedálny lístok uvádza, ktoré potraviny sú odkiaľ a čo je „bio“ a čo nie.

inn.jpg

Podpora miestnych produktov

Veľmi príjemným je informačné centrum a obchodík s miestnymi produktmi v jednom – popri ochutnávke syra si tu môžete kúpiť stovky krásnych vecí – od potravín (napríklad tradičného javorového sirupu) cez tričká, knižky, šperky , hračky, suveníry či iné drobnosti. Mnohé výrobky majú tzv. local branding - značenie miestneho pôvodu.

shop.jpg

cheese.jpg

Toto je Megan. Keď som sa jej spýtala, ako môže vedieť o dilemách, ktoré sprevádzali deti Webovcov, keď sa rozhodovali, čo s majetkom, iba sa usmeje: "Jedno z tých bývalých detí je dnes  mojim mužom..."

megan.jpg

Keď  si spomínam na Shelburne Farm, vidím slnko, ľahký opar a jesenné listy, cítim chuť  čedaru a počúvam vlny jazera Champlain, ako sa trieštia na brehu. Ale to najsilnejšie, čo som si odniesla je zážitok z toho, ako možno pristupovať k hodnotám, ktoré sme zdedili...

father_and_boy.jpg