Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

661961

September

65192

Dnes

166

Klasická ochrana prírody

Poslanci zrušili účastníctvo združení aj pri povoľovaní závažných činností


Novela zákona o ochrane prírody a krajiny zrušila nielen účastníctvo občianskych združení pri povoľovaní výrubov stromov a iných zásahov do prírody, ale aj pri povoľovaní množstva činností a stavieb, ktoré môžu byť pre životné prostredie a zdravie ľudí nebezpečné.
11.7.2007 | | Občan a demokracia
Zrušenie účastníctva aj pri najzávažnejších činnostiach navrhol poslanec Marián Záhumenský cez svoj pozmeňujúci návrh. Do zákona navrhol vložiť bod, ktorým sa zmenil zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Práve tento zákon priznával združeniam občanov účastníctvo pri povoľovaní najzávažnejších činností.

Účastníctvo občianskych združení bolo zrušené napríklad pri povoľovaní banskej ťažby, pri povoľovaní výstavby nových elektrární (vrátane jadrových elektrární), skládok a spaľovní nebezpečného odpadu, chemických tovární, cementární, priehrad, kameňolomov, skladov jadrového paliva, skladov chemikálií, výstavby kafilérií a bitúnkov. Účasť združení občanov bola zrušená aj pri povoľovaní stavby priemyselných zón a priemyselných parkov, priehrad a vodných nádrží, letísk alebo pri povoľovaní výroby jedov a pesticídov.
Novela zrušila napríklad aj účastníctvo združenia miestnych obyvateľov, ktoré by sa chcelo zapojiť do procesu povoľovania plánovanej ťažby uránu v Jahodnej pri Košiciach.

Účastníctvo združení miestnych občanov pri povoľovaní týchto činností bolo pritom v zákone zakotvené od roku 1994 a žiadna z predchádzajúcich vlád sa ho nepokúšala zrušiť.

Podľa novely združenia miestnych občanov, ktorí bývajú v obci, v ktorej sa plánuje povoliť nejaká závažná činnosť, sa už nebudú môcť byť plnohodnotne zapojiť do úradného konania o povolení tejto činnosti. Poslanci ich postavenie zredukovali iba na tzv. zúčastnené osoby, ktoré však nemajú dostatočnú možnosť niečo ovplyvniť alebo domáhať sa nápravy pri porušení zákona.

Právnik Peter Wilfling zo združenia Občan a demokracia hovorí: „Podľa nového zákona sa občianske združenie síce bude môcť k navrhovaným činnostiam vyjadriť, ale v porovnaní s predošlým stavom sa úrad jeho návrhmi a námietkami fakticky nemusí zaoberať. Dá sa povedať, že ich môže „hodiť do koša”. Ani v rozhodnutí úrad vôbec nemusí uviesť, ako pripomienky zohľadnil alebo prečo ich neakceptoval. Ak úrad poruší zákon, nebude sa združenie môcť domáhať nápravy podaním odvolania alebo na súde.“

Ladislav Hegyi zo združenia Priatelia Zeme – SPZ považuje zrušenie účastníctva za veľmi negatívny krok, ktorý výrazne oslabí možnosť občanov ovplyvniť a chrániť svoje zdravé životné prostredie, zdravie a súkromie.

„Vďaka aktivite miestnych občianskych združení boli mnohé projekty skvalitnené, boli výrazne znížené možné negatívne dopady na zdravie a životné prostredie a naopak mnohé zlé projekty boli zastavené. Išlo napríklad o spaľovanie nebezpečného odpadu v Rohožníku alebo veľmi rizikovú skládku odpadu pri obci Vyšný Čaj. Nebyť účastníctva občianskych združení, boli by schválené nebezpečné a rizikové projekty, ktoré by mohli viesť k haváriám. Zrušením účastníctva sa oslabí kontrola úradov občanmi. Úrady si budú vedomé, že občianske združenie sa nebude môcť proti nezákonnému rozhodnutiu odvolať ani domáhať sa nápravy na súde. Tak budú môcť ľahko prechádzať aj zlé a rizikové projekty, čím sa zvýšia negatívne dopady na životné prostredie a zdravie obyvateľov.“ hovorí Ladislav Hegyi.

Ekologické mimovládne organizácie aj z tohto dôvodu požiadali prezidenta, aby novelu zákona o ochrane prírody nepodpísal.
Podľa Petra Wilflinga „Novela je aj v jednoznačnom rozpore s európskou legislatívou a medzinárodným dohovorom o účasti verejnosti na rozhodovaní (tzv. Aarhuským dohovorom). Ak sa nesúlad neodstráni, Slovenskú republiku čaká súdny proces na Európskom súdnom dvore.“


Zdroj: Občan a demokracia
Klasická ochrana prírody Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
16.07.2007
Zobrazené:
978 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
foto 52

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5725 (5725 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3174 (3174 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2965 (2965 hl.)

Geotermálnu
3129 (3129 hl.)

Veternú
3538 (3538 hl.)

Atómovú
2717 (2717 hl.)

V podstate ma to netrápi
2213 (2213 hl.)

Celkom hlasovalo: 23461


  Top články
Za živú krajinu

63 x    (01.08.2020)

Milí priatelia a priateľky (nielen) rieky Hron

57 x    (03.08.2020)

Ružín je zaplavený odpadom, nádrž čistil špeciálny kombajn

57 x    (07.08.2020)Designed by Salonky with phprs