Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Február  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

588314

Február

48682

Dnes

229

Klasická ochrana prírody

Problematika zelene a jej normatívy v mestských sídlach - 2


1.             Poznámka:

2.             l odporúčaná potreba vybavenosti

3.             ¡ alternatívne doplnenie vybavenosti

4.             ¤ alternatívne doplnenie vybavenosti

5.             RO – rekonštrukcia, ochrana

6.              

7.              

8.              

 

 

 

Tabuľka obsahuje funkčnú kategóriu vegetácie, resp. funkčný súbor vegetácie v sídle, s ktorým sa uvažuje pre jednotlivé obce podľa veľkostných kategórií. Možnosti uplatnenia funkčnej kategórie v úrovni štandardu sú nasledovné:

 

l - funkčná kategória vegetácie (zelene) je odporúčaná pre menovitú veľkostnú kategóriu obce - mesta, ktorá by sa mala vytvárať na území v rámci jeho rozvoja, alebo rekonštrukcie (humanizácie).

 

¡ - funkčná kategória zelene je odporúčaná hlavne pre sídla s degradovaným životným prostredím, s extrémnymi podmienkami klímy (vysoká veternosť, vysoké letné teploty a dlhotrvajúce suchá) s deficitným prírodným a rekreačným zázemím sídla, s vyšším potenciálnym environmentálnym ohrozením sídla stresovými faktormi a pod. Zároveň môže byť odrazom vyšších nárokov obyvateľstva na kultúrno-estetickú, ekologickú a environmentálnu kvalitu ich obytného priestoru, ale aj odrazom múdreho a racionálneho rozhodovania orgánov obce a jeho zastupiteľstva. To rozhodne ocení každý obyvateľ vo svojich postojoch, vnútornej uspokojenosti, psychickej i fyzickej pohode a zdraví.

 

¤ - funkčná kategória zelene - prístup k riešeniu a implementácie do štruktúry sídla je úplne voľný. Môže, alebo nemusí byť obsiahnutý v územnom, resp. krajinnom pláne obce - mesta. Má vylepšujúci charakter vo väzbe na životné prostredie. Závisí od finančných a priestorových východísk obce, od iniciatívy štátnej správy a občianskych združení. Často vedie k posilneniu rekreačného, kultúrneho a edukačného zázemia občanov miest, k rozvoju cestovného ruchu a prezentácii historických hodnôt,(napr. botanické a zoologické záhrady, skanzeny a pod.)

 

RO-   uvedený znak regulačných mechanizmov zelene v sídlach, je viazaný na historické, slohové parky a záhrady ktoré sú v zozname kultúrnych pamiatok v zmysle zákona SNR č. 27/1987 Zb. v znení zákona NR-SR č. 200/1994 Z.z., alebo sú v zozname chránených areálov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 293/1996 Z.z. Rovnako to môžu byť aj parkové objekty, záhrady a dendrologické objekty, na území ktorých sa vyskytujú taxonomicky vzácne svojimi rozmermi a vekom, ako aj väzbou na historické udalosti a historické stavebné objekty (symbolické stromy), na vysádzané stromy, skupiny a aleje a sú v zozname chránených a pamätných stromov v zmysle Zákona NR-SR č. 287/1994 Zb.z., vyhlášky MŽP SR č. 295/1996 Z.z. a pokynu MŽP SR č. 4/1999 – 4.1 – O ochrane vzácnych a pamätných stromov. Takéto objekty a plochy zelene vyskytujúce sa na území sídla (resp. v kontaktnej zóne a tiež mimo sídla v krajine) musia byť zachované. Pre ich hodnotové vlastnosti a budúcu kontinuitu musia byť rekonštruované a obnovené do pôvodného stavu a následne udržiavaná (nakoľko bola metodika vypracovaná ešte v roku 2002, uvádzajú sa v tom čase platné legilsatívne opatrenie, pozn autorky).

 


 

a)            Štandardy minimálnej vybavenosti obcí - zeleň


ZELEŇ

ŠTANDARD PRE VEĽKOSTNÚ KATEGÓRIU OBCÍ V TIS. OBYV.

zariadenie

ukazovateľ

65

5410

10420

20430

30450

504100

5100

A) Verejné priestranstvá

[m2/obyvateľ]

8-14

8-14

8-14

8-14

8-14

8-14

8-14

·  Ústredné a centrálne parky

min. rozloha [ha]

 

(5)*

5

5

5

5

10

·  Parkovo upravené námestia a triedy

min. rozloha [ha]

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

·  Pešie zóny a CMZ

min. rozloha [ha]

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

·  Aleje ulíc, komunikácií a nábreží

min. rozloha [ha]

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

B) Obytné územia

[m2/obyvateľ]

10-15

10-15

10-15

10-15

10-15

10-15

10-15

·  Parky pri bytových (hromadných)domoch

min. rozloha [ha]

 

(2-5)*

2-5

2-5

2-5

2-5

2-5

dostupnosť

 

(500-800m

10-15min.)*

500-800m

10-15min.

500-800m

10-15min.

500-800m

10-15min.

500-800m

10-15min.

500-800m

10-15min.

·  Medziblokové plochy zelene

[m2/obyvateľ]

 

(8-12)*

8-12

8-12

8-12

8-12

8-12

·  Parky v zónach rodinnej zástavby

min. rozloha [ha]

 

(2-5)*

(2-5)*

2-5

2-5

2-5

2-5

dostupnosť

 

(500-800m)*

500-800m

500-800m

500-800m

500-800m

500-800m

·  Okrasné záhrady pri rodinných domoch

[m2/obytnýdom]

(100)*

(100)*

100

100

100

100

100

Klasická ochrana prírody Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
27.01.2007
Zobrazené:
1107 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Ukončujeme svoju činnosť
Naša organizácia ukončuje svoju činno po vyše 25 rokoch ( 30.6.1994 ) bez personálneho pokračovateľa ku dňu 31.13.2019. Ďakujeme všetkým svojím členom a priaznivcov. Pavel Petráš
(31.12.2019)


  Foto dňa
kf

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4627 (4627 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3019 (3019 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2831 (2831 hl.)

Geotermálnu
2896 (2896 hl.)

Veternú
3390 (3390 hl.)

Atómovú
2562 (2562 hl.)

V podstate ma to netrápi
2087 (2087 hl.)

Celkom hlasovalo: 21412


  Top články

Neexistují vhodná data!Designed by Salonky with phprs