Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

541341

September

52537

Dnes

465

Klasická ochrana prírody

Problematika zelene a jej normatívy v mestských sídlach - 2


1.             Poznámka:

2.             l odporúčaná potreba vybavenosti

3.             ¡ alternatívne doplnenie vybavenosti

4.             ¤ alternatívne doplnenie vybavenosti

5.             RO – rekonštrukcia, ochrana

6.              

7.              

8.              

 

 

 

Tabuľka obsahuje funkčnú kategóriu vegetácie, resp. funkčný súbor vegetácie v sídle, s ktorým sa uvažuje pre jednotlivé obce podľa veľkostných kategórií. Možnosti uplatnenia funkčnej kategórie v úrovni štandardu sú nasledovné:

 

l - funkčná kategória vegetácie (zelene) je odporúčaná pre menovitú veľkostnú kategóriu obce - mesta, ktorá by sa mala vytvárať na území v rámci jeho rozvoja, alebo rekonštrukcie (humanizácie).

 

¡ - funkčná kategória zelene je odporúčaná hlavne pre sídla s degradovaným životným prostredím, s extrémnymi podmienkami klímy (vysoká veternosť, vysoké letné teploty a dlhotrvajúce suchá) s deficitným prírodným a rekreačným zázemím sídla, s vyšším potenciálnym environmentálnym ohrozením sídla stresovými faktormi a pod. Zároveň môže byť odrazom vyšších nárokov obyvateľstva na kultúrno-estetickú, ekologickú a environmentálnu kvalitu ich obytného priestoru, ale aj odrazom múdreho a racionálneho rozhodovania orgánov obce a jeho zastupiteľstva. To rozhodne ocení každý obyvateľ vo svojich postojoch, vnútornej uspokojenosti, psychickej i fyzickej pohode a zdraví.

 

¤ - funkčná kategória zelene - prístup k riešeniu a implementácie do štruktúry sídla je úplne voľný. Môže, alebo nemusí byť obsiahnutý v územnom, resp. krajinnom pláne obce - mesta. Má vylepšujúci charakter vo väzbe na životné prostredie. Závisí od finančných a priestorových východísk obce, od iniciatívy štátnej správy a občianskych združení. Často vedie k posilneniu rekreačného, kultúrneho a edukačného zázemia občanov miest, k rozvoju cestovného ruchu a prezentácii historických hodnôt,(napr. botanické a zoologické záhrady, skanzeny a pod.)

 

RO-   uvedený znak regulačných mechanizmov zelene v sídlach, je viazaný na historické, slohové parky a záhrady ktoré sú v zozname kultúrnych pamiatok v zmysle zákona SNR č. 27/1987 Zb. v znení zákona NR-SR č. 200/1994 Z.z., alebo sú v zozname chránených areálov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 293/1996 Z.z. Rovnako to môžu byť aj parkové objekty, záhrady a dendrologické objekty, na území ktorých sa vyskytujú taxonomicky vzácne svojimi rozmermi a vekom, ako aj väzbou na historické udalosti a historické stavebné objekty (symbolické stromy), na vysádzané stromy, skupiny a aleje a sú v zozname chránených a pamätných stromov v zmysle Zákona NR-SR č. 287/1994 Zb.z., vyhlášky MŽP SR č. 295/1996 Z.z. a pokynu MŽP SR č. 4/1999 – 4.1 – O ochrane vzácnych a pamätných stromov. Takéto objekty a plochy zelene vyskytujúce sa na území sídla (resp. v kontaktnej zóne a tiež mimo sídla v krajine) musia byť zachované. Pre ich hodnotové vlastnosti a budúcu kontinuitu musia byť rekonštruované a obnovené do pôvodného stavu a následne udržiavaná (nakoľko bola metodika vypracovaná ešte v roku 2002, uvádzajú sa v tom čase platné legilsatívne opatrenie, pozn autorky).

 


 

a)            Štandardy minimálnej vybavenosti obcí - zeleň


ZELEŇ

ŠTANDARD PRE VEĽKOSTNÚ KATEGÓRIU OBCÍ V TIS. OBYV.

zariadenie

ukazovateľ

65

5410

10420

20430

30450

504100

5100

A) Verejné priestranstvá

[m2/obyvateľ]

8-14

8-14

8-14

8-14

8-14

8-14

8-14

·  Ústredné a centrálne parky

min. rozloha [ha]

 

(5)*

5

5

5

5

10

·  Parkovo upravené námestia a triedy

min. rozloha [ha]

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

·  Pešie zóny a CMZ

min. rozloha [ha]

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

·  Aleje ulíc, komunikácií a nábreží

min. rozloha [ha]

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

nelimitovaná

B) Obytné územia

[m2/obyvateľ]

10-15

10-15

10-15

10-15

10-15

10-15

10-15

·  Parky pri bytových (hromadných)domoch

min. rozloha [ha]

 

(2-5)*

2-5

2-5

2-5

2-5

2-5

dostupnosť

 

(500-800m

10-15min.)*

500-800m

10-15min.

500-800m

10-15min.

500-800m

10-15min.

500-800m

10-15min.

500-800m

10-15min.

·  Medziblokové plochy zelene

[m2/obyvateľ]

 

(8-12)*

8-12

8-12

8-12

8-12

8-12

·  Parky v zónach rodinnej zástavby

min. rozloha [ha]

 

(2-5)*

(2-5)*

2-5

2-5

2-5

2-5

dostupnosť

 

(500-800m)*

500-800m

500-800m

500-800m

500-800m

500-800m

·  Okrasné záhrady pri rodinných domoch

[m2/obytnýdom]

(100)*

(100)*

100

100

100

100

100

Klasická ochrana prírody Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
27.01.2007
Zobrazené:
1080 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Tak trošku doplňujeme
Posúvame do Vašej pozornosti, keďže nie sú ľudia. Tak sa zapája do aktivít aj Paľo Petráš zatiaľ len dočasne do 13.3.2020 kontakt : pavel64petras@gmail.com mobil 0917 319 587
(22.04.2019)


Kde sa obrátiť pri probléme s živočíchmi
Sem vložte príslušný text vrátane HTML syntaxu alebo v prípade nevyužitia tejto časti všetko vymažte - teda vrátane tohoto textuSpráva Pieninského národného parku ulica SNP č. 57 061 01 Spišská Stará Ves tel.: +421 (0)52 4181071-3 fax: +421 (0)52 4822395 e-mail: pienap@sopsr.sk www.pienap.sk Kontakty pracovníkov!
(15.12.2017)


1.jnovember 2017
Vzhľadom na dlhodobú nemoc došlo k zmene na poste predsedníctva OZ Pčola, keď predsedníčkou organizácie sa stala pani Eulalia Štefanová - kontakt : 0905 769 541 E-mail : eulaliastefanova@gmail.com
(01.11.2017)


  Foto dňa
foto 8

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4537 (4537 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
2961 (2961 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2775 (2775 hl.)

Geotermálnu
2777 (2777 hl.)

Veternú
3343 (3343 hl.)

Atómovú
2496 (2496 hl.)

V podstate ma to netrápi
2019 (2019 hl.)

Celkom hlasovalo: 20908


  Top články
Ku všetkým školám v okrese Stará Ľubovňa

35 x    (16.09.2019)

TTT – Týka sa To aj Teba.

24 x    (06.09.2019)Designed by Salonky with phprs