Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

660247

September

63478

Dnes

254

Voda

Idea Európskej únie o predchádzaní povodniam: Od ochrany k manažmentu rizík


Ochrana pred povodňami je z celospoločenského hľadiska veľmi významná a rozsiahla činnosť. Patrí k najstarším vedomým činnostiam človeka, keď sa snažil rôznymi opatreniami predchádzať a v prípade vzniku povodne redukovať jej negatívne dôsledky. Charakter povodní i miera povodňového rizika boli v jednotlivých štátoch Európy odlišné, preto aj prístup jednotlivých európskych vlád k povodniam je zatiaľ odlišnýExtrémne povodne, ktoré sa v Európe vyskytli koncom 20. a začiatkom 21. storočia (Iba v období rokov 1998-2002 tvorili v Európe povodne 43 % všetkých katastrof. Dôsledky boli vážne nielen z hľadiska sociálnych dosahov na jednotlivcov, ale aj strategických dosahov na celú Európu. Vzhľadom na to v roku 2003 formulovali viaceré členské štáty list Európskej komisii. V novembri 2004 ako odozvu na tento list vyzvali Európsku komisiu riaditelia jej jednotlivých pracovných skupín v sektore voda, aby pripravila Protipovodňový akčný plán, ktorý by mal zohľadňovať:

1. výmenu vedomostí/skúseností,
2. vytvorenie optimálneho zdroja pre financovanie z fondov EÚ,
3. vznik oficiálneho a záväzného nástroja pre všetky krajiny EÚ s názvom:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente povodňových rizík (ďalej len Protipovodňová smernica).

V súčasnosti je už v Európskom parlamente Protipovodňová smernica pripravená a mala by vstúpiť do platnosti v roku 2007.

Prečo je potrebná zmena v politike ochrany pred povodňami?

1. Rýchly nárast svetovej populácie neustále pokračuje.
2. S tým súvisí nárast ekonomických a hospodárskych aktivít.
3. S nárastom hospodárskych aktivít súvisia klimatické zmeny (napr. stúpanie hladiny morí alebo zvyšovanie prietokov v povodiach).

Z toho vyplýva:
- Vzrastá pravdepodobnosť a škody z povodní.
- Je potrebná zmena v myslení, pretože pôvodný prístup k riešeniu ochrany pred povodňami sa neosvedčil.

Výhody a nevýhody Protipovodňovej smernice EÚ

Výhody:
a) Komplexnejšie a celistvejšie plány protipovodňovej ochrany.
b) Posilnenie medzinárodnej spolupráce.
c) Lepšie porozumenie princípov v rámci jednotlivých členských štátov EÚ.

Nevýhody:
a) Príliš komplikované riadenie ochrany pred povodňami.
b) Problematická účasť konečných užívateľov.
c) Vytváranie bezpečnostných reťazcov spôsobuje dodatočné náklady.

Členské štáty EÚ by mali vypracovať predbežné posúdenie povodňového rizika v podstate pre celé územie svojho štátu. Predbežné hodnotenie by malo byť ukončené v roku 2012 a malo by sa v ňom vychádzať najmä z dostupných materiálov o povodňovom režime a hodnotenom území. Na mapách povodňového rizika majú byť zobrazené záplavy, aké spôsobia povodne s rôznou pravdepodobnosťou výskytu. Mapy povodňového ohrozenia a povodňového rizika by mali byť dokončené do decembra 2013.

Ďalším štádiom uplatňovania smernice je vypracovanie plánov manažmentu povodňového rizika v oblastiach s existujúcim potenciálnym rizikom. Musia v nich byť zohľadnené procesy postupu povodní, ich potenciálne retenčné priestory, environmentálne objekty podľa Rámcovej smernice o vodách, pôdohospodárstvo, územné plánovanie, využitie krajiny a ochrana prírody. Súčasťou plánov, ktoré by mali byť dokončené do konca roku 2015, je definovanie cieľov pre manažment povodňových rizík zameraný na redukciu následkov záplav pre ľudské zdravie, životné prostredie a hospodárske činnosti.

Dlhodobý problém Slovenska – nedostatok financií na protipovodňovú ochranu

Aj územie Slovenska od roku 1996 každoročne postihujú rozsiahle povodne, ktoré spôsobili stratu 54 ľudských životov; počas povodní za posledné desaťročie bolo postihnutých 2 680 miest a obcí, bola zaplavená rozloha takmer 350-tisíc ha územia a poľnohospodárskej pôdy. Náklady a škody za toto obdobie boli vyčíslené na viac ako 17 mld. Sk; náklady na záchranné práce si vyžiadali viac ako 1 mld. Sk a vlastné škody, ktoré pri povodniach vznikli, sú viac než 16 mld. Sk.

Protipovodňovú problematiku u nás upravuje zákon č. 666/2004 o ochrane pred povodňami.

Vláda SR uznesením č. 31/2000 z 19. januára 2000 schválila Program protipovodňovej ochrany do roku 2010 a realizáciu v ňom navrhovaných krátkodobých, strednodobých a dlhodobých opatrení, vrátane nevyhnutných finančných prostriedkov na ich realizáciu. Prax však ukázala, že financie boli vynaložené iba na odstraňovanie povodňových škôd. Potreba finančných prostriedkov na obdobie do roku 2010 bola vyčíslená na 17 636 990 tis. Sk. Najväčší podiel nákladov na realizáciu technicko-preventívnych protipovodňových opatrení pripadol Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p., Banská Štiavnica a predstavoval 14 596 000 tis. Sk. Vzhľadom na veľké zaostávanie plnenia Programu protipovodňovej ochrany SR do roku 2010, najmä pre nedostatok finančných prostriedkov, bol program aktualizovaný (zaostávanie plnenia programu predstavuje takmer 6 mld. Sk).

Slovenský vodohospodársky podnik má na ďalšie programovacie obdobie spracovaný Program protipovodňovej ochrany 2007 až 2015, ktorý obssahuje 641 investičných stavieb s predopokladanými nákladmi spolu 26 432 966 tis. Sk.

Údaje sú čerpané z podkladov Ministerstva životného prostredia SR, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Výskumného ústavu vodného hospodárstva a pracovných materiálov Európskej komisie, prezentované na Medzinárodnej konferencii Ochrana pred povodňami, ktorá sa uskutočnila v dňoch 4. – 7. decembra 2006 pod záštitou ministra životného prostredia SR vo Vysokých Tatrách.


 


Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
23.01.2007
Zobrazené:
2324 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
foto 39

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5721 (5721 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3169 (3169 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2963 (2963 hl.)

Geotermálnu
3126 (3126 hl.)

Veternú
3537 (3537 hl.)

Atómovú
2713 (2713 hl.)

V podstate ma to netrápi
2211 (2211 hl.)

Celkom hlasovalo: 23440


  Top články
Za živú krajinu

59 x    (01.08.2020)

Milí priatelia a priateľky (nielen) rieky Hron

55 x    (03.08.2020)

Ružín je zaplavený odpadom, nádrž čistil špeciálny kombajn

53 x    (07.08.2020)Designed by Salonky with phprs