Hlavné menu

  Vydané články
<<  November  >>
PoUtStŠtPiSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

555487

November

43401

Dnes

51


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/search.php on line 214

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/search.php on line 288

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 130 nájdených)

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-130|

Projekty

Projekty do PROGRAMU PODPORY PARTNERSTIEV prijímame do 9. marca 2011


Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu misie nadácie. Podmienkou prijatia a posúdenia žiadosti je, aby projekt mal verejnoprospešný charakter, celoslovenskú pôsobnosť/ príp. modelový charakter vo svojom regióne a svojím zameraním boli inovatívny.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
794 x
Čítaj


Projekty

Ako požiadať o grant


Ak máte záujem realizovať projekt určený na podporu športu, vzdelávania, kultúry alebo realizovať charitatívny projekt dôkladne vyplňte tento formulár a odošlite na adresu: nadacia@slsp.sk alebo na korešpondenčnú adresu:
Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, 832 73  Bratislava.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1699 x
Čítaj


Projekty

Cena Nadácie Orange


Nadácia Orange vyhlasuje druhý ročník Ceny Nadácie Orange, ktorej cieľom je vysloviť ocenenie a uznanie pre mimovládne organizácie.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
14.02.2011
Zobrazené:
1095 x
Čítaj


Projekty

Projekty MVO


Nadácia Ekopolis, Karpatská Nadácia a Nadácia Socia pripravujú návrh realizácie grantových schém Blokového grantu pre mimovládne organizácie (MVO) v oblasti sociálnych služieb a životného prostredia a programu podpory projektov slovensko-švajčiarskej spolupráce v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Tieto tri nadácie boli v otvorenej výzve vybrané ako budúci sprostredkovatelia uvedených grantových schém. Súčasťou prípravy je prieskum potrieb a príležitostí v témach, na ktoré budú použité finančné prostriedky.

 

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
12.02.2011
Zobrazené:
1181 x
Čítaj


Projekty

Poslanci žiadajú „krízový prístup“ k regionálnym eurofondom


(19.03.2010)

Tvorcovia zákonov z výboru pre regionálne záležitosti Európskeho parlamentu včera schválili zjednodušený prístup k miliardám eur z regionálnych fondov. Domnievajú sa totiž, že rýchlejší prístup k nim je nevyhnutný na prekonanie hospodárskej krízy v Európe. Nové pravidlá by sa mali zaviesť do konca leta.

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.03.2010
Zobrazené:
1103 x
Čítaj


Projekty

Fond Živá energia


Finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme grantov vybraným oprávneným žiadateľom. Podmienkou pridelenia je ich verejnoprospešný charakter.

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
14.03.2010
Zobrazené:
994 x
Čítaj


Projekty

Prekročme spolu bariéry


V roku 2010 vyhlasujeme druhý ročník grantového programu Prekročme spolu bariéry zameraného na podporu ľudí so zdravotným či sociálnym znevýhodnením s cieľom zvyšovania ich šancí na zaradenie sa do spoločnosti, odstraňovania sociálnej izolácie a zlepšovania prístupu k rôznym oblastiam spoločenského života. Veríme, že je dôležité pomáhať slabším, tým, ktorí nemajú rovnaké šance na uplatnenie sa v spoločnosti či už pre svoje zdravotné postihnutie, sociálne či iné znevýhodnenie, pre svoju farbu pleti alebo nepriaznivú životnú situáciu.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
27.02.2010
Zobrazené:
835 x
Čítaj


Projekty

Veľvyslanectvo USA Malý-Grantový program pre mimovládne organizácie


Veľvyslanectvo USA 2010 oznamuje svoj Grantový program pre mimovládne organizácie. Grantový program sa snaží návrhov projektov pre aktivity so zameraním na nasledujúce oblasti:

    
* Sloboda tlače a médií profesionality;
    
* Právny štát a právne reformy;
    
* Transparentnosť a zodpovednosť vlády;
    
* Stavebné ekonomickej prosperity.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
01.02.2010
Zobrazené:
1072 x
Čítaj


Projekty

ZSE venuje 100 000 eur na výstavbu športovísk


Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis vyhlasuje piaty ročník grantového programu Pozitívna energia pre šport. Cieľom programu je podpora výstavby a rekonštrukcie vonkajších športových plôch s celoročným využitím v západoslovenskom regióne.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
21.12.2009
Zobrazené:
796 x
Čítaj


Projekty

zvyšovanie počítačovej gramotnosti učiteľov a študentov v juhovýchodnej keni (oblasť kasigau) Nadácia Pontis v spolupráci s partnerskou organizác


Nadácia Pontis v spolupráci s partnerskou organizáciou Youth for Conservation z Kene začne v januári 2010 implementovať nový projekt: Zvyšovanie počítačovej gramotnosti učiteľov a študentov v juhovýchodnej Keni.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
21.12.2009
Zobrazené:
986 x
Čítaj


Projekty

SEMINÁR : Environmentálneho grantového programu GEF SGP v Slovenskej republike


Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
26.11.2009
Zobrazené:
1297 x
Čítaj


Projekty

Téma pre školský rok 2009/2010: “Energia v doprave – ako budeme jazdiť v budúcnosti?“


EkoFond, n.f. v rámci vzdelávacieho projektu „EkoFond pre školy“ vyhlásil II. ročník súťaže pre druhý stupeň základných škôl na tému „Energia v doprave – ako budeme jazdiť v budúcnosti?“
(pre inšpiráciu si pozrite video víťaznej školy ( 3 min. verzia ) z I. ročníka súťaže "Zemný plyn a energie 3.tisícročia")

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
24.11.2009
Zobrazené:
852 x
Čítaj


Projekty

Vznikol záručný fond pre klimatické projekty


29.05.2009
Niektoré finančné inštitúcie sa už začali pripravovať na poskytovanie špeciálnych záruk pre developerov a projektové spoločnosti. Firmy sa chcú zabezpečiť pred rizikami, ktoré vyplývajú z neistoty, akú podobu bude mať klimatický režim po roku 2012. Inými slovami, hľadajú zábezpeku, že teraz implementované projekty budú udržateľné i po roku 2012.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
29.05.2009
Zobrazené:
973 x
Čítaj


Projekty

Aktuální nabídka podpory


10. Výzva je zameraná na podporu obmedzovania rizika povodní, využívania obnoviteľných zdrojov energií a úspory energie

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
21.05.2009
Zobrazené:
744 x
Čítaj


Projekty

Regionálne cyklotrasy na tematických cestách v KSK


Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
20.05.2009
Zobrazené:
737 x
Čítaj


|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-130|

Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
V prípade nálezu chráneného živočícha nebrať z miesta nálezu, ale kontaktovať
Správa Pieninského národného parku ulica SNP č. 57 061 01 Spišská Stará Ves tel.: +421 (0)52 4181071-3 fax: +421 (0)52 4822395 e-mail: pienap@sopsr.sk www.pienap.sk
(12.11.2019)


Nová kontaktná osoba od 1.1.2020
Od nového roku sa ujíma vedenia našej organizácie Mgr. Laura Martonová MSc - mobil 0911 298 822 E-mail : lauramarton@yahoo.com Vyštudovala odbor Environmentálna geológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a na Technickej univerzite vo Viedni MSc Program New Energy – Renewable Energy in Central and Eastern Europe. Aktívna členka mimovládnej neziskovej environmentálnej organizácie Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska – Pčola v Starej Ľubovni od jej založenia v roku 1994. Pracovala 5 rokov ako projektová manažérka a odborná konzultantka v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany vôd, trvalo udržateľného lesného hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie v regióne severovýchodného Slovenska. Od roku 2008 pracuje ako odborná konzultantka pre oblasť mitigácie a adaptácie na klimatickú zmenu, najmä v súvislosti s energetickou efektívnosťou, obnoviteľnými zdrojmi, nakladaním s odpadmi a udržateľným využívaním lesov. Vypracováva projekty a programy hlavne v rozvojových krajinách (Afrika, Balkán, Ázia, Arabský polostrov), ktoré sú často spolufinancované prostredníctvom tzv. carbon market mechanizmov. Klientmi sú hlavne medzinárodné inštitúcie (UNDP, UNIDO, World Bank, EIB, EBRD), rozvojové agentúry, ale aj firmy a mimovládne organizácie.
(12.11.2019)


1.jnovember 2017
Vzhľadom na dlhodobú nemoc došlo k zmene na poste predsedníctva OZ Pčola, keď predsedníčkou organizácie sa stala pani Eulalia Štefanová - kontakt : 0905 769 541 E-mail : eulaliastefanova@gmail.com
(01.11.2017)


  Foto dňa
foto 1

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4552 (4552 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
2982 (2982 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2789 (2789 hl.)

Geotermálnu
2792 (2792 hl.)

Veternú
3354 (3354 hl.)

Atómovú
2512 (2512 hl.)

V podstate ma to netrápi
2038 (2038 hl.)

Celkom hlasovalo: 21019


  Top články
Ku všetkým školám v okrese Stará Ľubovňa

83 x    (16.09.2019)

Mainstreamové riešenie klimatickej zmeny je drahé s neistým koncom aj s úpadkom ekonomiky, tvrdí hydrológ

46 x    (22.09.2019)

Varovanie hydrológa, ktoré sa ťažko počúva: Naša bezbrehá betónová kultúra je už veľmi malý krôčik ku kolapsu. Ak nezastavíme vysušovanie Slovenska...

41 x    (22.09.2019)Designed by Salonky with phprs