Hlavné menu

  Vydané články
<<  August  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

647668

August

48122

Dnes

279


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/search.php on line 214

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/search.php on line 288

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 131 nájdených)

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-131|

Projekty

Školy pre budúcnosť 2011/2012Nadácia Orange v roku 2011 vyhlasuje v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. už deviaty ročník grantového programu Školy pre budúcnosť.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
29.09.2011
Zobrazené:
935 x
Čítaj


Projekty

Štipendium pre znevýhodnených 2011/2012


Šiesty rok prináša Nadácia Orange v spolupráci s Centom pre filantropiu, n.o. program na podporu študentov stredných a vysokých škôl so zdravotným postihnutím, ktorým chce pomôcť prekonávať prekážky a umožniť im študovať na škole podľa vlastnej voľb
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
29.09.2011
Zobrazené:
871 x
Čítaj


Projekty

Prioritná os 4:Odpadové hospodárstvo


Operačný program Životné prostredie
Prioritná os 4
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Operačný cieľ:
4.1 PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU
4.2 PODPORA AKTIVÍT NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. jún 2011
Dátum uzavretia výzvy: 23. september 2011

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
10.07.2011
Zobrazené:
925 x
Čítaj


Projekty

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu


Výzva č.09/2011/PRV/MAS 46

Názov opatrenia PRV SR 2007 – 2013:
Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
Názov opatrenia v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS Šafrán:
Opatrenie 2.1 Budovanie a rekonštrukcia nízkokapacitných ubytovacích zariadení

Termín podávania: od 30.6.2011 do 31.10.2011

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
10.07.2011
Zobrazené:
1043 x
Čítaj


Projekty

Knižnice, otvorte sa!


Karpatská nadácia otvorila 9. mája nový grantový program Otvorená knižnica. Program financuje Nadačný fond Skupiny VSE spravovaný Karpatskou nadáciou z asignácie dvoch percent z dane z príjmu Skupiny VSE.

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
17.05.2011
Zobrazené:
1153 x
Čítaj


Projekty

informačný seminár LIFE+ 2011 24.03.2011 |


Európska komisia zverejní vo februári 2011 piatu výzvu na predkladanie projektov v rámci programu LIFE+. Pre výzvu v roku 2011 sa vyčlenil rozpočet vo výške 265.360.000 €, ktorý sa poskytne na spolufinancovanie projektov v štátoch Európskej únie v troch oblastiach: príroda a biodiverzita, environmentálna politika a riadenie, a informovanie a komunikácia.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
21.02.2011
Zobrazené:
1092 x
Čítaj


Projekty

Otvorená výzva pre MVO v oblasti vzdelávania


Oblasť vzdelávania je jednou z hlavných priorít programov a aktivít Nadácie Orange. Našim cieľom v tejto oblasti je presadzovať dlhodobé pozitívne zmeny smerujúce k zvyšovaniu kvality vzdelávania na Slovensku.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1101 x
Čítaj


Projekty

Poklady môjho srdca


Nadácia VÚB po piaty raz otvára zamestnanecký grantový program Poklady môjho srdca zameraný na ochranu kultúrneho a prírodného bohatstva Slovenska. Cieľom programu je podporiť obnovu menších objektov, ktoré sú kultúrnymi, umeleckými a prírodnými pokladmi našej krajiny. Projekty sú predkladané v spolupráci so zamestnancami skupiny VÚB. Nadácia VÚB podporí finančne menej náročné projekty, na realizáciu ktorých bude postačuje finančná čiastka do 6 000 eur.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1376 x
Čítaj


Projekty

Think BigProgram Think Big je celoeurópskou iniciatívou skupiny Telefónica O2, ktorý podporuje projekty mladých ľudí v oblasti kultúry, umenia, životného prostredia, amatérskeho športu a a voľnočasových aktivít.

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1498 x
Čítaj


Projekty

Zelené oázy


V programe Zelené oázy bolo vyhodnotené prvé kolo žiadostí o podporu zelených projektov. Spomedzi rekordných 333 platných prijatých predbežných žiadostí bolo členmi grantovej komisie vybraných 115 projektov, ktoré boli odporučené na postup do druhého kola a na dopracovanie do kompletnej podoby.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1228 x
Čítaj


Projekty

Pohoda za mestom


Pohoda za mestom


Východiskom programu je myšlienka, že prírodné lokality a rekreačné areály v zázemiach miest sú dôležitým prvkom pre kvalitu života jeho obyvateľov. Pri  úpravách a obnove týchto miest je nutné brať do úvahy nielen návrhy architektov a estetické aspekty jednotlivých prvkov. Rovnaká dôležitosť musí byť daná aj aspektom bezpečnosti, prístupnosti pre rôzne skupiny užívateľov, ochrane prírodných hodnôt, orientačným prvkom, sprístupneniu kultúrnych a prírodných hodnôt, zapojeniu verejnosti do plánovania a vytvárania týchto priestorov a ďalším relevantným otázkam.

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1268 x
Čítaj


Projekty

Oblasti podpory Nadácie Intenda na rok 2011


Termíny výziev a výška podpory pre rok 2011
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1145 x
Čítaj


Projekty

Výzva pre think tanky


Financovaný z prostriedkov Nadácie Open Society New reakcie projekty, "think tank" Fond sa zameriava na podporu nezávislej politiky centier v Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko a Slovinsko, aby podporovali výskum v oblasti politík a alternatív na politické a sociálne otázky zásadný význam pre efektívne a zodpovedné demokratickej správy vecí verejných v ich vlastných krajinách. Open Society New reakcie Projekty by mali odrážať základné hodnoty organizácie žiadateľa, ako aj riešenia kľúčových spoločenských a politických oblastiach politiky.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1277 x
Čítaj


Projekty

East East: Partnerstvo bez hraníc


Program podporuje medzinárodné výmeny a stretnutia, ktoré umožňujú predstaviteľom občianskej spoločnosti podeliť sa s nápadmi, informáciami, vedomosťami, skúsenosťami a odbornými znalosťami. Cieľom stretnutí je podporiť praktické aktivity vedúce k pozitívnym zmenám v spoločnosti.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
858 x
Čítaj


Projekty

Arts and Culture Network Program - Program finančnej podpory


Arts and Culture Network Program (ACNP; Sieťový program podpory umenia a kultúry) ponúka jedincom a organizáciám podporu na také projekty, ktoré sa snažia výrazovými formami umenia a kultúry prispieť k vytvoreniu a udržaniu otvorených spoločností. Podpora sa môže prisúdiť v troch oblastiach programu:
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1280 x
Čítaj


|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-131|

Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
kf

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5619 (5619 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3129 (3129 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2924 (2924 hl.)

Geotermálnu
3069 (3069 hl.)

Veternú
3488 (3488 hl.)

Atómovú
2664 (2664 hl.)

V podstate ma to netrápi
2180 (2180 hl.)

Celkom hlasovalo: 23073


  Top články


97 x    (22.06.2020)

CLIMATE ACTION IN EU AGRICULTURE - How can the CAP deliver? 23rd June 15:30-16:30

90 x    (21.06.2020)

Cigaretové ohorky či iné na prvý pohľad nerecyklovateľné veci možno zúžitkovať skutočne efektívne…

88 x    (26.06.2020)Designed by Salonky with phprs