Hlavné menu

  Vydané články
<<  December  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

557037

December

39493

Dnes

57


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/search.php on line 214

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/search.php on line 288

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 130 nájdených)

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-130|

Projekty

Štipendium pre znevýhodnených 2011/2012


Šiesty rok prináša Nadácia Orange v spolupráci s Centom pre filantropiu, n.o. program na podporu študentov stredných a vysokých škôl so zdravotným postihnutím, ktorým chce pomôcť prekonávať prekážky a umožniť im študovať na škole podľa vlastnej voľb
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
29.09.2011
Zobrazené:
796 x
Čítaj


Projekty

Prioritná os 4:Odpadové hospodárstvo


Operačný program Životné prostredie
Prioritná os 4
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Operačný cieľ:
4.1 PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU
4.2 PODPORA AKTIVÍT NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. jún 2011
Dátum uzavretia výzvy: 23. september 2011

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
10.07.2011
Zobrazené:
860 x
Čítaj


Projekty

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu


Výzva č.09/2011/PRV/MAS 46

Názov opatrenia PRV SR 2007 – 2013:
Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
Názov opatrenia v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS Šafrán:
Opatrenie 2.1 Budovanie a rekonštrukcia nízkokapacitných ubytovacích zariadení

Termín podávania: od 30.6.2011 do 31.10.2011

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
10.07.2011
Zobrazené:
952 x
Čítaj


Projekty

Knižnice, otvorte sa!


Karpatská nadácia otvorila 9. mája nový grantový program Otvorená knižnica. Program financuje Nadačný fond Skupiny VSE spravovaný Karpatskou nadáciou z asignácie dvoch percent z dane z príjmu Skupiny VSE.

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
17.05.2011
Zobrazené:
1067 x
Čítaj


Projekty

informačný seminár LIFE+ 2011 24.03.2011 |


Európska komisia zverejní vo februári 2011 piatu výzvu na predkladanie projektov v rámci programu LIFE+. Pre výzvu v roku 2011 sa vyčlenil rozpočet vo výške 265.360.000 €, ktorý sa poskytne na spolufinancovanie projektov v štátoch Európskej únie v troch oblastiach: príroda a biodiverzita, environmentálna politika a riadenie, a informovanie a komunikácia.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
21.02.2011
Zobrazené:
1005 x
Čítaj


Projekty

Otvorená výzva pre MVO v oblasti vzdelávania


Oblasť vzdelávania je jednou z hlavných priorít programov a aktivít Nadácie Orange. Našim cieľom v tejto oblasti je presadzovať dlhodobé pozitívne zmeny smerujúce k zvyšovaniu kvality vzdelávania na Slovensku.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1013 x
Čítaj


Projekty

Poklady môjho srdca


Nadácia VÚB po piaty raz otvára zamestnanecký grantový program Poklady môjho srdca zameraný na ochranu kultúrneho a prírodného bohatstva Slovenska. Cieľom programu je podporiť obnovu menších objektov, ktoré sú kultúrnymi, umeleckými a prírodnými pokladmi našej krajiny. Projekty sú predkladané v spolupráci so zamestnancami skupiny VÚB. Nadácia VÚB podporí finančne menej náročné projekty, na realizáciu ktorých bude postačuje finančná čiastka do 6 000 eur.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1238 x
Čítaj


Projekty

Think BigProgram Think Big je celoeurópskou iniciatívou skupiny Telefónica O2, ktorý podporuje projekty mladých ľudí v oblasti kultúry, umenia, životného prostredia, amatérskeho športu a a voľnočasových aktivít.

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1413 x
Čítaj


Projekty

Zelené oázy


V programe Zelené oázy bolo vyhodnotené prvé kolo žiadostí o podporu zelených projektov. Spomedzi rekordných 333 platných prijatých predbežných žiadostí bolo členmi grantovej komisie vybraných 115 projektov, ktoré boli odporučené na postup do druhého kola a na dopracovanie do kompletnej podoby.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1125 x
Čítaj


Projekty

Pohoda za mestom


Pohoda za mestom


Východiskom programu je myšlienka, že prírodné lokality a rekreačné areály v zázemiach miest sú dôležitým prvkom pre kvalitu života jeho obyvateľov. Pri  úpravách a obnove týchto miest je nutné brať do úvahy nielen návrhy architektov a estetické aspekty jednotlivých prvkov. Rovnaká dôležitosť musí byť daná aj aspektom bezpečnosti, prístupnosti pre rôzne skupiny užívateľov, ochrane prírodných hodnôt, orientačným prvkom, sprístupneniu kultúrnych a prírodných hodnôt, zapojeniu verejnosti do plánovania a vytvárania týchto priestorov a ďalším relevantným otázkam.

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1174 x
Čítaj


Projekty

Oblasti podpory Nadácie Intenda na rok 2011


Termíny výziev a výška podpory pre rok 2011
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1057 x
Čítaj


Projekty

Výzva pre think tanky


Financovaný z prostriedkov Nadácie Open Society New reakcie projekty, "think tank" Fond sa zameriava na podporu nezávislej politiky centier v Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko a Slovinsko, aby podporovali výskum v oblasti politík a alternatív na politické a sociálne otázky zásadný význam pre efektívne a zodpovedné demokratickej správy vecí verejných v ich vlastných krajinách. Open Society New reakcie Projekty by mali odrážať základné hodnoty organizácie žiadateľa, ako aj riešenia kľúčových spoločenských a politických oblastiach politiky.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1177 x
Čítaj


Projekty

East East: Partnerstvo bez hraníc


Program podporuje medzinárodné výmeny a stretnutia, ktoré umožňujú predstaviteľom občianskej spoločnosti podeliť sa s nápadmi, informáciami, vedomosťami, skúsenosťami a odbornými znalosťami. Cieľom stretnutí je podporiť praktické aktivity vedúce k pozitívnym zmenám v spoločnosti.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
769 x
Čítaj


Projekty

Arts and Culture Network Program - Program finančnej podpory


Arts and Culture Network Program (ACNP; Sieťový program podpory umenia a kultúry) ponúka jedincom a organizáciám podporu na také projekty, ktoré sa snažia výrazovými formami umenia a kultúry prispieť k vytvoreniu a udržaniu otvorených spoločností. Podpora sa môže prisúdiť v troch oblastiach programu:
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1196 x
Čítaj


Projekty

PODAJME SI RUKY | slovensko-maďarský interkultúrny dialóg


NOS - OSF na Slovensku a Emergency Fund v Maďarsku vypisujú spoločnú grantovú výzvu na predkladanie projektov, ktorých hlavným cieľom je prispieť k rozvoju slovensko–maďarských kultúrnych a spoločenských vzťahov a upevniť vzájomné porozumenie medzi oboma národmi.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1067 x
Čítaj


|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-130|

Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
V prípade nálezu chráneného živočícha nebrať z miesta nálezu, ale kontaktovať
Správa Pieninského národného parku ulica SNP č. 57 061 01 Spišská Stará Ves tel.: +421 (0)52 4181071-3 fax: +421 (0)52 4822395 e-mail: pienap@sopsr.sk www.pienap.sk
(12.11.2019)


Nová kontaktná osoba od 1.1.2020
Od nového roku sa ujíma vedenia našej organizácie Mgr. Laura Martonová MSc - mobil 0911 298 822 E-mail : lauramarton@yahoo.com Vyštudovala odbor Environmentálna geológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a na Technickej univerzite vo Viedni MSc Program New Energy – Renewable Energy in Central and Eastern Europe. Aktívna členka mimovládnej neziskovej environmentálnej organizácie Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska – Pčola v Starej Ľubovni od jej založenia v roku 1994. Pracovala 5 rokov ako projektová manažérka a odborná konzultantka v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany vôd, trvalo udržateľného lesného hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie v regióne severovýchodného Slovenska. Od roku 2008 pracuje ako odborná konzultantka pre oblasť mitigácie a adaptácie na klimatickú zmenu, najmä v súvislosti s energetickou efektívnosťou, obnoviteľnými zdrojmi, nakladaním s odpadmi a udržateľným využívaním lesov. Vypracováva projekty a programy hlavne v rozvojových krajinách (Afrika, Balkán, Ázia, Arabský polostrov), ktoré sú často spolufinancované prostredníctvom tzv. carbon market mechanizmov. Klientmi sú hlavne medzinárodné inštitúcie (UNDP, UNIDO, World Bank, EIB, EBRD), rozvojové agentúry, ale aj firmy a mimovládne organizácie.
(12.11.2019)


1.jnovember 2017
Vzhľadom na dlhodobú nemoc došlo k zmene na poste predsedníctva OZ Pčola, keď predsedníčkou organizácie sa stala pani Eulalia Štefanová - kontakt : 0905 769 541 E-mail : eulaliastefanova@gmail.com
(01.11.2017)


  Foto dňa
foto 24

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4565 (4565 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
2990 (2990 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2800 (2800 hl.)

Geotermálnu
2817 (2817 hl.)

Veternú
3360 (3360 hl.)

Atómovú
2521 (2521 hl.)

V podstate ma to netrápi
2051 (2051 hl.)

Celkom hlasovalo: 21104


  Top články
Prezidentka podpísala zákon, ktorý zavádza zálohovanie PET fliaš a plechoviek

34 x    (16.10.2019)

V zmysle Smernice o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z.

32 x    (18.10.2019)

Laura Martonová: Všetkých nás treba – jemných motivátorov, energických presviedčačov, katastroferov, štrajkujúcich školákov, ekoinovátorských vedcov,

27 x    (31.10.2019)Designed by Salonky with phprs