Hlavné menu

  Vydané články
<<  Máj  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

501917

Máj

46065

Dnes

96


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/search.php on line 214

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/search.php on line 288

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 128 nájdených)

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-128|

Projekty

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu


Výzva č.09/2011/PRV/MAS 46

Názov opatrenia PRV SR 2007 – 2013:
Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
Názov opatrenia v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS Šafrán:
Opatrenie 2.1 Budovanie a rekonštrukcia nízkokapacitných ubytovacích zariadení

Termín podávania: od 30.6.2011 do 31.10.2011

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
10.07.2011
Zobrazené:
909 x
Čítaj


Projekty

Knižnice, otvorte sa!


Karpatská nadácia otvorila 9. mája nový grantový program Otvorená knižnica. Program financuje Nadačný fond Skupiny VSE spravovaný Karpatskou nadáciou z asignácie dvoch percent z dane z príjmu Skupiny VSE.

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
17.05.2011
Zobrazené:
1025 x
Čítaj


Projekty

informačný seminár LIFE+ 2011 24.03.2011 |


Európska komisia zverejní vo februári 2011 piatu výzvu na predkladanie projektov v rámci programu LIFE+. Pre výzvu v roku 2011 sa vyčlenil rozpočet vo výške 265.360.000 €, ktorý sa poskytne na spolufinancovanie projektov v štátoch Európskej únie v troch oblastiach: príroda a biodiverzita, environmentálna politika a riadenie, a informovanie a komunikácia.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
21.02.2011
Zobrazené:
967 x
Čítaj


Projekty

Otvorená výzva pre MVO v oblasti vzdelávania


Oblasť vzdelávania je jednou z hlavných priorít programov a aktivít Nadácie Orange. Našim cieľom v tejto oblasti je presadzovať dlhodobé pozitívne zmeny smerujúce k zvyšovaniu kvality vzdelávania na Slovensku.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
954 x
Čítaj


Projekty

Poklady môjho srdca


Nadácia VÚB po piaty raz otvára zamestnanecký grantový program Poklady môjho srdca zameraný na ochranu kultúrneho a prírodného bohatstva Slovenska. Cieľom programu je podporiť obnovu menších objektov, ktoré sú kultúrnymi, umeleckými a prírodnými pokladmi našej krajiny. Projekty sú predkladané v spolupráci so zamestnancami skupiny VÚB. Nadácia VÚB podporí finančne menej náročné projekty, na realizáciu ktorých bude postačuje finančná čiastka do 6 000 eur.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1045 x
Čítaj


Projekty

Think BigProgram Think Big je celoeurópskou iniciatívou skupiny Telefónica O2, ktorý podporuje projekty mladých ľudí v oblasti kultúry, umenia, životného prostredia, amatérskeho športu a a voľnočasových aktivít.

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1292 x
Čítaj


Projekty

Zelené oázy


V programe Zelené oázy bolo vyhodnotené prvé kolo žiadostí o podporu zelených projektov. Spomedzi rekordných 333 platných prijatých predbežných žiadostí bolo členmi grantovej komisie vybraných 115 projektov, ktoré boli odporučené na postup do druhého kola a na dopracovanie do kompletnej podoby.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1084 x
Čítaj


Projekty

Pohoda za mestom


Pohoda za mestom


Východiskom programu je myšlienka, že prírodné lokality a rekreačné areály v zázemiach miest sú dôležitým prvkom pre kvalitu života jeho obyvateľov. Pri  úpravách a obnove týchto miest je nutné brať do úvahy nielen návrhy architektov a estetické aspekty jednotlivých prvkov. Rovnaká dôležitosť musí byť daná aj aspektom bezpečnosti, prístupnosti pre rôzne skupiny užívateľov, ochrane prírodných hodnôt, orientačným prvkom, sprístupneniu kultúrnych a prírodných hodnôt, zapojeniu verejnosti do plánovania a vytvárania týchto priestorov a ďalším relevantným otázkam.

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1120 x
Čítaj


Projekty

Oblasti podpory Nadácie Intenda na rok 2011


Termíny výziev a výška podpory pre rok 2011
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1023 x
Čítaj


Projekty

Výzva pre think tanky


Financovaný z prostriedkov Nadácie Open Society New reakcie projekty, "think tank" Fond sa zameriava na podporu nezávislej politiky centier v Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko a Slovinsko, aby podporovali výskum v oblasti politík a alternatív na politické a sociálne otázky zásadný význam pre efektívne a zodpovedné demokratickej správy vecí verejných v ich vlastných krajinách. Open Society New reakcie Projekty by mali odrážať základné hodnoty organizácie žiadateľa, ako aj riešenia kľúčových spoločenských a politických oblastiach politiky.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1122 x
Čítaj


Projekty

East East: Partnerstvo bez hraníc


Program podporuje medzinárodné výmeny a stretnutia, ktoré umožňujú predstaviteľom občianskej spoločnosti podeliť sa s nápadmi, informáciami, vedomosťami, skúsenosťami a odbornými znalosťami. Cieľom stretnutí je podporiť praktické aktivity vedúce k pozitívnym zmenám v spoločnosti.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
730 x
Čítaj


Projekty

Arts and Culture Network Program - Program finančnej podpory


Arts and Culture Network Program (ACNP; Sieťový program podpory umenia a kultúry) ponúka jedincom a organizáciám podporu na také projekty, ktoré sa snažia výrazovými formami umenia a kultúry prispieť k vytvoreniu a udržaniu otvorených spoločností. Podpora sa môže prisúdiť v troch oblastiach programu:
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1128 x
Čítaj


Projekty

PODAJME SI RUKY | slovensko-maďarský interkultúrny dialóg


NOS - OSF na Slovensku a Emergency Fund v Maďarsku vypisujú spoločnú grantovú výzvu na predkladanie projektov, ktorých hlavným cieľom je prispieť k rozvoju slovensko–maďarských kultúrnych a spoločenských vzťahov a upevniť vzájomné porozumenie medzi oboma národmi.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1019 x
Čítaj


Projekty

Projekty do PROGRAMU PODPORY PARTNERSTIEV prijímame do 9. marca 2011


Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu misie nadácie. Podmienkou prijatia a posúdenia žiadosti je, aby projekt mal verejnoprospešný charakter, celoslovenskú pôsobnosť/ príp. modelový charakter vo svojom regióne a svojím zameraním boli inovatívny.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
749 x
Čítaj


Projekty

Ako požiadať o grant


Ak máte záujem realizovať projekt určený na podporu športu, vzdelávania, kultúry alebo realizovať charitatívny projekt dôkladne vyplňte tento formulár a odošlite na adresu: nadacia@slsp.sk alebo na korešpondenčnú adresu:
Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, 832 73  Bratislava.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1654 x
Čítaj


|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-128|

Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Kde sa obrátiť pri probléme s živočíchmi
Sem vložte príslušný text vrátane HTML syntaxu alebo v prípade nevyužitia tejto časti všetko vymažte - teda vrátane tohoto textuSpráva Pieninského národného parku ulica SNP č. 57 061 01 Spišská Stará Ves tel.: +421 (0)52 4181071-3 fax: +421 (0)52 4822395 e-mail: pienap@sopsr.sk www.pienap.sk Kontakty pracovníkov!
(15.12.2017)


1.jnovember 2017
Vzhľadom na dlhodobú nemoc došlo k zmene na poste predsedníctva OZ Pčola, keď predsedníčkou organizácie sa stala pani Eulalia Štefanová - kontakt : 0905 769 541 E-mail : eulaliastefanova@gmail.com
(01.11.2017)


  Foto dňa
foto 16

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4291 (4291 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
2746 (2746 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2561 (2561 hl.)

Geotermálnu
2635 (2635 hl.)

Veternú
3232 (3232 hl.)

Atómovú
2379 (2379 hl.)

V podstate ma to netrápi
1914 (1914 hl.)

Celkom hlasovalo: 19758


  Top články
Konečně víme, proč se voda tak výrazně odlišuje od ostatních kapalin

48 x    (08.04.2018)

Deň Zeme Stará Ľubovňa

28 x    (19.04.2018)

výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

23 x    (23.04.2018)Designed by Salonky with phprs