Hlavné menu

  Vydané články
<<  Apríl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

603781

Apríl

49271

Dnes

274


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/search.php on line 214

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/search.php on line 288

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 130 nájdených)

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-130|

Projekty

Štipendium pre znevýhodnených 2011/2012


Šiesty rok prináša Nadácia Orange v spolupráci s Centom pre filantropiu, n.o. program na podporu študentov stredných a vysokých škôl so zdravotným postihnutím, ktorým chce pomôcť prekonávať prekážky a umožniť im študovať na škole podľa vlastnej voľb
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
29.09.2011
Zobrazené:
817 x
Čítaj


Projekty

Prioritná os 4:Odpadové hospodárstvo


Operačný program Životné prostredie
Prioritná os 4
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Operačný cieľ:
4.1 PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU
4.2 PODPORA AKTIVÍT NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. jún 2011
Dátum uzavretia výzvy: 23. september 2011

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
10.07.2011
Zobrazené:
876 x
Čítaj


Projekty

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu


Výzva č.09/2011/PRV/MAS 46

Názov opatrenia PRV SR 2007 – 2013:
Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
Názov opatrenia v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS Šafrán:
Opatrenie 2.1 Budovanie a rekonštrukcia nízkokapacitných ubytovacích zariadení

Termín podávania: od 30.6.2011 do 31.10.2011

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
10.07.2011
Zobrazené:
978 x
Čítaj


Projekty

Knižnice, otvorte sa!


Karpatská nadácia otvorila 9. mája nový grantový program Otvorená knižnica. Program financuje Nadačný fond Skupiny VSE spravovaný Karpatskou nadáciou z asignácie dvoch percent z dane z príjmu Skupiny VSE.

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
17.05.2011
Zobrazené:
1090 x
Čítaj


Projekty

informačný seminár LIFE+ 2011 24.03.2011 |


Európska komisia zverejní vo februári 2011 piatu výzvu na predkladanie projektov v rámci programu LIFE+. Pre výzvu v roku 2011 sa vyčlenil rozpočet vo výške 265.360.000 €, ktorý sa poskytne na spolufinancovanie projektov v štátoch Európskej únie v troch oblastiach: príroda a biodiverzita, environmentálna politika a riadenie, a informovanie a komunikácia.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
21.02.2011
Zobrazené:
1029 x
Čítaj


Projekty

Otvorená výzva pre MVO v oblasti vzdelávania


Oblasť vzdelávania je jednou z hlavných priorít programov a aktivít Nadácie Orange. Našim cieľom v tejto oblasti je presadzovať dlhodobé pozitívne zmeny smerujúce k zvyšovaniu kvality vzdelávania na Slovensku.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1046 x
Čítaj


Projekty

Poklady môjho srdca


Nadácia VÚB po piaty raz otvára zamestnanecký grantový program Poklady môjho srdca zameraný na ochranu kultúrneho a prírodného bohatstva Slovenska. Cieľom programu je podporiť obnovu menších objektov, ktoré sú kultúrnymi, umeleckými a prírodnými pokladmi našej krajiny. Projekty sú predkladané v spolupráci so zamestnancami skupiny VÚB. Nadácia VÚB podporí finančne menej náročné projekty, na realizáciu ktorých bude postačuje finančná čiastka do 6 000 eur.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1283 x
Čítaj


Projekty

Think BigProgram Think Big je celoeurópskou iniciatívou skupiny Telefónica O2, ktorý podporuje projekty mladých ľudí v oblasti kultúry, umenia, životného prostredia, amatérskeho športu a a voľnočasových aktivít.

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1437 x
Čítaj


Projekty

Zelené oázy


V programe Zelené oázy bolo vyhodnotené prvé kolo žiadostí o podporu zelených projektov. Spomedzi rekordných 333 platných prijatých predbežných žiadostí bolo členmi grantovej komisie vybraných 115 projektov, ktoré boli odporučené na postup do druhého kola a na dopracovanie do kompletnej podoby.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1160 x
Čítaj


Projekty

Pohoda za mestom


Pohoda za mestom


Východiskom programu je myšlienka, že prírodné lokality a rekreačné areály v zázemiach miest sú dôležitým prvkom pre kvalitu života jeho obyvateľov. Pri  úpravách a obnove týchto miest je nutné brať do úvahy nielen návrhy architektov a estetické aspekty jednotlivých prvkov. Rovnaká dôležitosť musí byť daná aj aspektom bezpečnosti, prístupnosti pre rôzne skupiny užívateľov, ochrane prírodných hodnôt, orientačným prvkom, sprístupneniu kultúrnych a prírodných hodnôt, zapojeniu verejnosti do plánovania a vytvárania týchto priestorov a ďalším relevantným otázkam.

Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1200 x
Čítaj


Projekty

Oblasti podpory Nadácie Intenda na rok 2011


Termíny výziev a výška podpory pre rok 2011
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1088 x
Čítaj


Projekty

Výzva pre think tanky


Financovaný z prostriedkov Nadácie Open Society New reakcie projekty, "think tank" Fond sa zameriava na podporu nezávislej politiky centier v Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko a Slovinsko, aby podporovali výskum v oblasti politík a alternatív na politické a sociálne otázky zásadný význam pre efektívne a zodpovedné demokratickej správy vecí verejných v ich vlastných krajinách. Open Society New reakcie Projekty by mali odrážať základné hodnoty organizácie žiadateľa, ako aj riešenia kľúčových spoločenských a politických oblastiach politiky.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1211 x
Čítaj


Projekty

East East: Partnerstvo bez hraníc


Program podporuje medzinárodné výmeny a stretnutia, ktoré umožňujú predstaviteľom občianskej spoločnosti podeliť sa s nápadmi, informáciami, vedomosťami, skúsenosťami a odbornými znalosťami. Cieľom stretnutí je podporiť praktické aktivity vedúce k pozitívnym zmenám v spoločnosti.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
803 x
Čítaj


Projekty

Arts and Culture Network Program - Program finančnej podpory


Arts and Culture Network Program (ACNP; Sieťový program podpory umenia a kultúry) ponúka jedincom a organizáciám podporu na také projekty, ktoré sa snažia výrazovými formami umenia a kultúry prispieť k vytvoreniu a udržaniu otvorených spoločností. Podpora sa môže prisúdiť v troch oblastiach programu:
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1223 x
Čítaj


Projekty

PODAJME SI RUKY | slovensko-maďarský interkultúrny dialóg


NOS - OSF na Slovensku a Emergency Fund v Maďarsku vypisujú spoločnú grantovú výzvu na predkladanie projektov, ktorých hlavným cieľom je prispieť k rozvoju slovensko–maďarských kultúrnych a spoločenských vzťahov a upevniť vzájomné porozumenie medzi oboma národmi.
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.02.2011
Zobrazené:
1092 x
Čítaj


|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-130|

Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zm,enilo adresu
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontakt : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com
(00.00.0000)


  Foto dňa
kf

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4650 (4650 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3045 (3045 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2842 (2842 hl.)

Geotermálnu
2926 (2926 hl.)

Veternú
3408 (3408 hl.)

Atómovú
2582 (2582 hl.)

V podstate ma to netrápi
2108 (2108 hl.)

Celkom hlasovalo: 21561


  Top články

Neexistují vhodná data!Designed by Salonky with phprs