Hlavné menu

  Vydané články
<<  Apríl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

603818

Apríl

49308

Dnes

311


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/search.php on line 214

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/search.php on line 288

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 181 nájdených)

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-181|

Recyklácia

Výrobou domácich papierových brikiet šetríte peniaze i prírodu!


Recyklácia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.04.2012
Zobrazené:
1295 x
Čítaj


Recyklácia

V roku 2011 sa v SR spracovalo takmer 70 000 ton odpadového skla


Podľa sektora skla Recyklačného fondu je úroveň separovaného zberu a následnej recyklácie všetkého odpadového skla na Slovensku okolo 50 až 60 %, čo je priemerná úroveň v Európe. Najvyššiu mieru spracovania skla recykláciou (85 - 95 %) majú Švajčiarsko, Rakúsko a Nemecko. Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH SR) na roky 2011 až 2015, ktorý bol schválený začiatkom tohto roku, uvádza, že Slovensko musí ročne zabezpečiť mieru zhodnotenia a recyklácie odpadov zo sklenených obalov v roku 2011 na úrovni 50 %. Od roku 2012 je to na úrovni 60 % z celkovej hmotnosti obalov uvedených na trh do 31. decembra 2012. V komodite skla teda SR zámery POH plní. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška.

 

Recyklácia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
03.04.2012
Zobrazené:
1191 x
Čítaj


Recyklácia

V Trnave spustili linku na spracovanie špeciálnych odpadových skiel


Auto Glass Recycling, s. r. o., ročne zhodnotí 7500 ton odpadového skla

Technologickú linku na úpravu odpadov zo skla, ktoré sa nedajú bežne spracovať, uviedla do trvalej prevádzky v Šelpiciach pri Trnave v utorok 3. apríla 2012 firma  Auto Glass Recycling, s. r. o., Trnava. Predpokladaná kapacita zariadenia je cca 27 000 ton za rok a mechanicky sa tu budú spracovávať predovšetkým odpadové lepené autosklá, tvrdené sklá, bezpečnostné sklá, sklá z elektroodpadov a iné. V prípade potreby linka umožňuje drviť aj sklenené črepy zo separovaného zberu odpadov. Výsledná surovina sa môže použiť na opätovnú výrobu skla ako vsádzka. Informovala o tom Gabriela Tibenská, konateľka spoločnosti Auto Glass Recycling, s. r. o., Trnava.

Recyklácia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
03.04.2012
Zobrazené:
1284 x
Čítaj


Recyklácia

Vlani sa s podporou Recyklačného fondu zhodnotilo 347 393 ton odpadov


Recyklačný fond doteraz schválil na základe 13 398 žiadostí viac ako 150 mil. EUR

Recyklačný fond doteraz schválil za 10 rokov činnosti spolu 13 398 žiadostí podnikateľov a obcí a poskytol im prostriedky v sume viac než 150 mil. EUR.  Z toho 16,63 mil. EUR poskytol fond mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vyseparovaný odpad, na základe viac než 10 786 žiadostí. Spracovateľom starých vozidiel, na základe ich 1 983 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov, fond vyplatil 12,76 mil. EUR finančných príspevkov.

Recyklácia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
03.04.2012
Zobrazené:
1239 x
Čítaj


Recyklácia

Recyklácia akumulátorov a batérií v SR má veľmi dobré výsledky


Na Slovensku sú vybudované alebo sa dovybavujú technologické celky s dostatočnou kapacitou spracovania všetkých druhov odpadov z akumulátorov a batérií. Ročne sa v SR spracuje cca 6 000 – 10 000 ton opotrebovaných batérií a akumulátorov s obsahom olova, 160 ton nikel - kadmiových batérií a akumulátorov a 1,5 ton Hg batérií. Zhodnocovanie olovených batérií  a prenosných batérií sa vykonáva s vysokou účinnosťou vo firme MACH TRADE, spol. s r. o., Sereď. Zhodnocovanie nikel - kadmiových batérií a akumulátorov na Slovensku vykonáva závod ŽOS EKO, s. r. o., Vrútky a Hg batérie sa zbierajú a zhodnocujú vo firme Elektro Recycling, s. r. o., Banská Bystrica. Rezervy sú však stále v zbere všetkých druhov batérií a propagácii nutnosti 100 percentného zberu a likvidácie týchto nebezpečných odpadov.

Recyklácia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
03.04.2012
Zobrazené:
1344 x
Čítaj


Recyklácia

Ekonákup pro přírodní zahradu, ekologickou domácnost a environmentální výchovu


Recyklácia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
25.02.2012
Zobrazené:
1089 x
Čítaj


Recyklácia

Nie len Luník IX vyniká "poriadkom"


Dúbravka má zo 17 bratislavských mestských častí jedno z najkrajších okolí; ak nie najkrajšie. Samozrejme, nie zásluhou ľudí, ale zásluhou prírody, lesov, ktoré ju obkolesujú viac menej z 3 svetových strán. Ako však k tomu prispievajú ľudia? Ak Vás to zaujíma, môžte si pozrieť pár záberov, ktoré som urobil minulý týždeň v rádiuse cca 1 km od nášho obytného domu na konci Dúbravky. A to som ešte určite nezachytil všetko, čím ľudia skrášlili alebo skrášľujú jej blízke okolie. Čo sa s tým dá robiť a ako predchádzať tomuto celoslovenskému problému? Záver článku načrtáva určité možnosti riešení. 
Recyklácia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
31.12.2011
Zobrazené:
1219 x
Čítaj


Recyklácia

V.O.D.S., a. s. materiálovo zhodnocuje pneumatiky vyzbierané v SR


Posielam Vám správy, ktoré sme dnes rozdali novinárom na
tlačovej konferencii v Košiciach,
venovanej materiálovému zhodnocovaniu odpadového skla a opotrebovaných pneumatík.

S pozdravom

Ing.Štefan Kuča
PR agentúra PAPER LIFE
tel: 0905 555 140
email:
paperlife@stonline.sk
Recyklácia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
16.11.2011
Zobrazené:
1325 x
Čítaj


Recyklácia

Chýbajúca evidencia pneumatík a internetový predaj deformujú trh


Posielam Vám správy, ktoré sme dnes rozdali novinárom na
tlačovej konferencii v Košiciach,
venovanej materiálovému zhodnocovaniu odpadového skla a opotrebovaných pneumatík.

S pozdravom

Ing.Štefan Kuča
PR agentúra PAPER LIFE
tel: 0905 555 140
email:
paperlife@stonline.sk
Recyklácia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
16.11.2011
Zobrazené:
1269 x
Čítaj


Recyklácia

Environmentálny zákon desaťročia schválený!


Tlačová správa - 21. októbra, 2011
Schválenie zákona o environmentálnych záťažiach v NR SR je podľa Greenpeace dôležitým víťazstvom pre občanov aj životné prostredie.
Recyklácia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
02.11.2011
Zobrazené:
1224 x
Čítaj


Recyklácia

EKOL - recyklačné systémy, s. r. o. je významným spracovateľom odpadových olejov


Spoločnosť EKOL – recyklačné systémy, s. r. o. so sídlom v Prešove patrí už niekoľko rokov medzi významné firmy so zameraním na zber a zhodnocovanie odpadových olejov. V roku 2010 vyzbierala a zhodnotila 760 ton a za prvý polrok 2011 to bolo 320 ton odpadových olejov. Jej kapacity sú však niekoľkonásobne vyššie. Na vybudovanie moderných zberových a spracovateľských zariadení prispel firme aj Recyklačný fond sumou 220 600 EUR. Informoval o tom konateľ firmy EKOL Peter Červenický.

 

Recyklácia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
17.10.2011
Zobrazené:
1403 x
Čítaj


Recyklácia

Odpadové oleje sú príliš cennou surovinou, než aby sa spaľovali


Recyklačný fond nepredpokladá v najbližších rokoch podporu výstavby ďalších kapacít na materiálové zhodnocovanie odpadových olejov, vzhľadom na ich dostatočnosť, ale aj na vývoj finančných zdrojov sektora. Pozornosť sa bude sústreďovať na podporu technických zmien existujúcich kapacít tak, aby tieto vyhovovali podmienkam systému BAT technológii. Zámerom fondu je dobudovať technológie na materiálové zhodnocovanie odpadových olejov tak, aby bola do roku 2013 zabezpečená kapacita na zhodnocovanie olejov na úrovni 30 – 35 tis. ton ročne. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška.
Recyklácia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
17.10.2011
Zobrazené:
932 x
Čítaj


Recyklácia

TAVAL Ľubotice opäť začal taviť


Firma TAVAL, s. r. o., Ľubotice, po reštrukturalizácii, obnovila od polovice tohto roka svoju činnosť v pôvodnom rozsahu. Záväzky voči Recyklačnému fondu si vzájomnou zmluvou preniesla do ďalších rokov. Pôvodne mala spracovávať cca 160 ton kovových obalov ročne, čo sa jej však počas reštrukturalizácie nedarilo. Nosnými činnosťami spoločnosti sú: podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi a hutnícke spracovanie odpadov z hliníka a jeho zliatin. V rámci nich firma realizuje  kompletný a ucelený ekologický servis pri zabezpečovaní likvidácie, zberu, výkupu, zhromažďovaní, úprave, triedení a preprave širokej škály odpadov. Výsledkom hutníckej činnosti je produkcia hliníkových zliatin vo forme bločkov, alebo podľa požiadaviek odberateľov. Informoval o tom riaditeľ spoločnosti TAVAL Ing. Andrej Džugan. 
Recyklácia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
17.10.2011
Zobrazené:
1758 x
Čítaj


Recyklácia

Problémom kovových obalov je ich nedostatočný zber a separácia


Na Slovensku sú vybudované dostatočné kapacity na recykláciu kovových obalov, stále však nie je vyriešený dostatočne efektívny systém na ich zber a separáciu. Sú obce, ktoré vôbec nezbierajú kovové obaly, napriek tomu, že zákon im to jednoznačne ukladá. Pritom, po skončení krízy, sa už ceny kovových obalov stali dostatočne atraktívne. Problémom je však naďalej nedostatok finančných zdrojov v niektorých obciach na zavedenie separovaného zberu kovových obalov. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček.
Recyklácia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
13.10.2011
Zobrazené:
988 x
Čítaj


Recyklácia

Slovensko má novú Miss!


renčín, 7. októbra 2011 – Každý, kto kompostuje pre vlastnú potrebu, sa mohol od 3. mája do 31. augusta 2011 zapojiť do prvého ročníka súťaže Miss Kompost. Priatelia Zeme – SPZ dnes vyhlásili víťazov tejto súťaže na Trenčianskom BIOjarmoku.
Recyklácia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
09.10.2011
Zobrazené:
790 x
Čítaj


|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-181|

Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zm,enilo adresu
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontakt : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com
(00.00.0000)


  Foto dňa
foto 11

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4650 (4650 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3045 (3045 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2842 (2842 hl.)

Geotermálnu
2926 (2926 hl.)

Veternú
3408 (3408 hl.)

Atómovú
2582 (2582 hl.)

V podstate ma to netrápi
2108 (2108 hl.)

Celkom hlasovalo: 21561


  Top články

Neexistují vhodná data!Designed by Salonky with phprs