Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 115
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  August  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

648389

August

48843

Dnes

65


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/search.php on line 214

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/search.php on line 288

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 211 nájdených)

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-211|

Voda

Chráň si svoje klimatizačné zariadenie


V letných horúčavách si radšej posedíme v prostredí stromov, ako priamo na úpeku Slnka. Je to preto, lebo strom vytvára nie len príjemný tieň, ale zároveň aj príjemný chládok. Preto teplota v prostredí stromu môže byť aj o 10 stupňov nižšia, tak ako je to zdokumentované termovíznou kamerou na obrázku. Prečo to tak je? Nuž jednoducho preto, lebo strom pumpuje vodu do atmosféry a to je vlastne klimatizačné zariadenie. Je nehlučné, využíva len slnečnú energiu a navyše pohlcuje prach.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
09.07.2013
Zobrazené:
882 x
Čítaj


Voda

Agrosektor vysušuje pôdu, mení klímu a zvyšuje povodňové riziká


Slovensko spoznáva nové slovo "bahnotok". Bahnotok vzniká následkom prudkých lejakov, otrasom pôdy, alebo porušením stability svahov. Sú to však prirodzené procesy, ktoré človek asi ťažko dokáže ovplyvniť. Pri posudzovaní príčin bahnotoku sa však zabúda na ďalšiu príčinu. Stav, resp. spôsob hospodárenia v krajine. Ak napríklad hospodárenie na poľnohospodárskej pôde je v rozpore s dobrou farmárskou praxou, dochádza pri intenzívnych dažďoch stekaniu nie len vody, ale aj ornice a výsledkom je lokálna záplava bahnom.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
07.07.2013
Zobrazené:
1474 x
Čítaj


Voda

Vodné hovory II - Ako voda ochraňuje klímu planéty Zem


Dopadajúce slnečné žiarenie vyparuje vodu z morí, jazier, riek, mokradí, pôdy i z rastlinstva do atmosféry. Výpar každej molekuly vody spotrebúva teplo, o ktoré sa ochladzuje zemský povrch. Vyparená voda vytvára v atmosfére oblaky (tiež hmlu, vodné zrážky alebo ľadové kryštáliky). Vodné pary, ktoré vystúpia vyššie do atmosféry, kondenzujú vplyvom chladu, pričom uvoľnia tepelnú energiu. Ochladené vo výške sa vracajú späť v podobe dažďa.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
02.07.2013
Zobrazené:
1045 x
Čítaj


Voda

Čo sa urodilo v Bruseli


V tom istom čase, ako prebiehal summit premiérov krajín EÚ, som mal prezentáciu pre úradníkov enviro, agro a regio direktoriátov o skúsenostiach realizácie Vládneho Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny na Slovensku. Pre nezainteresovaných pripomínam, že program sa realizoval v rokoch 2010-12, ako prevencia pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou. Moderátorom prezentácie bol Peter Gammeltoft, riaditeľ ochrany vodných zdrojov na DG enviro. V prezentácii som predložil prečo sa to robilo, ako sa to robilo, aké sú z toho environmentálne a sociálne úžitky a ako je možné získané skúsenosti využiť pre ochranu vôd v Európe i na ďalších kontinentoch sveta s možnosťou vytvorenia 2,6 mil. pracovných príležitostí v krajinách EÚ a viac ako 50 mil. pracovných príležitostí v tých krajinách sveta, ktorí trpia hladom, smädom i živelnými pohromami. Prezentácie sa zúčastnili aj zástupcovia NAGA Foundation z Holandska, s ktorými spolupracujem na projekte pre Keňu.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
30.06.2013
Zobrazené:
708 x
Čítaj


Voda

Zrkadlom finančnej krízy je voda


Finančný dlh vo verejných financiách rastie. A bude rásť ďalej, lebo máme problém rozpoznať čo je skutočná hodnota nášho bytia. Ponúkam vysvetlenie princípu rabovania verejných financií na princípe vzťahu spoločnosti k vode, ktorej máme občas priveľa a inokedy málo. Dá sa to? Ak si prečítate niekoľko nasledujúcich viet, možno nájdete odpoveď.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
28.06.2013
Zobrazené:
691 x
Čítaj


Voda

Preto je tak horúco, lebo vysušujeme krajinu


Minimálne od konca 2. svetovej vojny systémovo pracujeme na tom, aby čoraz menej dažďovej vody ostalo v krajine. Za týmto účelom sme vychovali tisíce odborníkov. Pomáhali vysušovať krajinu rozorávaním medzí, odvodňovaním pôdy, rigolovaním ciest, kanalizovaním dažďovej vody z intravilánov miest a obcí. Aký je výsledok? Za posledných 60 rokov sa zo Slovenska odkanalizovalo viac ako 12 miliárd m3 tej  dažďovej vody, ktorá sa v minulosti prostredníctvom vegetácie vyparovala do atmosféry a ochladzovala tak prostredie. Koľko je to vody na plochu Slovenska? Nejakých 240 mm - áno, toľko vody chýba plošne v celej našej krajine. Ak by táto voda v krajine bola, každým dňom by sa vyparovalo viac vody a po jej kondenzácii by sa naspäť vracala do ekosystémov vo forme zrážok. Pršalo by pomenej a častejšie. Klimatizačné zariadenie sa však zadrhlo, lebo nemá vodu - tak ako motor, keď mu chýba olej. Výsledok? Po dlhom suchu prídu dramatické prívalové dažde.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
20.06.2013
Zobrazené:
709 x
Čítaj


Voda

Nedovoľme, aby naša budúcnosť vyschla


Také je hlavné posolstvo výkonného riaditeľa Dohovoru o biologickej diverzite planéty Zem Braulia Ferreira de Souza pri príležitosti dnešného Svetového dňa boja proti suchu a rozširovaniu púští. Vo svojom liste ďalej píše, že bez vody by sa zastavila produkcia potravín, mestá by prestali fungovať, ekonomika by sa zastavila a lesy sa premenili na púšť. Prebiehajúca klimatická zmena zvýši frekvenciu období sucha a to zničí biodiverzitu.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
17.06.2013
Zobrazené:
1019 x
Čítaj


Voda

Bez revitalizácie krajiny sú priehrady časovanými bombami odpadu


Priehrady sa budovali na vodných tokoch, aby sa v nich naakumulovaná voda využívala pre potreby priemyslu, poľnohospodárstva, zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou i na výrobu elektrickej energie. Zanedbávaním a poškodzovaním krajiny sa priehrady postupne zanášajú a strácajú svojú vodohospodársku funkciu a navyše sa stávajú skládkami priemyselného i komunálneho odpadu. Vodohospodári namiesto toho, aby sústredili svoje priority na obnovu vodohospodárskej funkčnosti už vybudovaných vodných nádrží, túžia stavať nové priehrady.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
16.06.2013
Zobrazené:
687 x
Čítaj


Voda

Povodne i sucho vyháňajú ľudí z krajiny, lebo betónujeme vodné toky


Odborníci hovoria, že o 50 rokov nebudú stačiť protipovodňové hrádze na ochranu pred veľkou vodou. Ja si dovolím tvrdiť, že súčasné hrádze nebudú stačiť chrániť Bratislavu i celý Žitný ostrov už ani o 10 rokov, ak zásadne nezmeníme prístup k ochrane vodných zdrojov nielen v povodí Dunaja, ale v celej Európe. Európska centrála sa síce snaží zásadným spôsobom zmeniť vodohospodársku politiku, avšak členské štáty Európskej únie si robia čo chcú. Príkladom ignorovania spoločnej európskej vodnej politiky je úplná sabotáž Európskej rámcovej smernice pre vodu aj na Slovensku, ktorú Európsky parlament schválil v decembri 2000 a zaviazal členské štáty premietnuť túto legislatívu do reálneho života v termíne do roka 2015. Vieme veľmi dobre, že Slovensko je na hony vzdialené splniť tento termín.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
09.06.2013
Zobrazené:
748 x
Čítaj


Voda

Politici pri plnom koryte Dunaja


Včerajšia debata na TA3 o povodniach priniesla dve nové poznania. Biedu v poznaní reality príčin vzniku povodní a možné riešenia u Pavla Freša (SDKÚ) a zneužívanie povodňovej situácie ministrom životného prostredia Žigom (SMER) na väčší balík peňazí pre Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý je v jeho kompetencií. Frešo uviedol, že treba čistiť potoky od stromov, aby koryto sa čo najskôr vyprázdnilo. Žiga sa tiež vytiahol. "Treba prehlbovať korytá od nánosov, aby sa nevylievali!" Obidvaja politici zrejme myslia už len na plné či prázdne korytá.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
06.06.2013
Zobrazené:
703 x
Čítaj


Voda

Strach z veľkej vody je rovnaký všade


Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
05.06.2013
Zobrazené:
742 x
Čítaj


Voda

Európa musí zastaviť vysušovanie krajiny ak nechce ďalšie povodne


Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
03.06.2013
Zobrazené:
997 x
Čítaj


Voda

Tak ako sa rodia povodne na Slovensku, tak sa rodia aj v Dakote


Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
01.06.2013
Zobrazené:
1126 x
Čítaj


Voda

Voda pro Kauti


Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
30.05.2013
Zobrazené:
956 x
Čítaj


Voda

V Mexiku revitalizujú poškodenú krajinu tak, ako na Slovensku!


Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
25.05.2013
Zobrazené:
1116 x
Čítaj


|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-211|

Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
foto 19

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5620 (5620 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3130 (3130 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2925 (2925 hl.)

Geotermálnu
3070 (3070 hl.)

Veternú
3489 (3489 hl.)

Atómovú
2665 (2665 hl.)

V podstate ma to netrápi
2182 (2182 hl.)

Celkom hlasovalo: 23081


  Top články


97 x    (22.06.2020)

Cigaretové ohorky či iné na prvý pohľad nerecyklovateľné veci možno zúžitkovať skutočne efektívne…

91 x    (26.06.2020)

CLIMATE ACTION IN EU AGRICULTURE - How can the CAP deliver? 23rd June 15:30-16:30

90 x    (21.06.2020)Designed by Salonky with phprs