Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/rservice.php on line 139
PČOLA

ochranár, poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska dnes predstavil návrhy zelených opatrení, ktoré môžu pomôcť Slovensku

Autor: Pavel Petráš <info(at)zdruzeniepcola.org>, Téma: Energia, Vydané dňa: 19.05.2020

Ochranár, poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska dnes predstavil návrhy zelených opatrení, ktoré môžu pomôcť Slovensku prekonať krízu spôsobenú koronavírusom, a zároveň naštartovať hospodárstvo smerom k inkluzívnemu a udržateľnému rozvoju.

Aj keď v súčasnosti riešime bezprostredné zdravotné a ekonomické problémy spôsobené koronavírusom, postupne sa začína pripravovať na úrovni EÚ a SR plán obnovy hospodárstva. Tentokrát by sme ho však mali spraviť lepšie ako naposledy. Reakcia na globálnu finančnú krízu v r. 2008 prehĺbila nerovnosť a poskytla kontraproduktívne oživenie znečisťujúcim odvetviam.

Vzhľadom na závažnosť krízy pripravuje Európska Komisia veľký stimulačný balík (tzv. Union Recovery Programme - neoficiálne - 1 bilióna - 2 bilióny eur). Diskusia o kľúčových bodoch, objeme prostriedkov, zdrojoch a cieľoch financovania stále prebieha.

Martin Hojsík sa ju snaží ovplyvniť v EÚ aj na Slovensku tak, aby bola nadchádzajúca obnova hospodárstva environmentálne citlivá, zvýšila odolnosť spoločnosti voči ďalším krízam a nikoho nenechala bokom. Ako jednu z aktivít vypracoval spolu s ďalšími expertmi zo svojho tímu a PS dokument s príkladmi zelených opatrení, ktoré by pomohli obnove hospodárstva, tvorbe pracovných miest a zároveň aj ochrane klímy a prostredia. 

V linkovaných súboroch si môžete prečítať predmetnú analýzu ktorá ukazuje, že zelené opatrenia pre obnovu hospodárstva nechránia len klímu a životné prostredie, ale majú značné sociálne a ekonomické prínosy. Potvrdil to aj najnovší výskum so zapojením 230 popredných svetových ekonómov, že výdavky na zelené opatrenia majú potenciál ponúknuť najlepšiu ekonomickú návratnosť vládnych výdavkov.

Príklady opatrení z tejto analýzy o zelenej obnove slovenskej ekonomiky zahŕňajú opatrenia, ktoré pomôžu Slovensku s udržateľným manažmentom vody, podporia rozvoj energetickej efektívnosti a prechod na obnoviteľné zdroje energie za udržateľných kritérií, podporia obehové hospodárstva a prispejú k rozvoju bezemisnej mobility. V záverečnom balíku stručne uvedených opatrení sú aj návrhy opatrení v oblasti ochrany lesov a divej prírody a ekologického poľnohospodárstva. 

Analýza 
https://drive.google.com/file/d/1lIh03cuisfMXS9DFsSJMdiWpihLQ_bBZ/view?usp=sharing  

Infografika 
https://drive.google.com/file/d/1OVh4UQTLBtr6rpYWw9IWX7CNhZVd6QnB/view?usp=sharing