Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/rservice.php on line 139
PČOLA

V zmysle Smernice o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z.

Autor: Pavel Petráš <info(at)zdruzeniepcola.org>, Téma: Klasická ochrana prírody, Vydané dňa: 18.10.2019

V zmysle Smernice o poskytovaní informácií  v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, registračné číslo smernice 1/2009, účinnej od 1.12.2009, v znení doplnkov k 1.3.2015 (ktorá bola vydaná v súvislosti so zákonom 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a ktorá je zverejnená na webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa), podľa čl. I. bod 2. tejto smernice povinnými osobami je aj Mesto Stará Ľubovňa, konkrétny útvar, ku ktorému žiadosť o poskytnutie informácie smeruje.

Od: Združenie PČOLA

Komu: Mesto Stará Ľubovňa   

Na základe toho žiadame o poskytnutie nasledujúcej informácie:

Situácia s výrubom starých stromov na území mesta pokračuje už dlhodobo, bez akceptovania legislatívou stanovených postupov v oblasti komunikácie s obyvateľmi mesta, čo vzbudzuje dojem, že sa tak deje v záujme tretích osôb, alebo iných osôb, ktoré sú v tomto procese zvýhodňované a preto je pre Mesto  výhodným riešením nezverejňovať informácie vopred, alebo vôbec. Tretími osobami rozumieme osoby, ktoré sú osobne zainteresované na výrube stromu, napríklad tým, že na mieste, kde doteraz rástol starý strom, si chcú postaviť nejakú prevádzku, nejaký bufetík alebo tam iba chcú zaparkovať svoje „vzácne“ vozidlo.

Tretími osobami rozumieme tiež osoby, ktoré sú osobne zainteresované na výrube stromu, napríklad tým, že im bude pridelená alebo poskytnutá drevná hmota z vyrúbaného stromu, buď bezplatne, alebo za lacný peniaz, alebo za nejakú inú protihodnotu.

Preto Vás žiadame o poskytnutie informácie na základe tejto našej žiadosti, a to o vypracovanie a doručenie zoznamu,

- ktoré „verejné“ stromy z územia intravilánu mesta Stará Ľubovňa boli vyrúbané v roku 2018 a v roku 2019 so súhlasom Mesta Stará Ľubovňa

- z ktorej lokality

- kedy došlo k výrubu

- kto výrub realizoval

- č. j. na základe ktorého sa výrub uskutočnil

- koľko drevnej hmoty bolo z uskutočneného výrubu získané

- komu bola táto drevná hmota odovzdaná

- koľko € Mesto Stará Ľubovňa získalo za odpredaj takejto drevnej hmoty do svojho rozpočtu.

Doručenie zoznamu žiadame v 1x originálnej forme na našu vyššie uvedenú adresu s uvedením, ktorý zodpovedný referent zoznam vypracoval.

Za vypracovanie tohto zoznamu, osobitne za rok 2018 a osobitne za rok 2019 podľa našej žiadosti, veľmi radi uhradíme priame náklady, ktoré tým Mestu Stará Ľubovňa vzniknú. Veríme, že obyvatelia mesta sa následne ochotne poskladajú finančnou zbierkou na úhradu týchto nákladov, aby sa dozvedeli, ako Mesto Stará Ľubovňa ekonomicky efektívne riadi veci verejné, alebo či sú osoby a ktoré to sú, ktoré majú z vecí verejných osobný prospech.

 

Na doručení tejto informácie sme nútení trvať aj z dôvodu, že sa v prípade výrubu 2 ihličnatých stromov  jednalo o staré, ale zdravé stromy (viď priložené foto), ktoré mali šancu žiť tu ešte ďalších 100 rokov a viac, mohli pre nás dýchať a vytvárať tieň, do ktorého sme sa mohli skryť počas stále sa zvyšujúcich letných horúčav. Občania sa nás pýtajú, ako je to možné, že sme nič neurobili. Menovite ochranári, ktorí vedia, že Draho Štefko ich obetavo s učňami polieval, vláčil vedrá s vodou, len aby im dožičil v tých horúčavách trocha vody (lebo vodu napršanú na dlažbu sme „múdro“ zviedli do kanálu, namiesto toho aby sme ju odviedli ku koreňom stromov). Draho Štefko už nie je medzi nami, aby ich mohol ochrániť, ale základnú povinnosť chrániť stromy na svojom území má Mesto – jeho vedenie.

 

 

Pavel Petráš

Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska PČOLA

Levočská 38

064 01 Stará Ľubovňa