Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/rservice.php on line 139
PČOLA

Na energiu s rozumom: prinášame inšpirácie pre úspory energie na komunálnej úrovni

Autor: Pavel Petráš <info(at)zdruzeniepcola.org>, Téma: Energia, Vydané dňa: 03.05.2016

Pre úspory energie, financií a ochranu životného prostredia môžeme urobiť veľa aj na úrovni správy budov, obcí a miest. Niekoľko úspešných príkladov predstavíme na konferencii Na energiu s rozumom, ktorá sa uskutoční 17. mája 2016 od 13:00 do 16:40 v Elektrárni Piešťany.

Poznáme ich už pomerne dôverne. V dedine či meste na nás stále častejšie žmurkne tmavé oko solárneho kolektora či fotovoltického panelu. Možno ich už máte aj na streche vášho domu alebo paneláka. Ak bolo toto zariadenie vybrané vhodne a je správne prevádzkované, prináša očakávaný úžitok, šetrí peniaze, aj našu planétu. Viete však, že energetický manažment môžeme zaviezť nielen pre vybrané zariadenie, ale aj celú budovu, či dokonca obec alebo mesto? Ako na to a oplatí sa to vôbec?

Aj mestá môžu byť „smart“

Príkladom energeticky úspešného mesta sú Litoměřice. Samospráva všestranne podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie obyvateľmi mesta a realizuje opatrenia na úspory energie. Ušetrené prostriedky prerozdeľuje v dobre nastavenom mestskom fonde, ktorého časť slúži na podporu ďalších úsporných opatrení. Koordináciu aktivít zabezpečuje energetický manažér, Litoměřice túto stálu funkciu zaviedlo v roku 2011. Výsledky? V roku 2014 mestečko s 25 tisíc obyvateľmi ušetrilo asi 2,5 milióna českých korún (viac než 90 tisíc eur), v roku v roku 2030 to má byť až na 8,5 milióna korún (viac než 300 tisíc eur). 

Staré s novým v pasívnom šate

V centre Brna Nadace Partnerství prevádzkuje väčšiu administratívnu budovu, unikátny pasívny dom so zelenou strechou a verejne prístupnou vzdelávacou záhradou. Vznikol rekonštrukciou budovy starej viac než 200 rokov do pasívneho štandardu, ku ktorej bola pristavaná nová budova, už ako energeticky pasíva stavba, každá o ploche asi 1000 m2. V budove priebežne monitorujú spotrebu energií, vody a výrobu tepla a elektrické energie. Vzdelávacie centrum v správe nadácie poskytuje kancelárske a konferenčné priestory, priľahlá záhrada slúži školám a verejnosti na atraktívne environmentálne vzdelávanie a hry. Táto výnimočná stavba získala Cenu ministra životného prostredia v súťaži Stavba roku 2013. 

Prírodné materiály pre najvyššie nároky

Aj slovenské prostredie sa môže pochváliť jedinečnými stavbami, hoci menších rozmerov. Výnimočné sú aj využitím prírodných stavebných a izolačných materiálov, napríklad hliny a slamy, pri dosahovaní štandardov pre energeticky pasívne stavby. Zavádzanie nových techník a detailov v realizáciách pasívnych stavieb z prírodných materiálov na Slovensku vďaka odborníkom prináša vyššiu kvalitu a nižšie náklady. Pomyselnou čerešňou na zdravej prírodnej torte je Kupola v Hrubom Šúri, prvá stavba svojho druhu na svete. Jedinečná je tým, že realizátori ju postavili len zo slamených balov bez akejkoľvek inej podpornej konštrukcie. Stavba s vnútornou výškou v strede vyše 5 metrov je vybudovaná výlučne z prírodných alebo recyklovaných materiálov a čo je dôležité, z hľadiska spotreby energie je veľmi efektívna. 

Prvé a ďalšie kroky

Len pred niekoľkými dňami, 22 apríla, teda na Deň Zeme, krajiny sveta v New Yorku podpísali novú klimatickú dohodu, ktorej dlhodobým cieľom je udržanie rastu globálnej teploty pod dva stupne Celzia v porovnaní s predindustriálnou érou. Medzinárodné či národné ciele však nebudú dosiahnuté bez zodpovedajúcej zmeny na miestnej úrovni. Teda bez vhodného manažmentu miest a obcí, výstavby energeticky efektívnych budov, podpory nemotorovej dopravy v sídlach, lepšieho využívania OZE a najmä bez úspor energie. Veľa môžeme urobiť už teraz. Jednou z možností pre vyspelejšiu správu budov, najmä tých s celoročnou prevádzkou, je využitie komplexných energetických služieb v systéme EPC (Energy Performance Contracting), ktoré predstavuje ucelené riešenie a zmluvne zaručuje dosiahnutie úspor bez zaťaženia rozpočtov.

Prax je dobrá škola

Vzdelávanie na našich školách je dlhodobo diskutovanou témou a potreba zvyšovania jeho kvality je nesporná. Spolu so splnením súčasných požiadaviek učiteľov by mala spoločnosť pomáhať, kde môže, a aj tak pobežíme minimálne jeden namáhavý maratón, kým sa ocitneme v stave „fajn“. Jedným z možných prístupov vylepšujúcich kvalitu je prepojenie vyučovania s praxou. Využívajme školské záhrady a historické mestá a pamiatky ako živé učebnice, zapájajme žiakov do plánovania, zavádzania a vyhodnocovania úspor energie na školách v rámci dostupných možností. Jednou z prvých elektrizujúcich lastovičiek ukazujúcich cestu je fotovoltická elektráreň na streche Základnej školy v Devínskej Novej Vsi s inštalovaným výkonom 6 kW. Od roku 2014 prináša škole úspory, ale tiež slúži ako skvelá vyučovacia pomôcka.

Uvedené a ďalšie zaujímavé témy predstavia lektori na konferencii Na energiu s rozumom, ktorá sa uskutoční 17. mája 2016 od 13:00 do 16:40 v Elektrárni Piešťany. Príďte sa inšpirovať.

Na podujatie sa môžete prihlásiť do 13. mája 2016 vyplnením prihlášky na tomto linku: http://tinyurl.com/konferenciaenergia. Účasť na podujatí je bezplatná.

Podujatie pripravila Nadácia Ekopolis v spolupráci s CEEV Živica a generálnym partnerom ZSE, a.s.

Kontakt: Štefan Jančo, janco@ekopolis.sk, +421 48 47 01 094.

Pozvánka s programom