Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/rservice.php on line 139
PČOLA

Päťsto nových vysadených stromov za 4 týždne v Kúpeľoch Luhačovice

Autor: Pavel Petráš <info(at)zdruzeniepcola.org>, Téma: Klasická ochrana prírody, Vydané dňa: 26.11.2013

posielam Vám správu o výsadbe stromov v Kúpeľoch Luhačovice v rámci projektu Revitalizácie zelene v kúpeľnom areáli Luhačovice.

S pozdravom

Ing. Štefan Kuča

PR agentúra PAPER LIFE

Tel: 0905 555 140

Email: paperlife@stonline.sk


Prílohy:


 Tlačová informácia  -Kúpele Luhačovice, a.s.

Luhačovice, 26..11.2013

Luhačovický kúpeľný areál omladol

V rekordne krátkom čase štyroch týždňov sa podarilo v kúpeľnom areáli v Luhačoviciach vysadiť takmer päťsto nových urastených stromov. Vyrúbané a odstránené boli všetky zostarnuté dreviny a nevzhľadné prerastené kríky. Obnova zelene bola už nutná, pretože sa potvrdili predpoklady odborníkov o zlom zdravotnom stave stromov. Mnohé z nich boli prevádzkovo nebezpečné a ohrozovali návštevníkov. Informoval o tom generálny riaditeľ Kúpeľov Luhačovice (Lázně Luhačovice), a.s., MUDr. Eduard Bláha.

„Vďaka priaznivému počasiu a modernej technike prebiehajú práce podľa plánov a výraznejšie nenarušili chod kúpeľov,“ doplnil výkonný riaditeľ Kúpeľov Luhačovice, a.s., Ing. Jiří Dědek. „Posledné stromy budú vysadené do konca novembra. Ďalšie práce budú pokračovať až na jar, výsadbou kríkov a trvaliek. Stále platí, že väčšina prác bude dokončená do otvorenia hlavnej sezóny v máji budúceho roku. Kúpeľný areál prechádza najväčšou zmenou vo svojej histórii. Celkovo v ňom vysadíme 476 nových stromov, 15 290 kríkov, 7 499 trvaliek a ošetríme104 drevín..

Počas práce sme sa stretávali väčšinou s priaznivým ohlasom návštevníkov na vykonávané  úpravy a pripravované zmeny. Bolo to dané aj našou informačnou kampaňou. Sme radi, že náš zámer bohatej výsadby stromov považuje za dobré rozhodnutie i ekologické združenie Arnika. Na rozdiel od niektorých médií, ktoré v honbe za senzáciou označili po prvých dňoch kúpeľný areál za mesačnú krajinu. My sme túto ,,pustatinu“ počas niekoľkých dní osadili stovkami stromov,“ dodal E. Bláha.

Už teraz však môžu všetci hostia a návštevníci Luhačovíc obdivovať „omladnutý“ kúpeľný areál. Zvlášť novovysadené súmerné stromoradie guľovitých javorov pozdĺž riečky Šťávnice, ktoré tvoria hlavnú promenádu prepojujúcu mesto s kúpeľným námestím. ,,Javory boli dovezené od holandských pestovateľov z oblastí, ktoré sú klimaticky zhodné s Luhačovicami a už na prvý pohľad pôsobia zdravo a sviežo. Celý areál sa prevzdušnil a poskytuje rad nových prehľadov. V plnej kráse sa dá obdivovať Inhalatórium, ktoré v 20. rokoch minulého storočia patrilo k najväčším budovám svojho druhu v Európe. Teraz sa táto stavba, s typickými prvkami českej kubistickej architektúry, zdá oveľa väčšia a svetlejšia,“ doplnil popis zmien J. Dědek.

Akciová spoločnosť Kúpele Luhačovice pripravovala projekt obnovy zelene koncepčne už od roku 1992 v spolupráci s odborníkmi z tuzemska i zo zahraničia. Cieľom je zlepšenie kvality kúpeľného prostredia pri zachovaní existujúcich hodnôt areálu parku. Celý projekt Revitalizácia zelene v kúpeľnom areáli Luhačovice, je spolufinancovaný z Operačného programu Životné prostredie, teda z prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Českej republiky a Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Celkové výdaje projektu sú vyčíslené zhruba na 27,8 miliónov korún. Dotácie spolu tvoria 20 miliónov korún, z toho dotácia zo štátneho fondu je asi 3 milióny korún, z európskeho približne 17 miliónov. Z vlastných prostriedkov uhradí akciová spoločnosť asi 7,8 miliónov korún.

Viac informácií o prebiehajúcej obnove zelene nájdete na www.LazneLuhacovice.cza na Facebooku.