Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/rservice.php on line 139
PČOLA

Byť zelený sa oplatí

Autor: Pavel Petráš <info(at)zdruzeniepcola.org>, Téma: Klasická ochrana prírody, Vydané dňa: 05.11.2013

30. 12. 2010 PROJEKTY

Samosprávy majú príležitosť získať milióny eur z európskych fondov. Tieto peniaze sú určené na projekty zamerané na ochranu životného prostredia. Môžu tak zlepšiť nielen podmienky pre život svojich občanov, ale tiež ušetriť nemalé finančné zdroje. Hlavným cieľom projektu „Samospráva priateľská k životnému prostrediu“ je zvýšiť využívanie eurofondov pre municipality na ekologické projekty.PEZINOK: Samosprávy majú príležitosť získať milióny eur z európskych fondov. Tieto peniaze sú určené na projekty zamerané na ochranu životného prostredia. Môžu tak zlepšiť nielen podmienky pre život svojich občanov, ale tiež ušetriť nemalé finančné zdroje. Hlavným cieľom projektu „Samospráva priateľská k životnému prostrediu“ je zvýšiť využívanie eurofondov pre municipality na ekologické projekty.

Podľa informácií z CKO ( Centrálny koordinačný orgán) predstavuje čerpanie EU fondov pre PO 2007-2013 k 31. 07. 2010 v operačnom programe Životné prostredie 58,34% čo znamená, že k dispozícií je ešte 41,66% z celkových zdrojov. Samosprávy sa môžu uchádzať o zdroje v štyroch operačných cieľoch, ďalšie dve sú určené pre štátne organizácie. *

Kvalitné spracovanie žiadosti a následná kontrola samotného čerpania peňazí však vyžaduje skúsenosti a odborný dohľad. Aj preto chce Environmentálny Inštitút (EI) podať samosprávam pomocnú ruku.

Snaha o dlhodobý a udržateľný rozvoj obce nasleduje ekologickú a zelenú cestu. Zatepľovanie budov v správe obce, výmena a rekonštrukcia zdrojov tepla za nové ekologické systémy, rozumné riešenie odpadového hospodárstva či budovanie nových ekologických čističiek odpadových vôd a protipovodňová ochrana sú projekty, cez ktoré obce napredujú a znižujú svoje náklady.

Obce sú hlavným prijímateľom podpory Operačného programu Životné prostredie. S jeho využitím možno ušetriť mnoho finančných prostriedkov. Na projekty, ktoré zvyšujú kvalitu života, však možno využiť aj množstvo ďalších projektových a grantových schém štátnych aj súkromných, národných aj medzinárodných inštitúcií. EI chce pomôcť slovenským obciam tieto prostriedky sprístupniť.

Environmentálny Inštitút sa venujeme ochrane životného prostredia na Slovensku s dôrazom na možnosti samospráv. Spájame odborníkov z rôznych oblastí environmentálnych politík, špecialistov na získavanie prostriedkov z európskych fondov a realizáciu projektov na ochranu životného prostredia. Okruh našich spolupracovníkov tvorí viac ako sto expertov.

Výsledky našej doterajšej činnosti chceme použiť pri poradenstve, príprave a realizácii projektov našich klientov. Samosprávam pomáhame s vyhľadaním a získaním grantov aj s ich použitím a vyúčtovaním. EI zároveň v rámci projektu zabezpečí, aby sa samosprávy o možnosti uchádzať sa o prostriedky dozvedeli včas. Pomáhame tiež s vypracovaním žiadostí, realizáciou projektu a s jeho vyúčtovaním, ako aj s prehodnotením programov, ktoré už obce majú pripravené.

Stav implementácie ŠF (Štrukturálnych fondov + Štátneho rozpočtu) podľa OP, priorít a opatrení pre PO 2007-2013 k 31. 07. 2010, zdroj: http://www.nsrr.sk/ ; http://www.nsrr.sk/cerpanie/ 

Viac o projekte: Samospráva priateľská k životnému prostrediu