A čo je ešte horšie, touto nevedomosťou si podkurujeme. Vysušovanie  ekosystémov totiž spôsobuje ročný prírastok produkcie tepla do atmosféry z vysušenia o výkone 35.000 GWh. Mimochodom toľko produkujú všetky elektrárne na Slovensku za celý rok! To znamená, že 10-ročným pôsobením 500.000 rodinných domov sa odkanalizuje zo Slovenska 500 mil.  a 20-ročný vplyv spôsobí zníženie vody v malých vodných cykloch v teritóriu Slovenska 1 mld. m3, čím sa môže uvoľniť do atmosféry až 700.000 GWh tepla. Či je to málo, alebo veľa, by sme sa mali ozaj vážne zamyslieť. Ja tvrdím, že je to extrémne veľa energie uvoľňujúcej do atmosféry, ktorá nám podkuruje.     

Zmenou manažmentu dažďových vôd dosiahneme nie len zlepšenie mikroklímy vo svojom najbližšom prostredí, ale prispejeme k zmierneniu rizík výskytu extrémov v počasí, povodní, sucha i ozdraveniu klímy na celom Slovensku. Preto potrebujeme dažďovú vodu zo striech a spevnených plôch nechávať v záhradách rodinných domov, aby dažďová voda mohla permanentne vsakovať do pôdy i vyparovať a ozdravovať mikroklímu v prostredí, kde bývame.

Tento princíp manažmentu dažďových vôd je základom zdravého bývania, šetrenia peňazí i zhodnocovania prírodných zdrojov. Umelo vytvorené ekosystémy zbierajú dažďovú vodu a tým ozdravujú mikroklímu prostredia kde bývame. Preto základom ekologického bývania je vracať dažďovú vodu do malých vodných cyklov. Týmto počinom zároveň šetrime svoje peniaze a udržateľne obnovujeme vodné zdroje podľa nasledujúcej schémy.

 1.png2.png

Pri plochých strechách je možné prostredníctvom strešných klimatických vaničiek zbierať dažďovú vodu a podporovať jej výpar. Pri sedlových strechách môžeme realizovať zelené strechy, tak ako sa to používa v škandinávskych krajinách (viď obr.):

 3.png 4.png

Dažďovú vodu, ktorú nedokážeme zachytiť na streche, môžeme zbierať do sudov, ktoré sú estetickým doplnkom záhrad. Zbieranie dažďovej vody môže byť aj do bioklimatickej záhrady, ktorá môže patriť k obľúbeným miestom pestovania záhradných kvetov. Ich pestrosť je závislá od diverzifikácie vlhkostných pomerov v bioklimatickej (dažďovej) záhrade i kreativity vlastníka dažďovej záhrady.

 5.png 6.png 

Súčasťou trvalo udržateľného manažmentu dažďových vôd môže byť aj zbieranie dažďovej vody do podzemného rezervoáru a jej využívanie ako úžitkovej vody v domácnostiach na pranie a sanitáciu v domácnostiach. Odpadovú vodu môžeme vyčistiť nezávisle a to vybudovaním koreňovej čističky odpadových vôd. Dostupné technológie umožňujú aj túto vodu čistiť pre potreby opätovného využívania v domácnosti. Kombináciou všetkých dostupných technológií vodného hospodárstva v rodinnom dome je možné ušetriť až asi 500 eur ročne.