Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/rservice.php on line 139
PČOLA

Greenpeace: Vládna podpora uholného priemyslu je absurdná

Autor: Pavel Petráš <info(at)zdruzeniepcola.org>, Téma: Energia, Zdroj: Tlačová správa Greenpeace, Vydané dňa: 07.09.2012Tlačová správa - 6. septembra, 2012
Organizácia Greenpeace zásadne nesúhlasí s uznesením Vlády SR, aby Slovenská republika využila významnú časť financií z nového systému obchodovania s emisiami na podporu ďalšieho spaľovania hnedého uhlia. Podľa environmentalistov ide o absurdný krok, ktorý je v jasnom rozpore so základnou filozofiou obchodu s emisiami. Takto získané finančné prostriedky sa totiž majú využívať prioritne na opatrenia vedúce k ďalšiemu znižovaniu emisií CO2 a nie na podporu produkcie skleníkových plynov.
Vláda SR včera schválila uznesenie, podľa ktorého má Minister životného prostredia SR v spolupráci s  Ministrom hospodárstva SR pripraviť schému štátnej pomoci pre použitie výnosov z aukcií emisných kvót. Zisk z predaja emisií by mal smerovať na podporu energetických zariadení na výrobu elektriny a tepla, prevádzkovaných vo všeobecnom hospodárskom záujme. Vláda tak namiesto rozvoja zelených pracovných miest v regiónoch, kde sa ťaží nekvalitné hnedé uhlie, podporuje špinavé a ekonomicky nevýhodné energetické technológie. V samotnom vládnom materiáli sa píše: „Ťažba uhlia z týchto ložísk a výroba elektriny z tohto uhlia v Elektrárni Nováky nie je komerčne životaschopná a v súčasnosti je možná len cez podporný mechanizmus všeobecného hospodárskeho záujmu.“

„Včerajšie rozhodnutie vlády je absurdné! Tento krok vlády ide proti celej logike medzinárodného obchodovania s emisiami a hlavne nemá s trvalou udržateľnosťou a rozvojom zelených pracovných miest, ktoré sa tak často spomínajú v programovom vyhlásení vlády, nič spoločné. Vláda sa namiesto svojho strategického smerovania k tzv. zelenému hospodárskemu rastu rozhodla ísť cestou zvyšovania emisií skleníkových plynov a ďalšieho zhoršovania zdravia obyvateľov hornej Nitry,“ povedal koordinátor klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

V letných mesiacoch predstavil Greenpeace Ministerstvu životného prostredia SR aj Ministerstvu hospodárstva SR návrh programu Zelená energia. Program mal podporiť úspory energie, predovšetkým zatepľovanie v domácnostiach a verejných budovách. Na podporu programu mali byť využité práve príjmy z obchodovania s emisiami skleníkových plynov v období rokov 2013 až 2020. Vláda tak mohla podporiť vytvorenie okolo 10 000 pracovných miest, zlepšenie sociálnej situácie v približne 200 000 domácnostiach, zníženie spotreby primárnych zdrojov energií o 3 - 4% a výrazné zníženie zaťaženia životného prostredia.

„Namiesto vytvorenia zelených pracovných miest a trvalo udržateľného hospodárskeho modelu sa vláda rozhodla podporiť znečisťovateľov, ktorí nie sú schopní konkurovať v trhovom prostredí. Sme z tohto rozhodnutia sklamaní. Určite však využijeme všetky možnosti vládne uznesenie zmeniť tak, aby sa poplatky za emisie skleníkových plynov nasmerovali k rozvoju zelených pracovných miest,“  dodal Pavol Široký. 

Organizácia Greenpeace v najbližších dňoch oficiálne požiada Vládu SR, aby zrušila svoje uznesenie o podpore ťažby a spaľovania uhlia a namiesto neho schválila program na podporu úspor energií v domácnostiach a verejných budovách. Podpora zatepľovania a iných úsporných opatrení dokáže vytvoriť a udržať okolo 10 000 pracovných miest v oblasti výroby zatepľovacích materiálov a stavebníctva, podobne ako pri podobných programoch v Nemecku a v Čechách.