Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/rservice.php on line 139
PČOLA

Čo ohrozuje naše regióny

Autor: Pavel Petráš <info(at)zdruzeniepcola.org>, Téma: Energia, Zdroj: EuroActiv, Vydané dňa: 11.12.2008

10.12.2008
Východné Slovensko je menej pripravené čeliť výzvam globalizácie, západ zas viac ohrozujú dopady klimatických zmien a energetické hrozby, tvrdí správa „Regióny 2020“, ktorú vydala Európska komisia.

Správa Regióny 2020 analyzuje pripravenosť európskych regiónov čeliť dopadom globalizácie, demografického vývoja, klimatických zmien a v energetike, v perspektívne roku 2020. Štúdia je súčasťou procesu reflexie o budúcej Európskej kohéznej politike.

Rôzna pripravenosť na globalizáciu

Vo všeobecnosti sa ukazuje, že regióny s konkurencieschopnými a inovatívnymi ekonomikami budú z globalizácie benefitovať, regióny s nedostatkom kapacít na budovanie poznatkovo orientovanej ekonomiky sú vystavené riziku. Index je najpriaznivejší v regiónoch severozápadnej Európy – Švédsko Švédsko sa zapojilo do európskej integrácie až v 90. rokoch a po intenzívnych vnútropolitických diskusiách.viac na www.EuropskaUnia.sk » Fínsko Fínsko vstúpilo do EÚ pomerne neskoro - počas studenej vojny mu jeho pozícia "medzi dvoma blokmi" neumožňovala aktívne vstupovať do integračného procesu vo vtedajšej západnej Európe. viac na www.EuropskaUnia.sk » Dánsko Dánsko zakladajúcim členom Severoatlantickej aliancie NATO NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.viac na www.EuropskaUnia.sk ». Súčasťou EHS (neskôr EÚ) sa stalo v roku 1973.viac na www.EuropskaUnia.sk »a Británia. Najohrozenejšie regióny sa nachádzajú vo východnej a južnej Európe Lotyšsko Podobne ako ostatné dve pobaltské krajiny (Estónsko, Litva), Lotyšsko dosiahlo nezávislosť od ZSSR v roku 1991, ruské jednotky odišli v roku 1994. Členom Únie i NATO sa stalo spolu so Slovenskom v roku 2004.viac na www.EuropskaUnia.sk » Rumunsko Rumunsko musí po vstupe do EÚ 1. januára 2007 splniť podmienky v oblasti reformy súdnictva, boja proti korupcii a organizovanému zločinu, v opačnom prípade mu hrozia sankcie, vrátanie zadržania finančnej pomoci EÚ.viac na www.EuropskaUnia.sk » Bulharsko Bulharsko muselo tesne pred koncom predvstupového procesu čeliť hrozbe odloženia vstupu do EÚ o rok v prípade, že nestihne implementovať požadované reformy.viac na www.EuropskaUnia.sk » časť Maďarska a Grécka, južné Taliansko Taliansko patrí medzi zakladajúcich členov Európskej únie. Je členom skupiny G-8 a do eurozóny vstúpilo už pri jej vznikuviac na www.EuropskaUnia.sk » juh Španielska a Portugalsko).

V prípade Slovenska je viditeľný rozdiel medzi najohrozenejším východom krajiny, západoslovenskými regiónmi a Bratislavou. V porovnaní s regiónmi v okolitých krajinách – najmä v Maďarsku a Českej republike, má západná časť Slovenska vyššie šance, že jej globalizácia prinesie viac príležitostí, než rizík.

Index zraniteľnosti dopadmi globalizácie sa zakladá na faktoroch ako odhadovaná produktivita, miera zamestnanosti a vzdelania.

Demografický vývoj

Asi tretina európskych regiónov zažije do roku 2020 pokles populácie. Väčšina z nich sa nachádza v strednej a východnej Európe, východnom Nemecku, južnom Taliansku a severozápadnom Španielsku. Ohrozené sú aj škandinávske regióny, či stredné Francúzsko Francúzsko patrí medzi zakladajúce krajiny EÚ, jeho politickí predstavitelia zohrali rozhodujúcu úlohu v procese vytvárania európskej integrácie po druhej svetovej vojne.viac na www.EuropskaUnia.sk » Vďaka dobiehajúcim „silným populačným ročníkom“ a nižšiemu priemernému veku dožitia sa demografické problémy prejavia v nových členských krajinách trochu neskôr. Komisia im však odporúča, aby takto získaný čas využili na prípravu hospodárstva a sociálnych systémov na starnutie obyvateľstva.

Podľa odhadov Komisie je na tom Slovensko Slovensko vstúpilo do EÚ v máji 2004. viac na www.EuropskaUnia.sk »v tejto skupine rizík veľmi dobre. všetky naše regióny patria medzi najmenej rizikové z pohľadu demografie, vo výraznom protiklade nie len k západnej Európe, ale aj okolitým štátom.

Index demografickej zraniteľnosti bol vytvorený na základe odhadovaného podielu ľudí starších ako 65 rokov, podielu pracujúcich na celej populácii, a odhadovaného poklesu obyvateľov regiónu do roku 2020.

Klimatické zmeny

Klimatické zmeny negatívne ovplyvnia väčšinu európskych regiónov – záplavy riek, zdvíhanie hladiny morí, suchá, a pod. Dopady pocíti viacero sektorov hospodárstva, predovšetkým turizmus, poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, výroba energie. Komisia odhaduje, že v najohrozenejších regiónoch žije viac ako 170 miliónov ľudí, teda tretina európskej populácie. Južnú a východnú časť EÚ poznačia zmeny v zrážkovej činnosti, riziká záplav a pod., regióny na severe a západe zas silnejšia erózia pri morskom pobreží a extrémne výkyvy počasia, ako silné búrky.

Slovensko patrí s Českou republikou a Poľskom medzi stredne ohrozené krajiny. Efekty sa môžu najnegatívnejšie prejaviť v západnej časti.

Index sa zakladá na zmene počtu ľudí ohrozených záplavami riek, populácie oblastí menej ako 5 metrov nad hladinou mora, potenciálnom riziku sucha a zraniteľnosti poľnohospodárstva, rybárstva, turizmu vzhľadom na zmeny teploty a zrážok.

Energetické riziká

Výkyvy nestálych svetových energetických trhov ovplyvňujú stále viac všetky európske regióny. Z analýzy vyplýva, že mnohé regióny západnej a strednej Európy sú viac pripravené čeliť výzvam bezpečnosti dodávok, efektívnosti spotreby, či trvalej udržateľnosti. Situácia je najoptimistickejšia vo Francúzsku, Dánsku, Švédsku, Británii a Holandsku.

Krajiny v strede EÚ, ako Belgicko Belgicko je jednou z najhustejšie osídlených krajín s najhustejšou cestnou sieťou v Európe. V hlavnom meste Belgicka, Bruseli, sídli väčšina inštitúcií EÚ, ale aj medzinárodné organizácie, napríklad NATO. viac na www.EuropskaUnia.sk »a Nemecko, majú pomerne vysokú energetickú efektivitu, súčasne však veľkú spotrebu domácností a environmentálne nízko udržateľnú výrobu energie. Najohrozenejšie sú juhoeurópske krajiny – Portugalsko Hoci bolo Portugalsko zakladajúcim členom NATO, do európskej integrácie sa mohlo plne zapojiť až po páde salazarovskej diktatúry v 70. rokoch 20. storočia.viac na www.EuropskaUnia.sk » Taliansko, Grécko Grécko vstúpilo do EÚ po zložitom vývoji - po druhej svetovej vojne nasledovala občianska vojna (1944-49), reštaurácia monarchie, vojenská diktatúra (1967-74) a až potom vytvorenie parlamentnej demokracie.viac na www.EuropskaUnia.sk » viacero nových členských krajín – Cyprus Cyprus je ostrovný štát rozdelený od roku 1974 na dve časti – tureckú a grécku. Doterajšie pokusy (v minulosti predovšetkým OSN, dnes najmä EÚ) o jeho zjednotenie stroskotali.viac na www.EuropskaUnia.sk » Bulharsko, Slovensko, Česká republika Česká republika vstúpila do EÚ spolu so Slovenskom v máji 2004. Česká republika a Slovensko majú dlhú históriu spolužitia v jednom štáte.viac na www.EuropskaUnia.sk » Poľsko Poľsko je jednou z krajín Strednej a Východnej Európy, ktorá sa zaraďuje k post-komunistickým. Do EÚ vstúpilo spoločne s ďalšími 9 krajinami regiónu (vrátane Slovenska) v roku 2004.viac na www.EuropskaUnia.sk » Estónsko Estónsko je najmenším z pobaltských štátov. Nezávislosť od ZSSR získalo v roku 1991, ruské jednotky odišli však až v roku 1994. V roku 1994 vstúpilo, spolu so Slovenskom, do EÚ i NATO.viac na www.EuropskaUnia.sk » a tiež Írsko Írsko patrilo medzi najchudobnejšie krajiny Európy, vďaka viacerým špecifikám však dokázalo plne využiť výhody členstva a dostať sa na ekonomicky medzi špičkových európskych hráčovviac na www.EuropskaUnia.sk » V tomto prípade je negatívom kombinácia nízkej bezpečnosti dodávok, nízkej energetickej efektivity a environmentálne škodlivej výroby energie.

Západoslovenský región je na tom aj v tomto prípade o niečo horšie, než Bratislava a východ a stred krajiny.

Index energetickej zraniteľnosti je tvorený spotrebou energie v domácnostiach (vrátane osobnej dopravy), odhadovanou spotrebou nákladnej dopravy, priemyslu, služieb a poľnohospodárstva, národnou intenzitou emisií CO2 (množstvo emisií na vyrobenú jednotku energie) a národnou závislosťou na dovoze energií.

Interakcia rizík

Kombinácie indexov napovedá, že niektoré regióny sú pomerne dobre pripravené benefitovať z globalizácie, ohrozuje ich však demografický vývoj. Platí to pre stredné Francúzsko, východné Nemecko Nemecko je stále najvyšším prispievateľom so spoločného rozpočtu EÚ, čo mu spolu s ľudnatosťou dáva veľkú váhu v európskej politike.viac na www.EuropskaUnia.sk » časti Švédska a Fínska a niektoré nové členské krajiny. Viacero regiónov, najmú na juhu Európy, je však ohrozených v oboch oblastiach. Zároveň, mestské oblasti sa zdajú byť lepšie pripravené na oba typy výziev, než odľahlé vidiecke regióny.

Na druhej strane, klimatické zmeny a energetika vytvárajú riziká prakticky pre všetky európske regióny, najviac v oblasti Stredomoria, relatívne menej v severnej a západnej Európe. 

  •   Európske inštitúcie