Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/rservice.php on line 139
PČOLA

Paríž zdržiava kompromis o obnoviteľných zdrojoch

Autor: Pavel Petráš <info(at)zdruzeniepcola.org>, Téma: Energia, Zdroj: EuroActiv, Vydané dňa: 01.12.2008

01.12.2008

Krajiny Únie a Parlament sú „neuveriteľne blízko“ kompromisnej dohody o legislatíve na podporu obnoviteľných zdrojov energie, no Francúzske predsedníctvo brzdí rokovania, tvrdí parlamentný spravodajca k tejto otázke, europoslanec Claude Turmes (Zelení).Kritériá udržateľnosti

Turmes tvrdí, že hoci sa v rámci trialógu (Parlament – Predsedníctvo Úlohou predsedníckej krajiny je predovšetkým organizovať prácu Rady v jej jednotlivých konfiguráciách a reprezentovať Úniu navonok. Poradie predsedníctiev bolo naposledy určené Rozhodnutím Rady z 1. januára 2007. podľa neho by Slovensko malo prebrať túto funkciu v druhej polovici roku 2016.viac na www.EuropskaUnia.sk »– Komisia) podarilo dosiahnuť značný pokrok, Paríž sa „odmieta zapojiť do zmysluplných rokovaní“ o hlavných neuzavretých otázkach.

Podľa Turmesa sú medzi nimi najmä poistný mechanizmus pre európsky dopravný sektor a klauzula o revízii pravidiel v roku 2014.

Únia plánuje dosiahnuť 20% podiel obnoviteľných zdrojov energie na spotrebe v roku 2020. Francúzske predsedníctvo však prišlo s kontroverznou myšlienkou zhodnotenia snáh pre dosiahnutie tohto cieľa v roku 2014. Parlament sa stavia zásadne proti. Obáva sa, že „revízia“ môže znamenať praktické spochybnenie 20% záväzku, a tým podkopať dôveru investorov voči sektoru. Europoslanci Europoslanec je člen priamo voleného zákonodarného orgánu Európskej únie - Európskeho parlamentu. Europoslanci sú ekvivalentom poslancov národných parlamentov na európskej úrovni. viac na www.EuropskaUnia.sk »sa tiež obávajú, že navrhované zavedenie flexibility, podľa ktorého by mohli členské štáty investovať do rozvoja obnoviteľných zdrojov v iných krajinách, pričom by sa im to „započítalo“ do ich vlastných cieľov, vytvorí virtuálny trh s certifikátmi „zelenej energie“, a nie podporí skutočný cezhraničný obchod.

Európska rada pre obnoviteľné zdroje (EREC) na margo klauzuly o revízii vyhlásila, že ak sa majú zabezpečiť investície do obnoviteľnej energie, je na nasledujúcich dvanásť rokov potrebný stabilný a predvídateľný rámec. Revízia v roku 2014 zvyšuje faktor investičného rizika.

„Ak sa má cieľ dosiahnuť nákladovo najefektívnejším spôsobom, potom treba zabezpečiť dôveru investorov. Vieme, že mnohí súkromní investori vo svete čakajú na prijatie tejto smernice, aby začali s investovaním stoviek miliárd eur potrebných na to, aby sa Európa stala energeticky nezávislejšou, konkurencieschopnou a udržateľnou“, tvrdí EREC.

Biopalivá

Z minulotýždňových štvrtkových rokovaní sa pravdepodobne zrodil kompromis v otázke kritérií trvalej udržateľnosti biopalív. Europoslanci a vlády sa dohodli na včlenení dopadov nepriamych zmien vo využívaní pôdy do smernice o obnoviteľných zdrojoch energie. To bude znamenať, že výpočet ušetreného množstva skleníkových plynov pri využití biopalív (v porovnaní s „klasickými“ palivami) bude musieť brať do úvahy aj faktory ako nepriame zvýšenie emisií CO2 v dôsledku odlesňovania, či zvyšovanie cien potravín spôsobené využívaním pôdy na pestovanie energetických plodín, namiesto potravy. Inak povedané, kritériá na biopalivá budú prísnejšie.

Nedohodli sa však na tom, kedy sa majú tieto faktory do kalkulácie započítať. Europoslanci chcú, aby boli nepriame zmeny vo využívaní pôdy začlenené do vzorca pre výpočet emisií bioalív hneď, členské štáty by radšej počkali na návrh Komisie ohľadom kvantifikácie, ktorý má byť predložený v 2010. To by zavedenie legislatívy výrazne zdržalo.

Podľa riaditeľa EREC Olivera Schäfera sa vytvára „viditeľná“ zhoda o potrebe začlenenia efektov zmien vo využívaní pôdy do kalkulácií emisií. „Toto je správna cesta“, povedal no dodal, že vedecké metódy výpočtu budú dostupné až po jednom až dvoch rokoch.