Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/rservice.php on line 139
PČOLA

AllAfrica: Pěstování biopaliv versus pěstování potravin - šance pro rozvojový svět?

Autor: Pavel Petráš <info(at)zdruzeniepcola.org>, Téma: Biomasa, Zdroj: Ekolist, Vydané dňa: 02.03.200829. února 2008 09:48

PRAHA/JOHANNESBURG (Ecomonitor) - Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) vyvinula analytický nástroj, který má usnadnit rozhodování o pěstování biopaliv v rozvojových zemích. Cílem je zhodnotit všechna pro a proti a zjistit možnosti pěstování s ohledem na specifika jednotlivých zemí. Mimo to se také zabývá vlivem pěstování biopaliv na zajišťování potravy. Informoval o tom server AllAfrica.

 
Afričtí zemědělci musejí často hospodařit v obtížných podmínkách.
Foto: Mariqua S.

Podle scénáře Výzkumného ústavu pro potravinovou politiku (IFPRI) se do roku 2020 v důsledku nárůstu produkce biopaliv zvednou ceny kukuřice o 20 %, v případě prudkého nárůstu produkce dokonce až o 71 %. Podle odhadů Organizace pro výživu a zemědělství dosáhnou ze stejného důvodu ceny kukuřice a cukru v příštích deseti letech své historicky nejvyšší úrovně. FAO shodně s IFPRI poukazuje na dopady, které takovéto zvyšování cen bude mít na dostupnost potravin.

Kalorická spotřeba v subsaharské Africe dle IFPRI stále klesá. V případě, že dojde k výraznému nárůstu produkce biopaliv, se kalorická spotřeba v této oblasti sníží o dalších osm procent. Studie Fondu pro zemědělský rozvoj (IFAD), že s každým zvýšením cen základních potravin přibude na světě 16 milionů lidí ohrožených potravinovým nedostatkem. Pokud se tak opravdu stane, hrozí, že v roce 2025 bude ve světě žít - oproti původně předpokládaným 600 milionům - 1,2 miliardy lidí chronicky trpících hladem.

Nepříznivý vliv na situaci nejchudších zemí světa mají také ceny ropy. Podle studie OSN Udržitelná bioenergie z padesáti nejchudších zemí světa jich 38 dováží ropu a 25 dováží všechny ropné produkty. Některé z nich investují do paliv šestkrát více než do zdravotnictví, jiné za paliva utratí dvakrát více, než je částka vyhrazená na redukci chudoby. "Mnoho z těchto chudých zemí leží v tropických krajích, kde se již pěstují relativně levné zdroje biopaliv," uvádí zpráva.

FAO předjímá, že během 15 až 20 let by biopaliva měla tvořit 25 % světové energetické spotřeby. S poptávkou po těchto palivech se bude zvyšovat podíl půdy obdělávané za účelem jejich produkce. Z dnešního jednoho procenta by se podíl půdy využívané pro pěstování biopaliv měl zvýšit na tři procenta v roce 2030 a na 20 % v roce 2050.

Analytický nástroj FAO, který bude v praxi testován v Thajsku, Tanzanii a Peru, má pomoci vládám jednotlivých zemí vyvinout vhodnou bioenergetickou strategii. Zabývá se technickým potenciálem biomasy, náklady na její produkci, ekonomickým potenciálem bioenergie a makroekonomickými aspekty pěstování biopaliv. V neposlední řadě řeší dopad jejich pěstování na úrovni států i jednotlivých domácností a také důsledky pro ochranu potravin. Skrze zhodnocení uvedených aspektů je na základě studie možné určit bioenergetický potenciál různých zemí a také to, do jaké míry jsou v souvislosti s produkcí biopaliv vystaveny nebezpečí ohrožení nedostatkem potravy.

IFAD poukazuje na fakt, že biopaliva mohou pozitivním směrem ovlivnit klimatické změny a snížit závislost dopravy na ropných produktech. Kromě toho mohou v rozvojových zemích podpořit v současné době značně omezené možnosti zahraničního obchodování. Biopaliva tak v těchto zemích otevírají přístup k novým trhům, čímž stimulují rozvoj venkova. Obrovskou šanci představují zejména pro zemědělce hospodařící v odlehlých oblastech, pro které je finančně nevýhodné pěstovat potravinové plodiny. Vyšší výdaje na jejich produkci se totiž odrážejí v konečné ceně, což zapříčiňuje jejich nízkou konkurenceschopnost vůči potravinovým plodinám pěstovaným v oblastech lépe situovaných. Pro tyto zemědělce se pěstování biopaliv může stát vhodnou příležitostí. Mnoho plodin využitelných jako biopaliva, jako třeba cukrovku, je navíc možné pěstovat na alkalických půdách, které jsou pro pěstování potravinových plodin nevhodné.

Podle článku Tool for Deciding On Food Vs Fuel zveřejněného na serveru All Africa ze dne 25. 2. 2008

Martina Kollerová